Zeroten Oy:n toimitusjohtaja Pasi Miettinen (oik.) ja Boundian liiketoimintajohtaja Ari Martikainen kääntävät markkinointijargonin suomeksi ja tekevät palveluiden hankkimisesta ymmärrettävää.
Uutiset

Uudentyyppisellä palvelukonseptilla tukea suomalaisten PK-yritysten kasvuun

Pk- yritysten siirtymistä digimarkkinoinnin pariin hidastaa usein markkinointiviestintäpalvelujen korkea hintataso ja vaikea terminologia. Markkinoinnin ja viestinnän rooli liiketoiminnan kasvattajana ja ylläpitäjänä on kuitenkin kiistaton. Zeroten on vastannut haasteeseen lanseeraamalla markkinointiviestinnän työkalupakin, Boundian, josta markkinointipalvelut saa valmiiksi paketoituina ja leasingrahoituksella.

Markkinointiviestintäala on jatkuvassa murroksessa digitalisaation ja toimintatapojen kehityksen myötä. Maailma muuttuu nopeasti ja palveluntarjoajan on reagoitava ketterästi muuttuneisiin tarpeisiin.  

– Laadukas ja asiakkaan tarpeista lähtevä markkinointi edellyttää liiketoiminnan ymmärtämistä ja markkinoinnin eri työkalujen monipuolista yhdistämistä. Oikein hyödynnettyinä eri mediat tukevat toisiaan ja panostusten tulokset pystytään mittaamaan, kertoo Zeroten Oy:n toimitusjohtaja Pasi Miettinen

– KPI -mittareiden määrittäminen, tulosten mittaaminen ja raportointi tekee toiminnan läpinäkyväksi ja perustelee toimenpiteiden kannattavuuden, Miettinen lisää.  

Siirtymistä laadukkaan digimarkkinoinnin pariin hidastaa Miettisen mukaan  markkinointiviestipalveluiden tämänhetkinen korkea hintataso sekä palveluntarjoajien osaamistason huikea vaihtelu.   

Markkinointi- ja viestintätoimisto Zeroten Oy:n liiketoimintayksikkönä toimiva Boundia on vastannut haasteeseen tarjoamalla markkinoinnin ja viestinnän tärkeimmät työkalut leasinghinnoitteluun perustuvina valmiiksi paketoituina ja toimiviksi todettuina kokonaisuuksina.  

Markkinointipaketit sisältävät muun muassa verkkosivujen suunnittelua ja ylläpitoa, sisällöntuotantoa, markkinoinnin automaatiota, hakukoneoptimointia sekä digimarkkinointia. Valmispakettien lisäksi niiden sisällöt ovat räätälöitävissä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 

Normaalin kertalaskutuksen lisäksi Boundian palveluiden pariin on mahdollista päästä rahoitusyhtiön tarjoamalla leasingsopimuksella, jolloin kokonaiskustannukset muuttuvat edullisiksi kuukausimaksuiksi. 

– Kustannukset toki laskevat tai nousevat, kun pakettia räätälöidään, huomauttaa Miettinen.  

Leasinghinnoittelu lisää markkinointipalveluiden saavutettavuutta 

– Tavoitteemme on mahdollistaa pk-yritysten siirtyminen modernin digimarkkinoinnin aikakaudelle ja tehdä se laadukkaasti. Yritysten kasvaessa esiintyy myös tarvetta investoida markkinointiviestintään. Panostus jää kuitenkin valitettavan usein ajatuksen tasolle, kun tulee puhetta ammattilaispalvelujen hinnoista, Miettinen kertoo. 

Boundian leasingpalvelun ensisijainen kohderyhmä ovat pk-yritykset, joissa sen tarjoama hyöty näyttäytyy ensisijaisesti yhtiön lyhyen ajan kassavirroissa. Malli sopii myös suurempien yritysten projekteihin tasaamaan tulos- ja tasevaikutuksia. 

Zeroten on rakentanut rahoitusmallinsa yhdessä Funder Finance Oy:n kanssa. 

– Jo aiemmista projekteista tuttujen taustavaikuttajien luoman Boundian paketti- ja rahoitusidean toimivuus tuntui heti omalta. Täysin vastaavaa palvelua ei Suomessa käsittääksemme ole, joten halusimme ilman muuta olla mukana nostamassa pk-yritysten toimintaedellytyksiä, kertoo Funder Financen hallituksen puheenjohtaja Tom Uhlenius.  

Boundia solahtaa suunnannäyttäjän roolin luontevasti 

Markkinointiviestinnän palvelujen paketoiminen leasinghinnoittelulla on uusi tapa toimia alan  markkinoilla. Boundia lanseerattiin heinäkuussa 2021 ja sen tarjoamat leasing-rahoitusmahdollisuudet avautuivat laajempaan käyttöön toukokuussa 2023. Palvelumallin vastaanotto on ollut positiivinen ja innostunut. 

– Emme epäröi lähteä suunnannäyttäjäksi ja kehittää uusia käytäntöjä alalle. Näemme tässä mahdollisuuden merkittävään liiketoiminnan kasvattamiseen ja markkinoiden muuttamiseen. Arkipäiväistämme ja madallamme kynnystä käyttää ammattilaistason digitoimistopalveluja, ja ajan myötä ja liiketoiminnan kasvaessa yritykset rohkenevat siirtyä myös muiden markkinointi- ja viestintäpalveluiden pariin, tiivistää Miettinen. 

Zeroten Oy työllistää 14 henkilöä ja sen liikevaihto oli vuonna 2022 noin 1,15 miljoonaa euroa. Zerotenin asiakkaita ovat muun muassa Forever Pihjalalinna, Knauf, Lapti, Expandia Moduulit sekä Baumedi Solutions.