Järjestyksessään kolmas Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinto luovutettiin Korjaamisen jalo taito -seminaarissa 10.10.2023 Uudenkaupungin kaupungille.
Uutiset

Uudenkaupungin arkkitehtuuripoliittinen ohjelma – onnellisuuden kaava sai kiitosta rakennetun ympäristön laadun merkityksen korostamisesta

Järjestyksessään kolmas Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinto luovutettiin Korjaamisen jalo taito -seminaarissa 10.10.2023 Uudenkaupungin kaupungille.

Palkinnon vastaanotti Uudenkaupungin kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellen, jonka pitkään jatkunut työpanos Uudenkaupungin hyväksi on ollut myös arkkitehtuuripoliittisen ohjelman kantavana voimana.

Uudenkaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteena on rakennetun ympäristön laadun pitkäjänteinen ja systemaattinen säilyttäminen ja parantaminen – kestävän, toimivan ja omintakeisen ympäristön luominen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Ohjelma pohtii miten rakennettu ympäristö vaikuttaa uusikaupunkilaisten onnellisuuteen ja hyvinvointiin ja se sisältää myös konkreettisia toimenpiteitä. Ohjelmassa lähdetään liikkeelle Uudenkaupungin ominaispiirteistä, paikan henkeä korostaen, ja esitellään Uusikaupunki-mallin ensimmäinen versio. Kokonaisuus rakentuu kompassin muotoon, johon on nostettu neljä painopistettä: kestävyys, toimivuus, omanlaisuus ja yhteisöllisyys. Ohjelman osana kaupunkisuunnittelun oma arjessa päivittyvä kokonaisuus koostuu toimintatavoista ja malleista.

Nyt kolmatta kertaa jaettavan Varsinais-Suomen kulttuuriympäristöteko -palkinnon tarkoituksena on rohkaista ja innostaa alueen kuntia, yhteisöjä ja yksityisiä kansalaisia vaalimaan omaa kulttuuriympäristöään. Palkinto voidaan myöntää laaja-alaiselle kulttuuriympäristön hyväksi tehtävälle työlle tai yksittäisen rakennuksen kulttuurihistorialliset arvot säilyttävälle kunnostustyölle. Olennaista on, että teko voi toimia mallina ja esimerkkinä muille.  Viime vuonna palkinto annettiin Bryggman-säätiön asiamiehelle Mikko Laaksoselle.

Kulttuuriympäristöteko -palkinnon jakaa Varsinais-Suomen kulttuuriympäristötyöryhmä. Runsaat 20 vuotta toimineen työryhmän on nimennyt Varsinais-Suomen ELY-keskus ja vastaava alueellinen ryhmä toimii Suomen kaikissa maakunnissa. Siinä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohella Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo, Museovirasto, Metsähallitus, ProAgria Länsi-Suomi / Maa- ja kotitalousnaiset, Finska Hushållningssällskapet, Senaatti-kiinteistöt, Bryggman-instituutti, Valonia, Turun kaupunki, Naantalin kaupunki, Salon kaupunki, Paraisten kaupunki, Uudenkaupungin kaupunki, Loimaan kaupunki, Kemiönsaaren kunta, Kosken Tl kunta, Marttilan kunta ja Oripään kunta. Ryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata maakunnassa tehtävää kulttuuriympäristötyötä sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua toimijoiden kesken.