Hanna Munter, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Uutiset

Varhan hankintapolitiikka hyväksyttiin – ”Linjausten valossa pk-yrittäjillä ei pitäisi olla hätää”

Aluevaltuusto hyväksyi Varhan hankintapolitiikkalinjaukset kokouksessaan keskiviikkona. Tavoitteita voi yrittäjäjärjestön mukaan pitää yrittäjien kannalta pääosin positiivisina, jos niiden toteutumista seurataan ja vuoropuhelu yrittäjien kanssa jatkuu.

Varhan aluevaltuusto hyväksyi keskiviikkoiltana hankintapolitiikan, jonka tarkoituksena on tukea hankintojen strategista johtamista ja syventää hyvinvointialueen strategiaa ja palvelustrategiaa hankintojen osalta.

Varsinais-Suomen Yrittäjät kiittää Varhaa siitä, että aluejärjestöä on kuultu linjausten valmistelussa. Varsinais-Suomen Yrittäjät vaati palvelustrategialausunnossaan syksyllä, että Varhan on viipymättä valmisteltava hankintastrategia. Nyt hyväksyttiin hankintapolitiikka-asiakirja. 

– On hienoa, että Varha on halunnut kuulla hankintalinjausten valmistelussa yrittäjiä. Varhassa on hyvää tahtoa kehittää hankintoja yrittäjämyönteisiksi ja tukea niiden kautta maakunnan elinvoimaa. Nyt hyväksyttyjen linjausten valossa pk-yrittäjillä ei pitäisi olla hätää, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter katsoo.

Varhan mukaan hankintapolitiikka on ”mahdollistava asiakirja”. Munter huomauttaa, että tämä ei saa tarkoittaa linjauksista poikkeavaa toimintamallia käytännön arjessa. Hankintalinjausten valmistelun yhteydessä yrittäjäjärjestö on korostanut muun muassa hankintojen ennakoitavuutta ja avoimen ja etupainotteisen viestinnän merkitystä.

Hankintapolitiikkalinjausten mukaan Varha aikoo vahvistaa kumppanuuksia palveluntuottajien ja tavarantoimittajien kanssa sekä myös huolehtia alueen elinvoimasta.

– Tavoitteiden toteutumista on seurattava ja edistymisestä raportoitava säännöllisesti. Kun erilaisia hankintatapoja linjausten mukaisesti kehitetään ja vertaillaan, on välttämätöntä selvittää ja avata Varhan oman tuotannon kustannukset. Hyvää vuoropuhelua yrittäjäjärjestön ja Varhan kanssa on myös jatkettava, jotta Varhan tilannekuva yrittäjäkentästä on ajantasainen. Tähän myös Varhan ostolaskutiedot tarjoavat hyvän työkalun, Hanna Munter toteaa. 

Viranhaltijatyönä valmisteltua hankintapolitiikkaa tulevat täydentämään operatiiviset hankintaohjeet, jotka aikanaan vahvistaa aluehallitus.

– Toivomme, että Varsinais-Suomen Yrittäjät saavat olla vaikuttamassa myös hankintaohjeisiin, jotta varmistamme yhdessä, etteivät hyvät strategiset tavoitteet jää vain papereihin, vaan viedään käytännön tekemiseen. Tämä on erittäin tärkeää, Munter sanoo.

Varha muodostaa Länsi-Suomen yhteistoiminta-alueen yhteistyössä Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa ja kilpailuttaa ja koordinoi alueen yhteiset hankinnat. Munterin mukaan yrittäjien huolet hankintapolitiikan osalta liittyvät juuri tähän jättimäiseen yhteishankintayksikköön sekä hyvinvointialueen sidosyksikkö- eli inhouse-hankintoihin.

– Yhteistoiminta-alueen on yhdessä huolehdittava muun muassa hankintojen jakamisesta osiin niin, että pk-yritykset voivat osallistua niihin. 

Varha on massiivinen julkinen hankkija – sen ostot ovat suuremmat kuin kaikkien varsinaissuomalaisten kuntien hankinnat yhteensä. Varha osti handata.fi-palvelussa eriteltyjen ostolaskutietojen mukaan vuonna 2022 yhteensä 1,1, miljardilla tavaroita ja palveluja.