UKKO.fi selvitti toiminimiyrittäjien keskituntihintoja viimeisen vuoden ajalta.
Uutiset

UKKO.fi selvitys: näillä toimialoilla pienyrittäjä laskutti eniten vuonna 2023

UKKO.fi selvitti toiminimiyrittäjien keskituntihintoja viimeisen vuoden ajalta. Toimialakohtainen vertailu osoittaa, millä aloilla laskutetaan korkeimpia tuntihintoja ja mitkä alat ovat suurimpia nousijoita tai laskijoita. Vertailuun on valittu keskituntilaskutuksen mediaani, jotta tulojen ääripäät eivät vääristä tuloksia. 

Korkeimpien laskuttajien listalta löytyy asiantuntija- ja konsultointipainotteisia aloja kuten ATK- ja ohjelmistokonsultointi, liikkeenjohdon konsultointi, ohjelmistosuunnittelu, PR ja viestintä. Lisäksi kärkikymmenikössä on joukko luovan alan tehtäviä kuten graafinen muotoilu, valokuvaus ja sisustussuunnittelu.

Yleinen hintatason nousu on haastanut myös toiminimiyrittäjiä tarkastamaan hinnoitteluaan. Inflaation ollessa 3,3 % (Tilastokeskus, marraskuu 2023) ovat toiminimiyrittäjät nostaneet hintojaan UKKO.fi:n aineistossa 2,9 %. Prosentuaalisesti suurimpia korotuksia ovat tehneet toiminimiyrittäjät muun muassa sisustussuunnittelun, PR- ja viestintä-, sekä rakentamisen erityisosaamisen aloilla. 

– Suurin osa yrittäjistä ei osaa hinnoitella työtään oikein ja oman työn arvon määrittäminen koetaan vaikeaksi. Tämä on kuitenkin tärkeää yrityksen elinvoimaisuuden takia, ja siksi myös jaamme ajantasaista tietoa hinnoittelusta, kertoo UKKO-konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren.  

Vaikka selvitys osoittaa, että pienyrittäjien hinnoittelu on pysynyt inflaation vauhdissa, on tuntihinnoissa vielä reilusti nostovaraa. Osalla toimialoista keskituntihinta on myös laskenut edellisvuoteen nähden: esimerkiksi valokuvaamot ja liikkeenjohdon konsultit ovat tarkastaneet hintojaan alaspäin. Kovassa kilpailutilanteessa pienet hinnanalennukset voivat kasvattaa yrittäjän tuloja merkittävästi, mutta omaa osaamistaan ei tule myydä liian halvalla. UKKO.fi julkaisee hintatietoja lisätäkseen yrittäjien tietoisuutta oman toimialansa nykytilanteesta ja kannustaakseen omien hintojen tarkasteluun.

– Tietämättömyys oman toimialan hintatasosta on haaste erityisesti aloitteleville yrittäjille, jotka saattavat hinnoitella työnsä liian alhaiseksi. Tällainen strategia voi vaikeuttaa hintojen myöhempiä korotuksia ja jopa aiheuttaa asiakkaiden menetyksiä, varoittaa Timgren.

UKKO.fi:n toimialakohtainen hintadata on yrittäjien käytettävissä helpon laskurin muodossa. Sitä voi käyttää työkaluna oman tuntihinnan määrittelemisessä. Mediaania kuvaavaa hintaa ei kuitenkaan voida pitää kaikille sopivana ohjenuorana.

– Hintaan vaikuttaa toimialan lisäksi yrittäjän ammattitaito, erityisosaaminen ja kysyntä. Jokaisen yrittäjän on syytä tarkastella omaa työtään asiakkaan näkökulmasta ja nostaa rohkeasti hintoja, kun sille on perusteet. Omasta työstä täytyy saada riittävä korvaus,  Timgren lisää.

10 eniten hintoja nostanutta toimialaa

Toimiala20222023% muutos
Muu rakennustekninen palvelu35,00 € 51,20 € 46 %
Sisustussuunnittelu36,58 € 50,00 € 37 %
Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus44,35 € 60,00 € 35 %
Suhdetoiminta ja viestintä45,00 € 58,00 € 29 %
Taiteellinen luominen35,00 € 43,68 € 25 %
Urheilu- ja liikuntakoulutus28,41 € 35,00 € 23 %
Muut muualla luokittelemattomat sosiaalihuollon avopalvelut33,00 € 40,32 € 22 %
Metsätaloutta palveleva toiminta32,00 € 38,96 € 22 %
Muu terveyspalvelu50,00 € 60,00 € 20 %
Muu rakennusten viimeistely32,00 € 36,00 € 13 %

10 eniten hintoja laskenutta toimialaa 

Toimiala20222023% muutos
Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta64,52 € 36,00 € -44 %
Rakennuspaikan valmistelutyöt60,00 €44,35 € -26 %
Muut koulutusta antavat yksiköt39,00 €31,25 € -20 %
Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta60,80 €50,00 € -18 %
Muu liikkeenjohdon konsultointi65,00 €56,00 € -14 %
Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut40,32 € 35,48 € -12 %
Esittävät taiteet37,50 € 33,00 € -12 %
Atk-laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi70,00 € 65,00 € -7 %
Kiinteistönhoito32,26 € 30,00 € -7 %
Tieliikenteen tavarankuljetus30,00 € 28,00 € -7 %

Kaikki keskiarvot on laskettu UKKO.fi-palvelussa lähetetyistä laskuista aikavälillä 1.1.2023-31.12.2023. Näytteessä on mukana 61 498 laskua ja hinnat ovat ilman arvolisäveroa.