Palman tuulivoimala Caruna
Uutiset

Somerolle toivotaan tuulista syksyä – alueen ensimmäinen tuulipuisto on liitetty Carunan verkkoon

Ilmattaren Palman tuulipuisto Somerolla liitettiin sähkönjakeluyhtiö Carunan verkkoon kesällä 2023. Voimalaitos liitettiin Carunan 20 kilovoltin jakeluverkkoon Palman sähköasemalle, joka sijaitsee Someron pohjoispuolella, tuulipuiston välittömässä läheisyydessä. Voimala tuottaa vuosittain noin 50 gigawattituntia energiaa.

Uusiutuvan energian määrä Suomessa kasvaa huimaa vauhtia. Carunan jakeluverkon uusiutuvan energian tuotantokapasiteetti on tänä vuonna jo 1730 megawattia, mikä on hieman enemmän kuin Olkoluoto 3:n tuotantokapasiteetti. Palman tuulipuisto on Someron kunnan alueella ensimmäinen tuulipuisto, ja se sisältää yhteensä neljä 4,3 megawatin tuulivoimalaa.  

“Carunan keskijännitteisessä jakeluverkossa Palman tuulipuisto on tuotantoteholtaan todella suuri.  Palman sähköasemalle tehtiin pieni saneeraus, jotta tuulipuisto voitiin liittää Carunan verkkoon”, Carunan myynti- ja asiakaspäällikkö Lassi Vuokko kertoo.  

Palman alue oli tuuliolosuhteiden ohella myös sähköverkon kannalta hyvin otollinen paikka liittää verkkoon sähköntuotantoa, koska tarvittavaa infrastruktuuria oli jo osittain olemassa. Maanrakennustöiden aikana muutamia Carunan pienjänniteverkon kaapeleita jouduttiin hieman siirtämään.   

“Tiukasti toteutusaikataulusta huolimatta työt saatiin hyvässä yhteistyössä valmiiksi suunnitellusti. Tästä iso kiitos Carunalle ja Carunan kumppaniverkostolle. Nyt edessä on vielä jonkin verran testejä ja koeajoja, joilla varmistetaan tuulivoimaloiden vaatimustenmukaisuus”, Ilmattaren projektipäällikkö Tuomas Lapp sanoo.  

Vuokon mukaan energiamurros näkyy alalla juuri nyt voimakkaasti. 

“Olen ollut alalla yli kymmenen vuotta, ja koskaan aiemmin ei ole ollut tällaista kiinnostusta uusiutuvan energian verkkoon liittämiselle – kyselyjä tulee jatkuvasti. Tällä hetkellä teemme parhaamme sen eteen, että pystymme mahdollistamaan asiakkaiden uusiutuvan energian lisääminen ja sähköverkon tehokkaan kehittämisen niin, että sähkönjakelu on turvattu jatkossakin”, Vuokko sanoo.   Ilmattaren mukaan Palman pystytykset ja käyttöönotto sujuivat kesällä joutuisasti ja jopa aikataulua edellä. Nyt kaikki neljä Palman tuuliturbiinia tuottavat sähköä Carunan 20kV- verkkoon. Palman tuulipuisto otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2023 aikana.