Työttömyys aleni kesäkuussa yli prosenttiyksikön, kertoo tuore YTKBarometri. Laskua oli kaikissa ikäryhmissä ja lähes kaikilla aloilla. 
Uutiset

Työttömyys kääntyi kesäkuussa selvään laskuun

Työttömyys aleni kesäkuussa yli prosenttiyksikön, kertoo tuore YTKBarometri. Laskua oli kaikissa ikäryhmissä ja lähes kaikilla aloilla. 

YTK Työttömyyskassan jäsenistön työttömyysaste oli kesäkuussa 5,7 %. Työttömyys laski selvästi toukokuusta, jolloin se oli 6,8 %.  

Työttömyys on viimeksi ollut näin alhaalla marraskuussa 2022. Koko kuluneen kevään ajan YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli yli kuudessa prosentissa. YTK Työttömyyskassa on Suomen suurin työttömyyskassa, jolla on yli puoli miljoonaa jäsentä. 

“Kesällä työllistävät etenkin palvelualat ja matkailu. Myös rakennusalan kausityöllisyyden merkitys on jäsenkunnassamme suuri”, kertoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Työttömyys aleni kaikissa ikäryhmissä. Eniten laski 17–30-vuotiaiden työttömyys, joka aleni edelliskuusta 1,5 prosenttiyksikköä. Myös 56–68-vuotiaiden työttömyyden lasku oli selkeä, 1,2 prosenttiyksikköä.  

“Työttömyys on laskenut alkukesällä koko maassa, kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla aloilla opetus- ja lakialaa lukuun ottamatta”, Auli Hänninen sanoo. 

Pelkkä kausivaihtelu ei selitä  

YTK:lle saapui kesäkuussa päivärahahakemuksia ennustettua vähemmän. Hakemuksia saapui kesäkuun aikana yhteensä 44 344 kpl, kun kesäkuun hakemusmäärän ennuste oli 45 687 kpl. 

Toukokuuhun verrattuna hakemusmäärä laski lähes kahdeksalla tuhannella.  

“Kausivaihtelu selittää osan hakemusmäärän laskusta, mutta ennusteemme ottaa sen huomioon.  Alitimme nyt ensimmäistä kertaa kesän työttömyysluvuissa koronaa edeltävän tason, joten pelkkä vuoden kierto ei selitä muutosta”, Auli Hänninen toteaa. 

Uuden työttömyyden vuoksi lähetettyjä ensihakemuksia saapui kuitenkin kesäkuussa ennustetta enemmän. Tämä vaikuttaa myös päivärahahakemusten käsittelyaikoihin. ”Suuritöisiä ensihakemuksia on tullut paljon. Tämä hidastaa hakemusten käsittelyä siitä huolimatta, että kaikkiaan hakemuksia on saapunut ennustetta vähemmän”, Auli Hänninen kertoo.