Eläkekertymänsä voi tarkastaa OP-mobiilin kautta
Uutiset

Mobiilisovellus sai nuoret kiinnostumaan eläkkeistään

Ilmarinen ja OP avasivat loppuvuodesta 2023 yhteyden pankkiasioinnin ja eläkekarttuman välille. OP:n mobiilisovelluksen kautta pääsee omalle työeläkeotteelleen katsomaan, kuinka paljon eläkettä on tähän mennessä kertynyt. Näin eläke tulee luonnollisella tavalla osaksi kokonaistalouden hallintaa ja tutummaksi aiempaa nuoremmille.

Eläke on yksi suurimmista omaisuuseristä. Monille se voi olla jopa omistusasuntoa arvokkaampi, kun laskee yhteen kuukausieläkkeet useamman vuosikymmenen ajalta. Sen vuoksi luonnollinen paikka eläkekertymän seuraamiselle on siellä, missä muitakin raha-asioita hoidetaan; pankin kautta.

Nuorille työikäisille tämän oivaltaminen on keskeistä; heillä työuraa on edessä eniten ja näin myös suurin mahdollisuus vaikuttaa tulevan työeläkkeen suuruuteen.

Ilmarinen pyrkii tuomaan eläketurvan lähelle ihmistä. Jo lyhyessä ajassa uusi rajapinta on lunastanut paikkansa. OP-mobiilin kautta saapuva käyttäjäliikenne on keski-iältään noin 10 vuotta nuorempaa kuin suoraan Ilmarisen verkkopalveluun perinteisesti kirjautuva. Käynnit ovat lisääntyneet ylipäätään kaikissa ikäluokissa uuden kanavan ansiosta 20 prosenttia.

Eläkekertymänsä voi tarkastaa OP-mobiilin kautta

OP-mobiilia käyttävät Ilmarisen asiakkaat pääsevät omalle työeläkeotteelleen ja eläkearviolaskureille suoraan OP:n mobiilisovelluksesta. Muille kuin Ilmarisen asiakkaille sovellus näyttää, missä eläkeyhtiössä heidän työskentelynsä on tällä hetkellä vakuutettuna. Tuomalla eläketurvan lähelle ihmisiä Ilmarinen toteuttaa samalla kestävyysohjelmansa tavoitteita.

– Oman eläkekertymän tarkastaminen on alkanut kiinnostaa OP-mobiilin kautta nuorempia käyttäjiä enenevässä määrin. Pitkäjänteinen henkilökohtaisen talouden hallinta käsittää myös suunnitelmallisuuden omien eläkepäivien suhteen ja tätä on hyvä pohtia jo oman työuran alkutaipaleella, sanoo OP Ryhmän arjen talouden palveluista vastaava johtaja Masa Peura.

– Haluamme, ettei eläke ole pelkkä kaukainen, ikääntymiseen liittyvä asia. Kun tuomme eläkekertymän päivittäisten pankkipalveluiden yhteyteen, siitä tulee arkisempi osa omaa tulevaisuuden turvaa ja toimeentuloa, kertoo prosessinjohtaja Nina Bruun Ilmarisesta.

– Arvioimme, että noin 25 prosenttia OP:n asiakkaista on Ilmarisen vakuuttamia. Tulevaisuudessa haluamme mahdollistaa palvelun myös muiden pankkien asiakkaille, Bruun jatkaa.

Eläketurvaa on hoidettava tehokkaasti ja vastuullisesti

Eläkkeet ovat osa sosiaaliturvaa, ja eläketurvan tehokas hoitaminen hyödyttää suoraan Ilmarisen asiakkaita. Asiakkaalle on luotu helppo tapa päästä oman työeläketietonsa pariin
päivittäispankkiasioinnin yhteydestä. Ilmarinen toteuttaa näin neuvontavelvollisuuttaan aiempaa alhaisemmin kustannuksin.

– Vastuullinen eläketurvan hoitaminen tarkoittaa meille sitä, että haluamme parantaa toimintaamme ja tehokkuuttamme jatkuvasti. Digitalisaatio on keskeinen keino, joka auttaa meitä kohti tavoitetta, Bruun toteaa.