Some ja uusi kansainvälinen yritys
Sosiaalisen median työkalut, kuten Buzzsumo, Tagboard ja AgoraPulse, voivat tarjota tarpeellista tietoa asiakkaista, kilpailijoista sekä nykyisistä ja uusista maantieteellisistä markkinoista ja siten vähentää vaikeuksia, joita uusilla yrityksillä muuten olisi ulkomaan markkinoilla. Kuvassa KTM Emmanuel Kusi Appiah.
Uutiset

Väitös: Sosiaalinen media voi olla uusien kansainvälisten yritysten pelastus

Sosiaalinen media voi auttaa uusien kansainvälisten yritysten selviytymistä ja hyödyttää niitä monin eri tavoin, käy ilmi Emmanuel Kusi Appiahin uudesta väitöstutkimuksesta. Uudella yrityksellä ei välttämättä ole suurta määrää resursseja käytettävissä tiedonhankintaan ja uusien markkinoiden oppimiseen. Sosiaalinen media voi kuitenkin tarjota tietoa nopeasti ja edullisesti.

Uuden ulkomaisen markkinan ja asiakaskunnan oppiminen voi olla elämän ja kuoleman kysymys uudelle kansainväliselle yritykselle. Vaasan yliopistossa väittelevän Emmanuel Kusi Appiahin tutkimuksen mukaan hiljattain perustettu kansainvälinen yritys (international new venture, INV) voi hyödyntää sosiaalisessa mediassa niin sanottua molempikätistä oppimista, joka sisältää sekä uutta tutkivan eli eksploratiivisen oppimisen sekä olemassa olevaa tietoa hyödyntävän eli eksploitatiivisen oppimisen.

– Sosiaalisen median kautta yritys voi yhtäältä hyödyntää lyhyemmän tähtäimen eksploitatiivista oppimista, mutta toisaalta myös uutta tutkivaa oppimista selviytyäkseen ulkomaisilla markkinoilla. Se voi myös vaihdella näitä tilanteen ja oman strategiansa mukaan. Sosiaalisen median käyttö vaikuttaakin myönteisesti molempikätiseen oppimiseen, sanoo Emmanuel Kusi Appiah.

Yritys voi yhtäältä hyötyä LinkedInin ja Facebookin tyyppisistä sosiaalisen median alustoista verkostoitumisessa

Lisäksi sosiaalisen median työkalut, kuten Buzzsumo, Tagboard ja AgoraPulse, voivat tarjota tarpeellista tietoa asiakkaista, kilpailijoista sekä nykyisistä ja uusista maantieteellisistä markkinoista ja siten vähentää vaikeuksia, joita uusilla yrityksillä muuten olisi ulkomaan markkinoilla. Tiedonsaanti on yleensä vaikeampaa silloin, kun yritys on uusi ja varsinkin silloin, jos uusi yritys on ulkomaalainen.

Kusi Appiahin tutkimuksen mukaan molempikätinen oppiminen auttaa yrityksiä yhdistämään uutta ulkoista tietoa yrityksen hallussa olevaan tietoon sekä ehkäisee tehottomuutta ja lyhytnäköisyyttä. Se myös tuo kaupallista hyötyä ja auttaa yrityksiä saavuttamaan pysyvää kilpailuetua.

Emmanuel Kusi Appiah muistuttaa, että molempikätisen oppimisen eli tutkivan sekä nykyistä tietoa hyödyntävän oppimisen soveltaminen ei ole suoraviivaista. Yrittäjien ja kansainvälistyvien yritysten on ymmärrettävä molempikätisyyttä tukevia vaikuttavia tekijöitä ja mekanismeja. Väitöskirja toimiikin tässä arvokkaana tietolähteenä.

**

KTM Emmanuel Kusi Appiahin väitöstutkimus “Early Internationalization in the Digital Context : A Capabilities-based Approach” tarkastetaan torstaina 24.11.2022 klo 14 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.

Väitöstilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyden kautta (Zoom, salasana: 381681)