Vaikeimmin työllistettävät osatyökykyiset saavat mahdollisuuden työskennellä mukautetussa työssä valtio-omisteisen Työkanava Oy:n kautta, joka aloittaa toimintansa syyskuussa. Laki Työkanava Oy:stä astui voimaan 1.7.2022. Kuva: Unsplash.
Uutiset

Valtio-omisteinen Työkanava Oy perustetaan vaikeimmin työllistettävien työllistämiseen – laki voimaan 1.7.2022

Laki Työkanava Oy:stä tulee voimaan 1. heinäkuuta 2022. Yhtiön liiketoiminta käynnistyy vaiheittain vuoden 2022 aikana. Toiminnan käynnistämiseen Työkanava on saamassa heinäkuun aikana rahoitusta valtion lisätalousarviosta. Työkanavan toimitusjohtajana aloittaa Sari Nikkola 1.9.2022.

Työkanava on uusi, valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö. Sen tehtävänä on edistää kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Yhtiö tukee työllistettävien valmiuksia niin, että he Työkanavassa ensin työskenneltyään saisivat työpaikan avoimilta työmarkkinoilta. 

Työkanavaan työllistyminen on viimesijainen vaihtoehto, kun muut keinot eivät ole johtaneet työllistymiseen

Tämänhetkisen arvion mukaan yhtiö työllistää toimintansa alkuvaiheessa arviolta muutaman sata osatyökykyistä vuosittain. Ensimmäisen toimintavuoden 2022 aikana työllistettävien määrä jää tätä vähäisemmäksi.  Tavoitteena on, että työsuhteessa on toiminnan vakiinnuttua noin 1000 henkilöä. Ensimmäisten osatyökykyisten arvioidaan aloittavan Työkanavassa vuoden 2022 loppupuolella.

– Työkanava auttaa konkreettisesti niitä osatyökykyisiä, jotka ovat aiemmin jääneet sivuun työllisyystoimissa tai joita ei ole onnistuttu erilaisista toimista ja palveluista huolimatta työllistämään. Yhtiö tarjoaa heille työtä työsuhteessa normaalein työsuhde-ehdoin, sanoo työministeri Tuula Haatainen.

Osatyökykyiset henkilöt saavat työpaikan Työkanavassa ainoastaan TE-toimiston välityksellä

Työkanava tekee yhteistyötä TE-viranomaisten kanssa, ja osatyökykyiset henkilöt saavat työpaikan Työkanavassa ainoastaan TE-toimiston välityksellä. Työkanavassa työskentelystä kiinnostuneen osatyökykyisen on siten ilmoittauduttava työnhakijaksi joko paikalliseen TE-toimistoon tai kunnan TE-palveluihin, jos kunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa. TE-viranomaiset alkavat lain voimaan tulon jälkeen arvioida henkilön soveltuvuutta Työkanavassa työskentelyyn koko maassa samojen, laissa määriteltyjen kriteerien perusteella.

– Tarvitsemme kaikkien työpanosta tässä maassa. Työkanavan uudenlainen toiminta vastaa omalta osaltaan työvoiman kohtaanto-ongelmaan. Osatyökykyisillä on monenlaista ammattiosaamista ja koulutustausta on laaja ja monipuolinen, huomauttaa Haatainen.

– Ilokseni olen myös huomannut, että työnantajien asenteet vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämiseen ovat aiempaa myönteisempiä. Kynnys palkata osatyökykyisiä on madaltunut. Uskon, että tämä suuntaus jatkuu Työkanavan esimerkin rohkaisemana, iloitsee Haatainen.

Yhtiölle 10 me peruspääoma ja toiset 10 me valtion avustuksina

Tämän vuoden toisesta lisätalousarviosta on tarkoitus myöntää yhtiölle 10 miljoonaa euroa peruspääomaa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta sekä toiset 10 miljoonaa euroa valtion avustuksena. Jatkovuosien rahoitus on varattu valtiontalouden kehyspäätökseen, ja eduskunta päättää määrärahoista vuosittain valtion talousarviossa. Tarkoitus on, että palvelumyynti tuottaisi myöhemmin ainakin kolmanneksen yhtiön tuloista. 

Työkanava voi hyödyntää olemassa olevia palveluja ja toimia yhteistyössä muiden eri välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Yhtiön omistajaohjauksesta vastaava  työ- ja elinkeinoministeriö on 15.6.2022 asettanut Työkanavalle lakisääteisen neuvottelukunnan. Se voi antaa suosituksia markkinaehtoisen toiminnan ja kilpailuneutraliteetin toteutumisesta yhtiön liiketoiminnassa.

Työkanava Oy:n perustaminen liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen tavoitteeseen edistää osatyökykyisten työllistymistä ja kehittää uudella tavalla välityömarkkinoita. Työkanava on yksi hallituksen Työkykyohjelman toimenpiteistä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla.