Yrityslainaa
Uutiset

Uudet toimijat paikkaavat pankkien jättämää aukkoa yrityslainamarkkinoilla

Yrityslainamarkkina on muuttunut melkoisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Rahoitusalan lainsäädännön muutokset ovat johtaneet siihen, että pienille ja keskisuurille yrittäjille ei enää ole saatavilla pankkilainoja samaan tapaan kuin aiemmin. Lainantarve ei ole kuitenkaan muuttunut mihinkään. Siksi markkinoille on noussut paljon uusia toimijoita, jotka paikkaavat pankkien jättämää aukkoa.

Nämä yksityiset rahoitusyhtiöt eivät tietenkään ole mukana pelkkää hyväntekeväisyyttään. Lainsäädännön muutosten myötä ne ovat nähneet tilaisuutensa tulleen. Ne voivat menestyä erinomaisesti tarjoamalla nopeampia ja helpompia lainoja ilman mutkikasta hakuprosessia.

Lainanhakijan on maksettava näistä eduista myös hintansa. Rahoitusyhtiöiden myöntämien yrityslainojen korot ovat perinteisiä lainoja korkeammat, joten ne eivät välttämättä sovellu kaikille yrityksille. On kuitenkin olemassa monia tilanteita, joissa tämänkaltainen laina on harkitsemisen arvoinen.

Rahoitusmarkkinalainsäädännön vaikutus yrityslainoihin

Suomalainen rahoitusmarkkina ei voi toimia tyhjiössä. Suomen rahoitusmarkkinoiden säätelyn suuntaviivat vedetään nykypäivänä pitkälti EU:n lainsäädäntöelimissä, joiden päätöksiä kotimaisen rahoitusmarkkinan on noudatettava. Oman vivahteensa säädöksiin tuo myös kansallinen lainsäädäntö, joka asettaa vielä omia rajoituksiaan muun muassa Suomessa toimiville pankeille.

Yrityslainoihin vaikuttavat kaikkein vahvimmin pankkien uudet vakavaraisuusvaatimukset. Tällä termillä tarkoitetaan sitä pääoman määrää, joka pankeilla on oltava vapaassa käytössään. Vakavaraisuuspankkisäätelyn tarkoituksena on parantaa pankkien taloudellista kestävyyttä. Nykyisessä finanssimarkkinassa niiden on valmistauduttava mahdollisiin kriisitilanteisiin entistä paremmin.

Vaikka vakavaraisuus on tietysti hyvä asia, vähentää se samalla luonnollisesti pankkien halua ja kykyä ottaa riskejä lainaa tarjotessaan. Tämä näkyy erityisen hyvin pienien ja keskisuurten yritysten lainoissa. Tiukentuneiden säätelytoimenpiteiden vuoksi moni yrittäjä jää ilman pankkilainaa. Erityisesti uudempien yritysten on todella vaikea saada lainarahaa pankista, jos taustalla ei ole reaalivakuuksia tai vahvaa pääomaa.

Kansainvälisen finanssimarkkinan tila heijastuu myös Suomeen

Finanssimarkkina on viime vuosina huojunut uhkaavasti, eikä sen tilaa voi vuoden 2024 alkupuolella voi kutsua kovinkaan vakaaksi. Viime vuonna saimme todistaa useampienkin yhdysvaltalaispankkien kaatumista ja valtion pelastustoimia niiden toiminnan tukemiseksi.

Myös korkojen nopea nousu edellisvuosien aikana on herättänyt huolta. Jos kuluttajalainan saaminen verrattain matalalla korolla oli mahdollista vielä 4–5 vuotta sitten, on tilanne tänä päivänä jo toinen. Sama koskee myös yrityslainoja. Korot ovat nousseet huomattavasti niidenkin osalta, ja pankkien kiinnostus yrityslainojen tarjoamiseen on laskenut huomattavasti.

Kansainvälisen finanssimarkkinan häiriöt eivät välttämättä näy Suomessa heti, mutta jossain ne saavuttavat myös Suomen. Jos tämän tai tulevan vuoden aikana nähdään vastaavanlaisia ongelmia pankkien taloudellisessa vakaudessa, jatkuu viime vuosien kehitys kotimaassakin varmasti samanlaisena. Pankkien säätely kiristyy entisestään, eikä perinteinen pankkilaina enää ole vaihtoehto useimmille yrittäjille, jotka tarvitsevat ulkopuolista rahoitusta.

Yksityiset rahoitusyhtiöt tarjoavat ratkaisun monelle yrittäjälle

Kun otetaan huomioon kaikki yllä mainitut seikat, on monen yrittäjän siirrettävä katseensa perinteisistä pankkilainoista muualle. On olemassa monia mahdollisia rahoitusmuotoja, kuten joukkorahoitus ja yksityissijoittajat, mutta niiden käyttäminen ei ole useimmille yrittäjille vaihtoehto. Siksi selvästi suosituimmaksi rahoitusmalliksi ovat nousseet yksityisten rahoitusyhtiöiden tarjoamat yrityslainat.

Näitä yrityslainoja myönnetään ilman vakuuksia kaikille luottokelpoisille hakijoille, joten kontrasti pankkilainoihin on tässä suhteessa melkoinen. Sama koskee myös lainanhakuprosessin nopeutta. Pankkilainan saaminen vaatii pitkiä neuvotteluja, kun taas rahoitusyhtiöt myöntävät lainaa usein jo samana päivänä kuin sitä on haettukin. Ei siis ole ihme, että moni yrittäjä valitsee nimenomaan yksityisen rahoitusyhtiön lainatarjouksen.

Mikään täydellinen ratkaisu nämäkään lainat eivät toki ole. Korkotaso on pankkilainoja korkeampi, joten lainasta saa maksaa kovempaa hintaa. Ja koska vakuuksia ei ole, lainan takaajana toimii aina yksityishenkilö eli yrityksen omistaja. Jos yrityksellä on maksuongelmia, siirtyvät ne siis suoraan omistajan harteille.

Yrityslainan kilpailuttaminen ja hakeminen onnistuu netin kautta

Uusien rahoitusyhtiöiden tarjoamia yrityslainoja pystyy kilpailuttamaan ja hakemaan suoraan netin kautta. Rahoitusyhtiöiden ohella pankkien jättämää aukko yrityslainamarkkinoilla on tarjonnut toimintamahdollisuuden myös ulkopuolisille lainaneuvojille. He toimivat välikätenä yrityksen ja rahoitusyhtiöiden välillä tarjoten ammattitaitoista apua lainojen vertailuun.

Käytännössä tämänkaltainen lainaneuvonta tapahtuu netin kautta todella selkeällä tavalla. Yrityslainan hakijan on vain täytettävä hakemus, joka sisältää tärkeimmät tiedot yrityksestä ja sen lainantarpeesta. Sen jälkeen lainaneuvojat kilpailuttavat lainahakemuksen omien kumppaneidensa eli rahoitusyhtiöiden kautta. Parhaat lainatarjoukset lähetetään hakijalle, joka voi valita niistä sopivimman.

Tämä nopea prosessi johtaa parhaimmillaan siihen, että yritys voi saada lainarahat itselleen muutamassa vuorokaudessa. Toisin kuin pankkilainat, tämän kaltaiset yrityslainat soveltuvat siis myös akuutin rahavajeen ratkaisemiseksi. Toisaalta ne tarjoavat myös pitkäaikaisia lainaratkaisuja, sillä yrityslainaa voi maksaa takaisin jopa yli kymmenen vuoden maksuajalla. Tästäkin syystä rahoitusyhtiön tarjoama yrityslaina on nykyään vakavasti otettava vaihtoehto niin monelle suomaiselle yrittäjälle.