Raja-arvo on tullut voimaan helmikuussa 2023. Raja-arvon muutos koskee kaikkia muita työpaikkoja paitsi maanalaista kaivos- ja tunnelirakentamista, joiden osalta lakimuutos astuu voimaan vuonna 2026.
Uutiset

Työpaikoilla käytettävien dieselmoottoreiden pakokaasuille raja-arvo

Työsuojeluviranomaiset kohdentavat kemiallisten tekijöiden valvontaa tänä vuonna myös työpaikoilla käytettävien dieselmoottoreiden pakokaasuihin. Taustalla on syöpävaaran torjuntaa koskeva valtioneuvoston asetus, joka määrää dieselpakokaasun hiukkasille sitovan raja-arvon (0,05 mg/m3).

Raja-arvo on tullut voimaan helmikuussa 2023. Raja-arvon muutos koskee kaikkia muita työpaikkoja paitsi maanalaista kaivos- ja tunnelirakentamista, joiden osalta lakimuutos astuu voimaan vuonna 2026.

”Dieselpakokaasuihin kohdennetun valvonnan tarkoituksena on vähentää työssä tapahtuvaa altistumista dieselmoottorien pakokaasuille ja viestiä dieselpakokaasujen syöpävaarallisuudesta ja altistumisen hallitsemiskeinoista”, kertoo ylitarkastaja Jarmo Osmo aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Dieselpakokaasuille voi altistua mm. kaivoksissa, maanalaisissa rakennustöissä, muissa rakennustöissä, autokorjaamoissa, kuljetusalalla, terminaaleissa, satamissa, varastotöissä, pelastustoimessa, maa- ja metsätaloudessa, ammattioppilaitoksissa sekä jäte- ja ympäristöalalla.

”Haluamme varmentaa, että työpaikoilla tiedetään dieselpakokaasujen haitallisuudesta. Lisäksi tarkastuksilla havainnoidaan, onko työpaikalla ryhdytty riittäviin toimiin dieselpakokaasujen haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi”, sanoo ylitarkastaja Jarmo Osmo.

Dieselmoottorien pakokaasujen raja-arvon määrittelee Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (VnA 1267/2019).