TEM; Työllisyys
- Ukrainalaisten pakolaisten tuoma lisä työvoimaan tulee tarpeeseen. Nyt työvoimapalvelu- ja koulutusjärjestelmämme joutuvat käytännön tehokkuustestiin välittäessään osaavaa työvoimaa työvoiman saatavuusongelmista kärsiville työnantajille, sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Uutiset

Työmarkkinaennuste: työllisyys kasvaa hitaasti haasteista huolimatta

Vaikka työmarkkinanäkymä monelta osin synkkenee, työllisten määrä jatkaa edelleen lievää kasvua, kertoo vuoteen 2024 asti ulottuva työmarkkinaennuste. Työttömien työnhakijoiden määrä TE-palveluissa kääntyy sen sijaan loivaan kasvuun.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön 9.11.2022 julkaisemaan lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteeseen. Tällä kerralla ennusteelle luovat epävarmuutta ennen kaikkea Venäjän hyökkäyssodan kärjistämä energiapula, ukrainalaispakolaisten integroituminen Suomen työmarkkinoille sekä ostovoiman heikkenemisen riski.

– Ukrainalaisten pakolaisten tuoma lisä työvoimaan tulee tarpeeseen. Nyt työvoimapalvelu- ja koulutusjärjestelmämme joutuvat käytännön tehokkuustestiin välittäessään osaavaa työvoimaa työvoiman saatavuusongelmista kärsiville työnantajille, sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Työikäisen väestön työvoimaosuus on matalampi kuin muissa pohjoismaissa, vaikkakin sen ennustetaan nousevan vuosittain ennustejaksolla. Hyviin uutisiin kuuluu myös se, että nuorimpien ja vanhimpien ikäryhmien työllisyysasteet ovat nousseet harpaten viimeisten parin vuoden aikana. Vielä on kuitenkin toivomisen varaa, sillä 80 prosentin työllisyyteen on vielä monta prosenttiyksikköä matkaa, Pylkkänen toteaa.

Työvoima 2023_2024

Ukrainan pakolaiset mukaan viralliseen työllisyys- ja työttömyysasteeseen 2023

Kotikuntaoikeuden saamisen myötä Ukrainan pakolaisia aletaan laskea mukaan viralliseen työllisyys- ja työttömyysasteeseen vuoden 2023 aikana. Tämä vaikuttaa olennaisesti kaikkiin ennustetuloksiin. Osa heistä on jo nyt rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin.

Viime aikoina nähty erittäin kova työllisyyden kasvu on loppumassa. Ensi vuonna työllisyyden kasvu jää marginaaliseksi ja myös vuonna 2024 työllisyys kasvaa melko vähän. Vaikka muutos kuluvaan vuoteen on iso, ei työmarkkinatilanne ole mitenkään dramaattinen. Yksi syy työllisyyskehityksen hidastumiselle on se, että osa-aikatyön kasvun ennustetaan hiipuvan lähivuosina.

Yli 65-vuotiaista saatu helpotusta työvoimapulaan

Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet voivat hieman lieventyä, mutta ne eivät ole poistumassa. Ikääntyneiden 65–74-vuotiaiden työllisyys on kasvanut vahvasti viime vuosina ja kasvun odotetaan edelleen jatkuvan. Aiempaa suurempi osa ikääntyneistä ja eläkkeelle jo siirtyneistä tekee työtä, mikä osaltaan helpottaa työvoimapulaa.

Työttömien työnhakijoiden määrä TE-palveluissa ei tällä hetkellä laske. Lukumäärän ennustetaan kääntyvän kasvuun vuonna 2023. Pitkäaikaistyöttömyys laskee vielä toistaiseksi, käänteen arvioidaan tapahtuvan vuonna 2024.

Työvoimaosuudet kasvavat etenkin ikäluokkien pienemisen johdosta. Työvoiman määrää pystytään lisäämään ennustekaudella lähinnä maahanmuuttoa lisäämällä.

Työ- ja elinkeinoministeriön lyhyen aikavälin työmarkkinaennuste perustuu tilastolliseen aikasarja-analyysiin, jossa hyödynnetään suhdanneindikaattoreiden, työmarkkinatilastojen ja politiikkainformaation lisäksi valtionvarainministeriön bruttokansantuote-ennustetta sekä Tilastokeskuksen väestöennusteita. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Tutustu ennusteeseen tarkemmin tästä.