Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula
Uutiset

Työelämägallup: Pienillä työpaikoilla selvästi parhaat työolot

Omalla työpaikalla on mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää, ja työpaikalla on myös luottamuksellinen ilmapiiri. Näin vastaa lähes 80 prosenttia työllisistä Suomen Yrittäjien Työelämägallupissa. Vastaajista 74 % arvioi, että omalla työpaikalla kohdellaan ihmisiä tasapuolisesti. Pienillä työpaikoilla tilanne on selvästi paras.

”Mitä pienempi yritys, sitä parempi on tiedonkulku, luottamus ja avoimuus. Olemme tehneet tämänkaltaisia selvityksiä myös työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrin tietojen perusteella jo yli kymmenen vuoden ajan, ja sama tulos toistuu jatkuvasti ”, Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula sanoo.

Pienillä työpaikoilla on myös paras mahdollisuus sovittaa yhteen työ- ja perhe-elämää, korkein luottamus, tasapuolisin kohtelu, avoimuus ja hyvä johtaminen.

”Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet ovat avoimet ja luottamukselliset valtaosassa yrityksiä. Pienissä yrityksissä luottamusta on silti eniten”, Makkula sanoo.

“On ristiriitaista, että lainsäätäjä rajoittaa sopimisen kielloilla juuri niiden työpaikkojen sopimismahdollisuutta, joissa edellytykset sopimiselle ovat otollisimmat”, hän harmittelee.

“Alkavalla vaalikaudella on nostettava rimaa, annettava lainsäädännöllä lisää mahdollisuuksia paikalliselle sopimiselle ja poistettava lainsäädännöstä liittoon kuulumattomia yrityksiä koskevat sopimisen kiellot”, Makkula jatkaa.

Johtamiseen ja avoimuuteen panostettava yhä enemmän

Siitä, että omalla työpaikalla välitetään avoimesti tietoa, on samaa mieltä kaksi kolmesta (63 %), erimielisten osuus on 32 %. Työntekijöiden näkemys tasapuolisuudesta, avoimuudesta ja hyvästä johtamisesta on heikoin eri työelämäryhmistä.

”Laadukkaaseen johtamiseen, avoimuuteen ja tiedonkulkuun pitää kiinnittää jatkuvasti huomiota työpaikoilla”, Makkula sanoo.

”Juuri aloittaneilla hyvinvointialueilla porukka on kaikkein kriittisintä. Tämä voi johtua uudesta tilanteesta, mutta myös kiireestä, työvoimapulasta ja julkisen sektorin ja hoitoalan johtamisen ongelmista”, sanoo Makkula.