Teollisuuden työpaikkatapaturmien lukumäärä ja taajuus ennätysalhainen 2022.
Uutiset

Työpaikkatapaturmia sattui teollisuudessa viime vuonna ennätyksellisen vähän

Työpaikkatapaturmien määrä ja taajuus laskivat vuonna 2022 teollisuudessa ennätyksellisen matalalle. Palkansaajille sattui 13 355 työpaikkatapaturmaa, mikä on 2,4 % edellisvuotta vähemmän. Teollisuuden työpaikkatapaturmien taajuus on laskenut jo samalle tasolle kuin kaikkien toimialojen kokonaistaajuus.

Eniten työpaikkatapaturmia sattui metallituotteiden valmistuksessa (noin 2 800) ja toiseksi eniten muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa (noin 1 700).

Myös elintarviketeollisuudessa ja sahateollisuudessa sattui kummallakin yli 1 400 työpaikkatapaturmaa vuonna 2022.

Työpaikkatapaturmien taajuus on laskenut pitkään ja tasaisesti teollisuudessa

Teollisuudessa työpaikkatapaturmien taajuus oli 26,2 viime vuonna. Vuoden 2021 taajuus oli 27,7. Kaikkien toimialojen työpaikkatapaturmien taajuus vuonna 2022 oli 26,3.

Työpaikkatapaturmien taajuuden yksikkö on työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia. Työtunteina taajuuslaskennassa käytetään Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen dataa.

Työtuntien määrän vaihtelulla on huomattava vaikutus taajuuslaskentaan. Kun vuonna 2022 työpaikkatapaturmat vähenivät, mutta työtuntien määrä kasvoi edellisvuodesta, teollisuuden taajuusluku laski.

”Teollisuuden työpaikkatapaturmien taajuuden pitkään jatkunut laskeva kehitys osoittaa, että työturvallisuuden pitkäjänteinen kehittäminen on tuottanut tulosta”, iloitsee Marja Kaari teollisuuden työturvallisuuden kehityksestä.

Vielä kymmenisen vuotta sitten teollisuuden työpaikkatapaturmien taajuus oli 36,4.

Teollisuudessa on kuitenkin edelleen aloja, joiden taajuus on koko teollisuuden toimialan taajuutta huomattavasti korkeammalla, kuten metallialoilla, koneiden, laitteiden, moottoriajoneuvojen valmistuksessa, kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa sekä sahateollisuudessa.

Korkein taajuus viime vuonna teollisuudessa oli sahatavaran ja puu- ja korkkituotteiden valmistamisessa (44,7 työpaikkatapaturmaa per miljoona tehtyä työtuntia). Taajuus nousi teollisuudessa eniten juomien valmistuksessa noin 15:stä 27:ään työpaikkatapaturmaan per miljoona tehtyä työtuntia.

Juomateollisuuden työpaikkatapaturmien taajuuden jyrkän nousun takana on toimialan verraten pieni koko, jolloin tapaturmamäärässä tapahtuva muutos näkyy selvästi myös taajuudessa.

”Teollisuuden työturvallisuuden kehityksen tulkinnassa on hyvä tarkastella yksittäisiä, eri teollisuuden toimialoja, joiden tilanne eroaa toisistaan huomattavastikin”, jatkaa Kaari teollisuuden työturvallisuuden kehityksen tarkastelusta.

Teollisuusalan yrittäjien työpaikkatapaturmien määrä laski myös

Itsensä vapaaehtoisesti vakuuttaneille teollisuusyrittäjille sattui viime vuonna 370 työpaikkatapaturmaa. Vuonna 2021 vastaava luku oli noin 410 ja vuonna 2020 noin 470 työpaikkatapaturmaa.

Teollisuusyrittäjille korvattujen työpaikkatapaturmien lukumäärä on laskenut vuodesta 2016 asti, jolloin työpaikkatapaturmia korvattiin 569.

Tulevat työtapaturmatilastojulkaisut

Työtapaturmatilastotiedot löytyvät myös tilastosovelluksestamme, missä käyttäjä voi itse valita eri muuttajatietoja tarkempaan tarkasteluun. 

Kuluvan vuoden työtapaturmien määrän ennuste julkaistaan syys-lokakuussa 2023.

Vuoden 2022 työtapaturmatilasto julkaistiin maalikuun 2023 lopussa ja rakennusalan työtapaturmatilastoanalyysi toukokuun alussa.