Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025.
Uutiset

Uusi rakentamislaki on iso ponnistus koko alalle ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Uudessa rakentamislaissa ilmastonmuutoksen torjunta ja rakentamisen vähähiilisyys tulevat osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Maaliskuussa hyväksytyn ja 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain tavoitteena on pienentää rakentamisen ja rakennusten käytön hiilijalanjälkeä, pidentää rakennusten elinikää sekä tukea kiertotaloutta.

– Uusi rakentamislaki jättää vielä paljon kysymyksiä, ja moni asia tulee tarkentumaan vasta siihen tulevien asetusten myötä. Olisikin tärkeää, että asetukset valmistuisivat riittävän ajoissa ennen lain voimaan tulemista, jotta alan toimijat pystyvät valmistautumaan uusiin vaatimuksiin. Muutos on iso aiempaan, Stark Suomen vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen sanoo

Lain mukaan vähähiilisyys on otettava huomioon rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa. Rakennusluvan yhteydessä se täytyy voida osoittaa ilmastoselvityksellä. Ilmastoselvityksen laskelmassa arvioidaan rakennuksen hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki. Sama koskee laajamittaisesti korjattavaa rakennusta.

Tuotetieto keskeisessä roolissa

Rakentamisessa käytettävistä tuotteista on raportoitava niiden hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki koko rakennuksen elinkaaren ajalta, käytettävien tuotteiden materiaalitiedot ja alkuperätiedot. Materiaalien alkuperätiedossa kyse on siitä, mikä osa on peräisin uusiutuvista, uusiutumattomista, kierrätetyistä tai uudelleenkäytetyistä lähteistä. Uuden lain myötä myös rakennustyyppikohtaiset raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaprosessia.

– Tuotetieto eli dokumentaatio täytyy olla saatavilla helposti, eikä sen tuottaminen tai kokoaminen voi olla manuaalista. Teemme tiivistä yhteistyötä Rakennustiedon kanssa. Rakennustiedon ylläpitämä rakennustuotteiden kansallinen Tuotetietokanta tarjoaa keskitetyn ratkaisun rakennustuotteiden tuotetietojen hallintaan ja niiden monipuoliseen hyödyntämiseen. Lakimuutos vaatii myös paljon yhteistyötä valmistajien ja tuotetoimittajien kanssa. Tämä on iso, yhteinen ponnistus koko alalla, Koskinen jatkaa.

– Pidän erittäin tärkeänä, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme uuden rakentamislain vaatimuksissa, ja siksi työskentelemme tiiviisti tuotetiedon tarjoamiseksi digitaalisessa muodossa. Keskusteluissa alan toimijoiden kanssa olen huomannut, että tällä hetkellä muutokseen liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä, kuten tarkempi ohjeistus hiililaskentaan tai ohjeistus ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen sisällöstä ja muodosta. Uusi laki tulee muuttamaan koko rakennusalan toimintaa merkittävästi, sillä uusien vaatimusten täyttäminen edellyttää yrityksiltä uudenlaista osaamista, uusien työkalujen hankkimista sekä kasvavan tuotetietomäärän hallintaa. Tämä kaikki vaatii aikaa ja resursseja. Kyseessä on suuri muutos, jonka haltuunotto alalla ei ole kevyt tehtävä, joten vaikka lain voimaan tulemiseen on vielä miltei puolitoista vuotta, niin paljon on tehtävääkin, Koskinen toteaa.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025.