Enkelisijoittajat
Vasemmalta oikealle FiBANin hallitus: Eljas Repo, Kim Väisänen (varapuheenjohtaja), Tuomas Pahlman, Annukka Mickelsson (puheenjohtaja), Elina Koivumäki, Esa Kinnunen. Kuva: Wasim Al-Nasser
Uutiset

Uusi tutkimus: Enkelisijoittajat sijoittavat skaalautuviin tulevaisuuden teknologioihin, jotka kiinnostavat myös jatkosijoittajia

Suomen bisnesenkeliverkosto Finnish Business Angels Networkin (FiBAN) ja Suomen Teollisuussijoituksen (Tesi) uusin tutkimus osoittaa enkelisijoittamisen ammattimaisuuden, muiden sijoittajien kiinnostuksen FiBANin kohdeyrityksiin sekä ekosysteemin yhteistyön tiivistymisen. Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Enkelisijoittajat sijoittavat skaalautuviin tulevaisuuden teknologioihin, kuten tekoäly ja koneoppiminen. Kolme suurinta sektoria, joihin bisnesenkelit sijoittivat olivat data ja analytiikka, terveysteknologia, sekä tiede ja tekniikka. Terveysteknologian suosio on pysynyt vakaana viime vuosina. Tulevaisuuden teknologioiden jatkokehittymisen näkökulmasta oli positiivista, että ohjelmistojen lisäksi myös fyysisiin laitteistoihin sijoitettiin edelleen mittavasti.

– Tyypillisesti bisnesenkelit etsivät skaalautuvia sijoituskohteita joiden arvon kasvattamiseen he voivat antaa pääoman lisäksi erikoisosaamistaan ja verkostojaan. Päämääränä sijoittajilla on kuitenkin exit, eli yrityksestä irtautuminen, kertoo Amel Gaily, FiBANin toimitusjohtaja.

FiBAN ry
FiBANin jäsenien sijoituskohteiden sektorit. Pääasialliset tietolähteet: Orbis, PitchBook, Dealroom, Mergermarket, FiBAN, Vainu.io, Business Finland, Talouselämä
FiBAN ry
FiBANin jäsenten ja VC rahastojen sijoitus sektorit.Pääasialliset tietolähteet: Orbis, PitchBook, Dealroom, Mergermarket, FiBAN, Vainu.io, Business Finland, Talouselämä.

Toimiva yhteistyö enkelisijoittajien kanssa on tärkeää kasvuyritysten kehitykselle

Enkelisijoittamisen ammattimaistuminen näkyy jatkosijoitustutkimuksen tuloksista joista ilmenee, että enkelisijoittajien sijoituskohteiden sektorit ovat lähes yhteneväiset VC-rahastojen sijoituskohteiden kanssa miltei kymmenen vuoden dataa tarkasteltaessa. 

– Enkelisijoittajat luovat toiminnallaan pohjaa kasvuyritysmarkkinan kehitykselle ja toimiva yhteistyö eri toimijoiden välillä on kriittistä koko ekosysteemin kannalta. Analyysien perusteella voimme havaita enkeleiden ja VC-sijoittajien yhteistyön tiivistyneen vuosien varrella ja toiminnan kokonaisuudessaan kehittyneen positiiviseen suuntaan niin kohdevalinnan kuin jatkosijoitustenkin osata, Henri Hakamo, TESI:n Chief Digital Officer sanoo.

Suomessa startup-ekosysteemi on aiempaa tiiviimpi, bisnesenkeleiden, pääomasijoittajien ja muiden startup-sijoittajien tehdessä lähemmin yhteistyötä aikaisemmassa vaiheessa. Vastaamaan kasvavaan kiinnostukseen FiBAN lanseerasi vuonna 2020 uuden jäsenluokan, Angel Friendly Investor, joka on tarkoitettu VC-rahastoille.

– FiBANin jäsenien sijoittamisen ammattimaistuminen takaa sen, että hyviä startup-yrityksiä pystytään kiihdyttämään kasvuun. FiBAN pitää hyvänä sitä, että yhteistyössä VC:iden ja muiden startup-sijoittajien kanssa saamme enemmän aikaan, toteaa Annukka Mickelsson, FiBANin hallituksen puheenjohtaja.