Turku vauhdittaa sähköisen liikkumisen yleistymistä laatimalla sähkölatauksen yleissuunnitelman vuoden 2023 aikana.
Uutiset

Turkuun tehdään sähkölatauksen yleissuunnitelma – kysely selvittää asukkaiden ja yritysten lataustarpeita

Turku vauhdittaa sähköisen liikkumisen yleistymistä laatimalla sähkölatauksen yleissuunnitelman vuoden 2023 aikana. Asukkaiden, ammattiautoilijoiden, taloyhtiöiden, työnantajien ja muiden sidosryhmien lataustarpeet selvitetään huhtikuun loppuun asti avoinna olevalla verkkokyselyllä. Kyselyssä huomioidaan kaikki ladattavat ajoneuvot eli mm. sähköpyörien ja sähköautojen lisäksi myös raskaammat ajoneuvot. Yleissuunnitelma ja kysely tehdään osana EU:n rahoittamaa USER-CHI -hanketta.  

Ajoneuvojen sähköistyminen antaa kaupungeille mahdollisuuden vähentää liikenteestä aiheutuvia ilmastopäästöjä. Kaupungeilla on merkittävä rooli ladattavien ajoneuvojen käyttöön liittyvien esteiden poistamisessa. Yksi suurimmista esteistä sähköisen liikkumisen yleistymiselle on riittämätön julkinen latausinfra, jonka kehittäminen alkaa Turussa sähkölatauksen yleissuunnitelman myötä. Yleissuunnitelma on alueen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen sähkölatausverkosto Turkuun halutaan ja millä keinoin.  

– EU:n suunnittelema AFIR-asetus edellyttää isoja satsauksia sähköisen liikenteen latausinfran rakentamiseen ja Turussa tämä tarkoittaa nykyisen latauspistemäärän moninkertaistamista, toteaa Turun sähkölataustyöryhmän asiantuntija Jussi Saari. Nopea käyttövoimamuutos liikenteessä aiheuttaa haasteita, joihin sähkölatauksen yleissuunnitelma pyrkii vastaamaan. Tavoitteena on toimiva ja laaja latausverkosto, joka tekee alueen asukkaiden ja yritysten sähköisestä liikkumisesta vaivatonta. 

Kyselyyn voi vastata huhtikuun loppuun asti osoitteessa https://www.turku.fi/sahkolataus-kysely. Kysely on anonyymi ja siihen vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Yhteystietonsa antaneiden kesken arvotaan viisi kappaletta kahden hengen elokuvalippuja. Taloyhtiöille ja muille asumispalveluille esitettävät kysymykset on laadittu yhdessä Varsinais-Suomen Kiinteistöliiton kanssa. 

Kyselyyn toivotaan vastauksia seuraavilta ryhmiltä: 

  • Ammattiliikenne (mm. liikennöitsijä, tavarankuljetus, ajoneuvojen vuokraus) 
  • Asukas tai Turun seudulla liikkuva 
  • Taloyhtiö tai muu asumisen palvelu 
  • Työnantaja tai kaupallisen kiinteistön omistaja (ml. konserninyhtiöt) 
  • Yritys Turun seudulla (mm. kauppiaat, asiakaskäyntejä tekevät yritykset) 

– Sähköisestä liikkumisesta on monella mielipide ja kyselyn avulla pyrimme saamaan nämä äänet kuuluville. Kun keskeisten sidosryhmien tarpeet on selvillä, kaupungin on helpompi suunnitella tarpeisiin vastaavaa julkista latausverkostoa ja etsiä juuri Turkuun sopivia ratkaisuja latausoperaattoreiden kanssa, kertoo projektikoordinaattori Juha Pulmuranta.  

Kyselyssä voi ehdottaa myös uusia latauspisteiden sijainteja eri kokoluokan ajoneuvoille. Asukkailta, ammattiliikenteen ja yritysten edustajilta kysytään pääosin tarvetta julkiselle latausinfralle ja sitä, mitkä asiat vaikuttavat ladattavan ajoneuvon hankkimiseen. Taloyhtiöiden ja työnantajien osalta selvitetään myös valmiutta avata omia latauspisteitään edes osittain myös julkiseen käyttöön, jolloin tarve kadunvarsien latauspaikoille olisi pienempi. Turku on avaamassa omien kiinteistöjensä latauspisteitä mahdollisuuksien mukaan myös julkiseen käyttöön.  

Turun alueen toimijat kehittämässä EU:n yhteistä latausinfrastruktuuria  

Turun sähkölatauksen yleissuunnitelma tehdään osana kansainvälistä USER-CHI -hanketta, jossa tarkoituksena on edistää sähköistä liikkumista monin eri keinoin. Projektin yhteistyökumppaneina Turussa ovat Turku Energia, VASO ja TVT Asunnot, jotka kaikki käynnistävät oman latauskokeilunsa vuoden 2023 aikana. 

Logomon sillan läheisyyteen kaupungin tilaamaan siirrettävään pyörätalliin on tulossa runsaasti tilaa tavallisille pyörille sekä myös tavarapyörille. VASO rakennuttaa Pääskyvuorentielle uudiskiinteistöä, jonne rakennetaan autojen lataukseen tarkoitetut latauspisteet. TVT Asunnot toteuttaa kevyiden ajoneuvojen latausjärjestelmän Mäntymäkeen asuntokohteen asukkaille. Turku Energia rakentaa keskinopeat latauspisteet Kupittaan toimistolleen, Pääskyvuorentielle ja Turun satamaan sekä kaksisuuntaisen sähköautojen latauspisteen toimistonsa pihamaalle. Kaikissa hankkeen latauskokeiluissa hyödynnetään aurinkoenergiaa ja akkuvarastointia.  USER-CHI-projekti antaa kaupungeille ja yksityisille toimijoille työkalut ja käytännön esimerkit älykkäistä latauspalveluista ja niiden toteuttamisesta. Euroopan mittakaavalla projekti antaa mahdollisuuden kehittää paikallista latausinfrastruktuuria yhteneväiseksi muun EU-alueen kanssa. Projektin perimmäinen tarkoitus on luoda pohja toimivalle ja asiakasystävälliselle sähköiselle liikkumiselle kaupunkiympäristössä. Kansainvälisiä kumppaneita hankkeessa ovat mm. Barcelona, Berliini, Budapest ja Rooma.