Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt vuonna 2024
Uutiset

Varsinais-Suomen ja Satakunnan päällystystyöt vuonna 2024

Kesän 2024 päällystystyöt Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa käynnistyvät huhti-toukokuun vaihteessa riippuen kevään etenemisestä. Rahaa teiden päällystämiseen on käytettävissä selvästi viime vuotta enemmän, yhteensä noin 47 M€.  Summa on lähes kolminkertainen viimevuotiseen verrattuna. Tänä vuonna tullaankin päällystämään teitä selvästi edellisvuosia enemmän, arvion mukaan n. 400 km. Arvio tarkentuu saatujen tarjousten myötä maaliskuun aikana, kun ensimmäiset kilpailutuksessa olleet urakat saadaan sisään. Tuntuma on kuitenkin, että hintataso pysyy viime vuoden tasolla.  

Kohonneet kustannukset ja teiden korjaukseen käytettävissä ollut rahoitus ovat viime vuosina näkyneet päällystysmäärissä, ja maantieverkon korjausvelka on kasvanut entisestään. Viime vuoden päällystysohjelma olikin lyhin vuosikymmeniin. Tänä vuonna perusväylänpidon rahoituksen lisäksi hallitus on myöntänyt korjausvelan taittamiseen lisärahoitusta ja kokonaisuudessaan rahoitusta on tänä vuonna käytettävissä huomattavasti viime vuosia enemmän.

Kohteet valikoituvat päällystysohjelmaan kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella

Päällystysohjelman kohteet on valittu mitattujen kuntotietojen, asiakastarpeiden sekä liikennemäärän perusteella. Kaikkia ohjelman kohteita ei ole vielä valittu, sillä osa kohteista valitaan vielä keväällä uusimpien kuntomittausten tulosten myötä. Lisäksi päällystystyöt ja tien rakennetta- ja kuivatusta parantavat toimenpiteet vaativat suunnittelua. Osa tästä suunnittelutyöstä toteutetaankin vielä kuluvan kevään aikana, ja loput kohteista kilpailutetaan loppu keväästä. Päällystysohjelman lopulliseen pituuteen vaikuttaa oleellisesti myös työkauden aikana tapahtuvat asfaltin sideaineena käytettävän bitumin hinnan muutokset.

Päällystystöitä tehdään tänä vuonna erityisesti päätieverkolla, eli valta- ja kantateillä, joilla on kuntomittausten mukaan tällä hetkellä reilusti uudelleenpäällystystarpeita. Päätieverkolla on tiukemmat kuntovaatimukset liikenteen vilkkauden ja kovempien ajonopeuksien vuoksi. Viime kesän tienkäyttäjien tyytyväisyystutkimuksen tulosten mukaan myös tienkäyttäjien tyytyväisyys pääteiden kuntoon on selvästi laskenut.

Niukka rahoitustaso on vaikuttanut siihen, että päällystystöitä on jouduttu viime vuosina priorisoimaan juuri vilkkaimmalle tieverkolle. Tänä vuonna kuitenkin noin puolet päällystyskohteista kohdistuu muulle tieverkolle, eli seutu- ja yhdysteille. Seutu- ja yhdysteiden päällystysmääriin vaikuttavat osin se, miten paljon teille joudutaan tekemään varsinaisen päällystämisen lisäksi kustannuksia kasvattavia muita toimenpiteitä, kuten esimerkiksi kuivatusta tai rakennetta parantavia toimenpiteitä. Seutu- ja yhdysteitä päällystetään kuitenkin merkittävästi enemmän kuin viime vuonna.

Kävely- ja pyöräilyväyliä päällystetään tänä vuonna noin 10 km eli saman verran kuin viime vuonna. Kävely- ja pyöräilyväylien päällystyskohteet on valittu havaittujen päällystevaurioiden ja saatujen asiakaspalautteiden perusteella. 

Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet vuonna 2024:

 • E18 / vt 1 Uskelanjoki – Ruotsala, 8 km
 • E18 / vt 1 Valkoja – Tammisilta, 4,5 km
 • E18 / kt 40 Vanto – Kaanaa 4 km
 • E18 / kt 40 Kuninkoja – Ravattula, 8 km
 • Vt 2 Pirkanmaan maakuntaraja – Leppisuo, 3,5 km
 • Vt 2 Järilä – Merstola, 7 km
 • Vt 8 Untamala – Ruona, 22 km
 • Vt 8 Söörmarkku – Lankoski, 27 km
 • Vt 9 Urusvuori – Liedon asema, 12 km
 • Vt 11 Kullaa – Pirkanmaan maakuntaraja, 16 km
 • Vt 11 Kaasmarkku – Pori, 10 km
 • Vt 23 Pomarkku – Veneskoski, 11 km
 • Kt 43 Uusikaupunki – Kalanti, 10 km
 • Kt 44 Lavia – Kankaanpää, 32 km
 • Kt 52 Tenhola – Perniö, 6 km
 • Kt 52 Isokylä – kohta, 6 km

Tänä vuonna tehdään paljon päällystystöitä joka puolella maata. Työt pyritään aloittamaan mahdollisimman aikaisin, parhaimmillaan huhti-toukokuun vaihteessa. Suuren päällystysmäärän vuoksi myös työaikoja pidennetään. Tämä tulee aiheuttamaan väliaikaista liikennehaittaa tienkäyttäjille. Fintrafficin Liikennetilannepalvelusta voi seurata käynnissä olevia tietöitä ja arvioida niiden vaikutuksia omaan liikkumiseen.

Liikennetilannepalvelu (Fintraffic)

Lisää tietoa kesän päällystystöistä netissä

Nettisivuille on koottu lista kaikista kesän päällystyskohteista. Kohteet löytyvät myös kartalta. 

Tiedotamme päällystystöistä myös ELYn X:ssä (entisessä Twitterissä): @VarsinaisELY.