Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua myös muun muassa tonttien riittävyydestä.
Uutiset

Valtuusto koolla Kaarinassa: “Yrittäjien ja kunnan kohtalonyhteys on vahva”

Kaarinan Yrittäjien järjestämässä Yrittäjät ja valtuusto – yhdessä kohti elinvoimakuntaa tilaisuus houkutteli kaarinalaisia kuntapäättäjiä keskustelemaan Kaarinan elinvoimasta maanantaina.

Tilaisuus oli osa Suomen Yrittäjien valtakunnallista Valtuustot koolle-tapahtumakonseptia.

– Tilaisuudessa keskeistä on vuoropuhelu, herättää keskustelua alueen yrittäjyyden ja yritysten tilasta ja kartoittaa kehittämistarpeita, kuvaa Varsinais-Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén.

Yhdessä Kaarinan parhaaksi! Kaarinan Yrittäjien hallituksen jäsen Veli Sipilä (Hedvi Markkinointi Oy), puheenjohtaja Taija Kavalto (Kavalton Tila Oy) ja Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta.

Kaarina on menestynyt alueen yrittäjäystävällisten kuntien vertailuissa ja yrittäjyyden merkitys tunnistetaan ja tunnustetaan.

Wirén nosti esiin Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen, jossa Kaarina otti tänä vuonna kolmossijan yrittäjyysilmapiiriarvioissa. Yrittäjyysilmapiiriarvio nousi eniten Kaarinassa ja 82 prosenttia yrittäjistä arvioi yrittäjyysilmapiirin Kaarinassa hyväksi tai erinomaiseksi.

– Kaarinassa on tehty paljon hyvää ja pitkäjänteistä työtä yrittäjyyden olosuhteiden eteen. Yrittäjyysilmapiiriin vaikuttavat monet eri tekijät, muun muassa kunnan elinkeinorakenne ja elinkeinopolitiikka, työllisyystilanne sekä paikallisen yrittäjäyhdistyksen aktiivisuus. Myös kunnan virkamiesten asenne heijastuu ilmapiiriin.

Sen sijaan Kaarinan kaupungin ja yrittäjien yhteistyöarvion tulokset laskivat Maakuntaennusteessa eniten Turun alueen kuntien vertailussa.

– Kaarinassa yrittäjyysilmapiiriä pidetään hyvänä, mutta kun yrittäjät arvioivat konkreettista yhteistyötä ja sen tuloksia niin suhtautuminen oli kriittisempää. Arviointiin todennäköisesti vaikuttaa kaavoitus ja lupapalvelut, julkisten hankintojen toteuttamistapa sekä yritysvaikutusarviointien toteuttaminen – tai toteuttamatta jättäminen, Wirén pohti.

Kaarinan Yrittäjien puheenjohtaja Taija Kavalto muistutti valtuutettuja siitä, että valtuuston päätöksillä on suuri merkitys yritysten toimintaedellytyksiin.

– Yrittäjien ja kunnan kohtalonyhteys on vahva. Kaarina on elinvoimainen vain, jos siellä toimivat yritykset menestyvät. Ilman menestyviä yrityksiä kuntalaisilla on vähemmän työpaikkoja ja palveluita ja kunnalla vähemmän verotuloja. Toiveemme on, että päätöksillänne poistetaan yrittäjyyden esteitä, eikä luoda niitä, Kavalto sanoi.

Tilaisuudessa käytiin vilkasta keskustelua myös muun muassa tonttien riittävyydestä, työllisyyspalveluiden toteuttamisesta, ulkomaisen työvoiman palkkaamisesta ja päiväkotipaikkojen riittävyydestä.

– Viestimme kaarinalaisille yrittäjille on, että päättäjät välittävät ja haluavat että yritykset menestyvät Kaarinassa, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Alho päätti tilaisuuden.