Metsämarjanpoimijoiden oikeuksia koskevan marjalain noudattamisessa oli huomattavia puutteita.
Uutiset

Ulkomaalaisvalvonta: yrittäjyydeksi naamioituja työsuhteita ja marjanpoimijoiden oikeuksien laiminlyöntiä

Työsuojeluviranomaiset tekivät vuonna 2022 yli 2 350 ulkomaalaisvalvonnan tarkastusta. Työsuhteen vähimmäisehdoissa kuten palkkauksessa havaittiin jälleen runsaasti puutteita. Valvonnassa kohdattiin yhä useammin työntekijöitä, joita kohdeltiin työpaikalla auttajina tai kevytyrittäjinä, vaikka käytännössä heille olisi kuulunut työntekijän oikeudet. Metsämarjanpoimijoiden oikeuksia koskevan marjalain noudattamisessa oli huomattavia puutteita. Nämä tiedot selviävät tuoreesta raportista Ulkomaisen työvoiman käytön valvonta vuonna 2022.

Työsuhteen vähimmäisehdot ja työnteko-oikeus

Työsuhteen vähimmäisehdoissa ja työnteko-oikeudessa havaittiin suunnilleen yhtä paljon puutteita kuin edellisenä vuonna. Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteen vähimmäisehtojen noudattamisessa havaittiin runsaasti puutteita erityisesti palkkauksessa. Rakennusalalla sekä majoitus- ja ravintola-alalla puutteita havaittiin yli puolella tarkastuksista. Työnteko-oikeutta koskevista tarkastuksista noin 15 prosentilla kohdattiin työnteko-oikeudettomia työntekijöitä.

Työsuojeluviranomainen teki poliisille 190 esitutkintailmoitusta liittyen työnteko-oikeudettomaan työntekoon. Rikosnimikkeillä työsyrjintä ja kiskonnantapainen työsyrjintä tehtiin 23 ilmoitusta.

Yrittäjyydeksi tai auttamiseksi naamioituja työsuhteita yhä enemmän

Ulkomaalaistarkastajat havaitsevat entistä enemmän tarkastuksillaan tilanteita, joissa vaikuttaa siltä, että ulkomaalainen työskentelee työsuhteessa työnantajaan, vaikka työsuorituksen maksajan mukaan kyse ei ole työsuhteesta.

Valvonnassa kohdattiin 422 niin sanottua kevytyrittäjää 71 eri tarkastuksella. Osan kohdalla kyse oli työsuhteesta, joka oli naamioitu yrittäjyydeksi. Ilmiö näkyy erityisesti rakennusalalla, mutta myös siivousalalla sekä autokorjaamoissa ja -pesuloissa. Lisäksi ravintoloissa törmättiin edelleen siihen, että työntekijöiden väitettiin olevan ”vain auttamassa”.

57 tarkastuksella annettiin toimintaohjeita sen perusteella, että työsuhteen tunnusmerkkien katsottiin täyttyvän, vaikka työnantajan mukaan kyseessä ei ollut työsuhde. Työlainsäädännön näkökulmasta työsuorituksia maksusta tekevä on aina joko yrittäjä tai työntekijä, eikä niin sanotun kevytyrittäjän asema poikkea muun yrittäjän asemasta.

Luonnonmarja-alalla huomattavia puutteita

Lakia luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta eli niin kutsuttua marjalakia valvottiin nyt toista vuotta. Käytännössä kaikilla metsämarjojen kerääjien tukikohtiin tehdyillä tarkastuksilla havaittiin puutteita marjalain noudattamisessa, ja annettujen velvoitteiden määrä oli huomattava.

Valvonta kohdistui joissakin tapauksissa myös marjatukikohtien työntekijöiden eli niin sanotun tukihenkilöstön työsuhteen ehtoihin. Tässä valvonnassa havaittiin pahimmillaan hyvin vakavia puutteita.

Yhteistyö viranomaisten ja kolmannen sektorin kanssa tiivistyi

Ulkomaalaisvalvonnan aiemmin saamat lisäresurssit auttoivat vuonna 2022 reagoimaan aiempaa paremmin saatuihin vihjeisiin ja osallistumaan viranomaisten yhteistarkastuksiin. Yhteistarkastuksia tehtiin noin 460, ja lisäksi sadoilla tarkastuksilla hyödynnettiin muilta viranomaisilta saatuja tietoja. Valvontaa tehtiin myös työntekijäjärjestöiltä ja kansalaisilta saatujen vihjeiden perusteella.

“Työperäisen hyväksikäytön torjumisessa viranomaisyhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Myös yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tiivistynyt vuosi vuodelta”, kertoo ylitarkastaja Katja-Pia Jenu Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.