Jutta Wirén (kuva: Inkeri Sundberg)
Uutiset

Varsinais-Suomen Yrittäjät haluaa saaristomatkailun kansalliseksi brändiksi

Koronapandemian aikaan Suomi menetti Visit Finlandin arvion mukaan 12 miljardin euron matkailutulon, josta kansainvälisen matkailun menetykset ovat kahdeksan miljardia. Varsinais-Suomen Yrittäjät näkee alueen matkailun kasvattamisessa suuren potentiaalin ja vaatii seuraavalta hallitukselta panostuksia Saaristomeren matkailun markkinointiin ja tuotteistamiseen. 

– Saaristomeremme maailman suurimmalla saaristolla on potentiaalia kehittyä kansainvälisesti tunnetuksi brändiksi. Saaristo voi houkutella ainutlaatuisen luonnon, yrittäjien tarjoamien kestävien palveluiden ja turvallisuuden kautta ympärivuotisesti matkailijoita Suomeen, arvioi Varsinais-Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén.  

Saaristomatkailua kehitetään tällä hetkellä työ- ja elinkeinoministeriön matkailustrategian ja Visit Finlandin strategian linjausten mukaisesti. Seuraavassa hallitusohjelmassa tulee nostaa saaristomatkailu kansalliseksi matkailun kärjeksi Lapin matkailun rinnalle.  

– Saaristomatkailun skaalaaminen koronan jälkeisessä ajassa ympärivuotiseksi on merkittävä mahdollisuus alan työllisyydelle, yrittäjille ja koko Suomen imagolle. Emme Suomessa myöskään voi jättää kääntämättä yhtään kiveä kasvun tieltä, Wirén sanoo.   

Saaristomatkailu kietoutuu yhteen Saaristomeren ekologisen kestävyystavoitteen kanssa. Wirén muistuttaa, että vain elinvoimainen Saaristomeri voi virkistää ja houkutella tulijoita Suomen luontoon. 

– Turhaa vastakkainasettelua on syytä välttää, sillä yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyöllä voimme rakentaa Saaristomerestä houkuttelevan matkailukohteen, jonka kilpailuvalttina on ekologisesti kestävä toiminta, Wirén sanoo.  

Varsinais-Suomen Yrittäjät haluaa myös lisää suoria lentoyhteyksiä Turkuun Keski-Euroopasta.  

– Varsinais-Suomi on maamme portti länteen. Suomessa juuri Turusta on lyhin lentoreitti muualle Eurooppaan. Kompakti kenttä on erittäin toimiva ja rutiinit hoituvat nopeasti. Matkailun ja turismin näkökulmasta on tärkeää imagollisestikin, että Keski-Euroopasta Turkuun saapuvat turistit pääsevät suoraan kohteeseen lentoasemalta Turusta, eikä bussilla Helsingin kautta, Wirén perustelee. 

Matkailu on lähtenyt elpymään pandemian jälkeen Suomessa muita Pohjoismaita hitaammin. Business Finlandin teettämä selvitys kertoo, ettei Suomi ole edes 25 suosituimman matkakohteen joukossa, kun saksalaisperhe valitsee lomakohdetta. Wirén painottaakin Turun lentokentän merkitystä.  

– Hyvä saavutettavuus ja kasvava turismi lisäävät koko Varsinais-Suomen vetovoimaa. On selvää, että Turun lentokentän merkitys koko alueen elinkeinoelämälle ja yritysten kansainvälisille yhteyksille on erittäin iso. Suorat ja toimivat kansainväliset yhteydet ovat koko maakunnan elinvoimalle erittäin tärkeät. Lisää suoria reittejä tarvittaisiin esimerkiksi juuri Saksasta.