Varsinaissuomalaisten työttömien määrä putosi helmikuun aikana 400 työnhakijalla.
Uutiset

Varsinais-Suomen kokonaistyöttömyys putosi helmikuussa hieman

Varsinaissuomalaisten työttömien määrä putosi helmikuun aikana 400 työnhakijalla. Määrä on suhteessa  normaalivuosiin trendiin suhteellisen vähäinen ja se indikoi matalasuhdannetta, jossa talous tällä hetkellä makaa. Varsinkin nuorten ja miesten suhteelliset määrät ovat nousseet työttömien työnhakijoiden joukossa selkeästi.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 23 000 työtöntä työnhakijaa. Helmikuun aikana työttömien määrä laskee normaalivuosina tammikuuhun verrattuna, mutta nyt tippumista tapahtui selkeästi normaalia vähemmän. Työttömien määrä laski vain 400 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä noussut 2 300 henkilöllä eli 11 %, kun koko maan työttömien määrä on noussut samassa ajassa 13 %. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä nousi 700 henkilöllä (35 %) verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,8 % eli 0,8 %-yksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömien osuus työvoimasta oli kuitenkin selkeästi pienempi kuin koko maassa (10,8 %) keskimäärin.

Helmikuussa työttömiä oli kaikissa Varsinais-Suomen seutukunnissa viime vuotta enemmän. 
Varsinais-Suomen työttömyysaste oli korkein Salon seudulla (10,2 %) sekä Turussa (12,3 %). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (6,6 %) sekä kunnista Ruskolla (4,8 %). Huomattavaa luvuissa on, että Salon seutukunnassa oli helmikuussa suhteellisesti enemmän työttömiä kuin Turun seutukunnassa.

Helmikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 5 700 kappaletta eli vähemmän (-37 %) kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 15 700 kpl eli 39 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 11 800 kappaletta, joista 5 600 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli helmikuussa tarjolle 34 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuussa työttömien työnhakijoiden määrä supistuu normaalivuosina hieman helmikuuhun verrattuna.