Nuoret ovat Varsinais-Suomessa tyytymättömimpiä työelämään.
Uutiset

Varsinais-Suomen nuoret ovat Suomen tyytymättömimpiä työelämään

Nuorten naisten kokemus työelämästä on laajasti negatiivisempi kuin nuorten miesten

Nuoret ovat Varsinais-Suomessa tyytymättömimpiä työelämään. Suomen tyytyväisimmät nuoret ovat Pohjois-Savossa. Suurimmat puutteet koetaan työturvallisuuteen perehdyttämisessä, työntekijöiden tasavertaisessa kohtelussa ja työntekijän kyvyssä antaa palautetta työnantajalle. Tämä selvisi Oikotien Vastuullinen kesäduuni 2023 -tutkimuksessa, johon osallistui 13 162 suomalaista nuorta. Koko suomalaisessa työelämässä nuoret naiset ovat nuoria miehiä tyytymättömämpiä muun muassa tasavertaisuuskokemukseensa, saamaansa perehdytykseen ja työyhteisön ilmapiiriin. Sen sijaan nuoret naiset ovat nuoria miehiä tyytyväisempiä palkkaansa.

Varsinais-suomalaiset nuoret olivat kaikkein tyytymättömimpiä kokemukseen työelämästä maakuntien vertailussa. Suomen tyytyväisimmät nuoret ovat Pohjois-Savossa. Varsinais-Suomessa nuoret ilmoittivat muita useammin, etteivät halua tulevaisuudessa työskennellä samalle työnantajalle. Tiedot selviävät Oikotien Vastuullinen kesäduuni 2023 -tutkimuksen vastauksista. Kyselytutkimukseen osallistui 13 162 tänä vuonna kesätöissä ollutta suomalaista nuorta.

– Työn suurimmat puutteet liittyivät työturvallisuuteen perehdyttämisessä, työntekijöiden tasavertaisessa kohtelussa ja palautteen antamisessa työnantajalle. Nuorten mielestä kehitettävää oli myös työntekijöiden mielipiteiden kuuntelemisessa. Mieltä askarruttavista asioista ei esimiehen kanssa voinut keskustella varsinaissuomalaisissa työpaikoissa keskustella yhtä usein kuin muualla Suomessa, Oikotie Työpaikkojen johtaja Päivi Salminen-Kultanen kertoo.

Asia, jossa onnistuttiin keskimääräistä paremmin Varsinais-Suomessa, oli kirjallisen työsopimuksen tekeminen. Muilla osa-alueilla nuorten antamat arviot työnantajasta jäivät maakuntavertailun keskiarvon alapuolelle.

Iältään tutkimuksen vastaajat ovat 15–30-vuotiaita. Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Iro Research. Vastaajista on naisia 60 prosenttia ja miehiä 40 prosenttia. Tutkimus kertoo suomalaisten nuorten viihtymisestä työelämässä. Varsinais-Suomessa kyselyyn osallistui 694 nuorta.

Maakuntaranking:

  1. Pohjois-Savo (yhteensä 96 % nuorista on täysin tyytyväisiä tai jokseenkin tyytyväisiä työarkeen.)
  2. Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (95 %)
  3. Satakunta, Pohjois-Karjala ja Lappi (94 %)
  4. Uusimaa, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Etelä-Pohjanmaa (93 %)
  5. Pirkanmaa, Päijät-Häme, Etelä-Karjala ja Keski-Pohjanmaa (92 %)
  6. Kanta-Häme (91 %)
  7. Kymenlaakso (90 %)
  8. Varsinais-Suomi (89 %)

Nuorten naisten kokemus työelämästä on laajasti negatiivisempi kuin nuorten miesten

Nuorten naisten kokemus työelämästä on laajasti negatiivisempi kuin nuorten miesten. Nuoret naiset ovat nuoria miehiä tyytymättömämpiä erityisesti siihen, kuinka onnistuneesti heidät otetaan osaksi työyhteisöä sekä siihen, paljonko heidän mielipiteitään kuunnellaan. Sekä siihen, kuinka matalalla kynnyksellä naiset kokevat voivansa keskustella työpaikalla esihenkilöidensä ja kollegojensa kanssa. Nuoret naiset ovat nuoria miehiä tyytymättömämpiä myös siihen, miten esihenkilöt ja kollegat pyrkivät auttamaan nuoren työssä kehittymistä.

Lisäksi nuoret naiset ovat työelämässä nuoria miehiä tyytymättömämpiä tasavertaisuuskokemukseensa, saamaansa perehdytykseen ja työyhteisön ilmapiiriin. Sen sijaan palkkaansa nuoret naiset ovat tyytyväisempiä kuin nuoret miehet.

– Naisista on kesätyöpalkkaansa täysin tyytyväisiä 44 prosenttia ja jokseenkin tyytyväisiä 34 prosenttia. Eli yhteensä 78 prosenttia. Miehistä vastaavat prosentit ovat 40 ja 32. Mielipide-ero on yllättävä, sillä naisten palkkatulot ovat Suomessa keskimäärin pienempiä kuin miesten. Naisen euro oli vuonna 2021 84 senttiä, Salminen-Kultanen kertoo ja jatkaa:

– Vaikka nuoret naiset ovat töissään laajasti nuoria miehiä tyytymättömämpiä, naiset kuitenkin jatkavat saman työnantajan palveluksessa yhtä mielellään kuin miehet. Lisäksi naiset suosittelevat työtään muille yhtä innokkaasti kuin miehet, Salminen-Kultanen kommentoi. 

Kokonaisuutena suomalaisnuorten kokemus työelämästä on erinomaisella tasolla. Täysin tyytyväisiä kesätyökokemukseensa on tänä kesänä nuorista 68 prosenttia. 25 prosenttia on jokseenkin tyytyväisiä. Tyytymättömiä on vain 3 prosenttia.