Varsinais-Suomen alueellinen riskiarvio on julkaistu. Alueellinen riskiarvio on laadittu sisäministeriön toimeksiannon pohjalta. Edellisen kerran riskiarvio on laadittu vuonna 2018. Riskiarvion taustalla on Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi, joka velvoittaa kehittämään ja toteuttamaan riskiarviointeja kansallisella sekä alueellisella tasolla säännöllisesti.
Uutiset

Varsinais-Suomen alueellinen riskiarvio julkaistu

Varsinais-Suomen alueellinen riskiarvio on julkaistu. Alueellinen riskiarvio on laadittu sisäministeriön toimeksiannon pohjalta. Edellisen kerran riskiarvio on laadittu vuonna 2018. Riskiarvion taustalla on Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi, joka velvoittaa kehittämään ja toteuttamaan riskiarviointeja kansallisella sekä alueellisella tasolla säännöllisesti.

Alueellisen riskiarvion toteutuksen koordinaatiosta on vastannut Varsinais-Suomen pelastuslaitos yhteistyössä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Laaja-alaiseen valmistelutyöhön ovat osallistuneet lisäksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueen Tyks sairaalapalvelut, puolustusvoimat, poliisi, maahanmuuttovirasto, rajavartiolaitos, Turun kaupunki, Punainen risti, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Tulli, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Finavia sekä Turun satama.

Alueellinen riskiarvio on oleellinen osa alueellista varautumisyhteistyötä, johon osallistuvat alueella toimivat viranomaiset, kunnat, elinkeinoelämä ja järjestöt yhdessä. Riskiarviossa tunnistetaan ja arvioidaan yhteisesti merkittävimmät alueelliset riskit, joihin eri toimijoiden tulisi varautua. Riskinarvioprosessin konkreettinen tavoite on muodostaa toimijoiden yhteinen käsitys alueellisen häiriönsietokyvyn ja häiriötilanteiden hallinnan kehittämiseksi. Alueelliset riskiarviot toimivat varautumisen tukena ja niitä hyödynnetään varautumisen suunnittelussa sekä alueen koulutus- ja harjoitustoiminnassa.

Alueelliset riskiarviot täydentävät kansallista riskiarviota. Alueellisissa riskiarvioissa huomioidaan tarkemmin alueille ominaiset uhat tai häiriötilanteet, joiden hallitseminen edellyttää normaalista poikkeavaa toimintaa, ja joiden vaikutukset alueellisella tasolla toteutuessaan aiheuttavat merkittäviä vaikutuksia. Kansallisessa riskiarviossa tarkastelun kohteena ovat kansallisesti merkittävät uhkamallit ja häiriötilanteet, joilla on arvioitu olevan vaikutuksia yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin.