Maksukyvyttömyys uhkaa
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa.
Uutiset

Varsinais-Suomen työttömien määrä tippui hieman helmikuun aikana

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa. Helmikuun aikana työttömien määrä laskee normaalisti jonkin verran tammikuuhun verrattuna, kuten kävi tälläkin kertaa. Työttömien määrä supistui 300 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 900 henkilöllä (4 %) eli hieman nopeammin kuin koko maassa yleisesti (3 %). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä laski 300 henkilöllä (13 %) verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,0 % eli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa (9,7 %) keskimäärin.

Helmikuussa työttömiä oli Vakka-Suomea ja Salon seutua lukuun ottamatta vähemmän kolmessa muussa Varsinais-Suomen seutukunnassa verrattuna vuodentakaiseen. Salon seudulla työttömien määrä pysyi kuitenkin lähes identtisenä. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa (-6 %). Vakka-Suomessa määrä oli selkeästi koholla (+6 %).Työttömyysaste oli korkein Turun ja Salon seutukunnissa (9,3 %) sekä Turun kaupungissa (11,8 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,5 %) sekä kunnista Ruskolla (3,5 %).

Helmikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 9 100 kappaletta eli vähemmän (-27 %) kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 25 400 kpl eli 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 17 300 kappaletta, joista 8 500 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli helmikuussa tarjolle 22 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelleen ollaan paikkamäärissä suhteellisen korkealla tasolla.

Maaliskuussa työttömien työnhakijoiden määrä laskee normaalivuosina jonkin verran helmikuuhun verrattuna.