Lumolaitumet ovat lisänneet viljelijöiden osaamista luonnon monimuotoisuuskysymyksissä ja motivaatiota perinnemaisemien hoitoon. Myös yleisö on päässyt tutustumaan hankkeen käytännön tuloksiin ja nauttimaan avarina säilyvistä maalaismaisemista. Kuva: Tapio Heikkilä/ SYKE
Uutiset

ProAgria Etelä-Suomi ry:n Lumolaidun-verkosto on valittu vuoden 2022 parhaaksi maisemahankkeeksi

Palkintokohteissa arvokkaan maiseman hoito yhdistyy luonnon monimuotoisuuden ylläpitoon. Lumolaidun-verkostoon kuuluu kahdeksan pirkanmaalaista karjatilaa, joilla on arvokkaaksi määriteltyjä perinnebiotooppeja, joita karja hoitaa laiduntamalla. Perinnebiotoopit ovat uhanalaisia luontotyyppejä.

Palkituilta laitumilta on kartoitettu kasvilajisto, hyönteiset, linnut ja sienet. Myös maaperän monimuotoisuus on arvioitu. Kattavissa kartoituksissa on löydetty runsaasti uhanalaisia lajeja. Lajeista ja niiden elinympäristöistä kertyneen uuden tiedon myötä perinnebiotooppien hoitoa osataan nyt kohdentaa kunkin kohteen lajistolle suotuisaksi.

Lumolaitumet ovat lisänneet viljelijöiden osaamista luonnon monimuotoisuuskysymyksissä ja motivaatiota perinnemaisemien hoitoon. Myös yleisö on päässyt tutustumaan hankkeen käytännön tuloksiin ja nauttimaan avarina säilyvistä maalaismaisemista.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo palkitsi parhaan maisemahankkeen Helsingin Säätytalossa 9.11.2022 pidetyssä Maisemasymposiumissa

– Perinnemaisemilla on tärkeä merkitys sekä luonnon monimuotoisuuden, ihmisten hyvinvoinnin että paikallisidentiteetin kannalta. Lumolaitumet ovat lisänneet hienolla tavalla tietoa luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ja tuoneet yhteen tutkijoita, viranomaisia ja maanomistajia edistämään maaseudun kulttuurimaisemien hoitoa, ministeri Ohisalo sanoo.

Lumolaidun-verkosto lähtee Suomen edustajana tavoittelemaan Euroopan neuvoston maisemapalkintoa, joka myönnetään ensi vuonna.

Ministeri Maria Ohisalo julkisti myös Suomen ympäristökeskuksessa valmistellun selvityksen Yhteiset maisemat ja kertoi, että sen pohjalta lähdetään ensi vuonna valmistelemaan Suomen maisemapoliittista ohjelmaa.

– Euroopan neuvoston maisemayleissopimus edellyttää, että sopimukseen kuuluvat valtiot määrittelevät maisemapolitiikkansa. Suomen ympäristökeskuksen selvitys on tärkeää pohjatyötä Suomen maisemapoliittisen ohjelman valmistelulle. Maisemia voidaan vaalia vain laaja-alaisen yhteistyön keinoin, ministeri Ohisalo tähdentää.

Minun maisemani -valokuvakilpailu tallensi lokakuisia maisemia, kunniamaininnoista kaksi Varsinais-Suomeen

Ympäristöministeriön maisemakuvakilpailuun osallistuneet kuvaajat taltioivat maisemaviikolla 17.10.–23.10.2022 omia maisemiaan, arkisia ja juhlavia, maaseudulla ja kaupungeissa. Valokuvakilpailuun lähetettiin noin 300 kuvaa, jotka kertovat monipuolisesti, miltä Suomen lokakuiset maisemat eri elementteineen ja väreineen näyttivät.

Kilpailun parhaana kuvana palkittiin Maria Fränden 18.10. ottama kuva Uudenkaarlenpyyn Pensalasta. Kuva esittää pientä kissanulkoiluttajaa aamu-usvaisessa pohjalaisessa peltomaisemassa.

Kunniamaininnan valokuvistaan saivat Johanna Jouppila (Helsinki, Vuosaari 21.10.), Riitta-Liisa Pettersson (Parainen, Lenholmen 20.10.), Åke Nygård (Uusikaupunki, 22.10.) ja Juhani Virkanen (Helsinki, Linnanmäki 20.10.).

– Voittaneessa kuvassa näkyy ihmisen ja luonnon vuorovaikutus hauskallakin tavalla. Lokakuun usva luo seesteistä tunnelmaa ja kaartuva tie johdattelee katsetta horisonttiin, kertoo kilpailu tuomariston puheenjohtaja ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä.

Maisemakuvakilpailun sadosta koottu valokuvanäyttely on esillä ympäristöministeriön ulkoikkunoissa 14.11.2022–8.1.2023, osoitteessa Aleksanterinkatu 7, Helsinki.

Sarka-museon luonnonlaidun näyttely

Tutustu myös Perinnemaisemayhdistykseen

Suomen parasta maisemahanketta etsitään joka toinen vuosi ympäristöministeriön järjestämässä kilpailussa. Kilpailu oli avoinna kansalaisjärjestöille sekä paikallisille ja alueellisille viranomaisille, jotka ovat suojelleet, hoitaneet tai suunnitelleet maisemia. Kilpailun tuomaristossa oli edustus ympäristöministeriöstä, Museovirastosta, Suomen Kotiseutuliitosta ja Viherympäristöliitosta.

Euroopan neuvoston maisemapalkinto ja Kansainvälinen maisemapäivä liittyvät Euroopan neuvoston maisemayleissopimukseen, jossa on mukana 40 valtiota. Maisemapalkinto jaetaan joka toinen vuosi. Suomi on saanut siitä jo kaksi kertaa kunniamaininnan. Kansainvälistä maisemapäivää vietetään vuosittain 20. lokakuuta.