Kohde sijaitsee maantiellä 181 Sauvon taajamassa ja sen välittömässä läheisyydessä
Uutiset

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Sauvon kunta parantavat liikenneturvallisuutta Sauvossa rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylää

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa yhteistyössä Sauvon kunnan kanssa rakentamaan jalankulku- ja pyöräilyväylää maantien 181 varteen välille Korvalantie – Saustilantie. Rakennettava väylä parantaa kyseisen tiejakson liikenneturvallisuutta sekä parantaa jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita Sauvon taajamassa merkittävästi. Työt kohteessa käynnistyvät vielä huhtikuun aikana.

Samassa urakassa uusitaan myös maantien alittava putkisilta Vallerinnanojan kohdalla sekä uusitaan maantien nykyinen valaistus. Putkisillan vaihtotyön ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle. Kiertotie kulkee reittiä Korvalantie – Finskyläntie – Karunantie. Kiertotielle järjestetään työnaikainen viitoitus. Liikennekatko ajoittuu kesäkuun alkuun ja kestää noin 4 vuorokautta.

Urakassa on paljon kalliolouhintaa Vahtistenmäen kohdalla. Louhinnat alkavat toukokuussa ja ne pyritään saamaan valmiiksi kesäkuussa. Räjäytykset tapahtuvat arkipäivisin kello 8-20 välillä. Liikenne tullaan pysäyttämään aina räjäytyksen aikana. Pysäytyksen kesto on enimmillään 8 minuuttia.

Töistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle, pahoittelemme työn aiheuttamaa haittaa tiellä liikkujille. Liikennejärjestelyt tulevat aiheuttamaan haittaa asukkaille ja tiellä liikkujille. Toivomme tienkäyttäjiltä kärsivällisyyttä, tarkkaavaisuutta ja varovaisuutta työmaan kohdalla liikuttaessa.

Liikennemäärä maantiellä 181 on noin 4 400 ajoneuvoa/vuorokausi.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.