Kuvassa Sanna-Mari Krappe, avainasiakaspäällikkö
Hyvä tietää, kumppanuus

Työkykyvakuutuksesta taloudellista hyötyä niin työnantajalle kuin työntekijälle

Työkykyvakuutus on työterveyshuoltoa täydentävä vakuutus, joka korvaa sairauksien ja tapaturmien Suomessa tehtyjen tutkimusten ja hoitojen aiheuttamia kuluja. Vakuutus mahdollistaa nopean hoitoon pääsyn, nopeuttaen näin myös töihin paluuta.

Työkyvyttömyys voi iskeä kenelle tahansa milloin tahansa, aiheuttaen haasteita niin työnantajalle, joka menettää hetkellisesti työntekijänsä panoksen, kuin työntekijälle, joka joutuu äkillisesti esimerkiksi leikkaukseen tai toimenpiteeseen.

  • Hyvä ja oikeanlainen hoito tuo taloudellistahyötyä niin työnantajalle kuin työntekijälle. Se nopeuttaa työntekijän paranemista, lyhentää poissaoloja ja pitää henkilöstön tyytyväisenä. Työkykyvakuutuksen laadukas raportointi taas antaa työnantajalle selkeän käsityksen, missä mennään ja paljonko vakuutusta on käytetty, sanoo LähiTapiola Varsinais-Suomen avainasiakaspäällikkö Sanna-Mari Krappe.

Työkykyvakuutus auttaa yrityksen budjetoinnissa ja riskienhallinnassa. Jokainen yritys voi rakentaa itselleen sopivan vakuutusturvan. Työkykyvakuutuksen piiriin kuuluvat 15–80-vuotiaat työntekijät, jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin ja yrityksen työterveyshuoltoon.

Erinomainen henkilöstöetu

Osa yrityksistä tarjoaa työntekijöilleen työkykyvakuutuksen osana työsuhde-etuja. Kyseessä on erinomainen henkilöstöetu, joka toimii myös rekrytointitilanteessa oivallisena kilpailuvalttina.

Työkykyvakuutus on arvokas kokonaisuus, jonka hankintaa saatetaan pitkittää taloudellisista syistä. Yrityksen on kuitenkin hyvä laskea auki, mitä esimerkiksi yrityksen avainhenkilön pitkä sairausloma työnantajalle kustantaisi, jos henkilö jonottaa leikkausaikaa julkiselle sektorille. On myös hyvä laskea, paljonko kustannuksia yritykselle kertyy ylipäätään henkilöstön sairastamisista. Laskutoimenpide havainnollistaa usein sen, että jo yksi yksittäinen isompi toimenpide voi olla yritykselle niin suuri kulu, että vakuutus todellakin kannattaa ottaa.

  • Työkykyvakuuttamisen tarpeesta keskustellaan asiakkaiden kanssa avoimesti ja tarjotaan vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Aivan kaikille yrityksille ja toimialoille ratkaisu ei välttämättä edes sovi, mutta erittäin monen yrityksen tarpeisiin löydetään kuitenkin lopulta hyvä vaihtoehto, toteaa Krappe.

Erilainen turva erikokoisille yrityksille

Yli 10 henkilön yritykset voivat valita vakuutukseen yleislääkäritasoisen ja/tai erikoislääkäritasoisen hoitokuluturva ja kokonaisuus voidaan tarjota ilman terveysselvityksiä. Lisäksi erikoislääkäriturvan valinnaisena lisäturvana ovat Lääkekuluturva, Fysioturva ja/tai Terapiaturva.

Alle 10 hlön yrityksille on oma turvansa, jossa edellytetään terveysselvitystä. Tällöin Työkykyvakuutus täydentää yleislääkäritasoista työterveyshuoltosopimusta. Vakuutuksen avulla henkilöstölle pystytään tarjoamaan erikoislääkäritasoiset tutkimukset ja hoito.

Lisäksi yrittäjille ja pienyrityksille sekä maatalousyrittäjille on oma turvansa. Vakuutukseen sisältyy yleislääkäritasoinen hoitokuluturva sekä valinnaisena lisäturvana Fysioturva.

  • Saamme paljon kiitosta tyytyväisiltä yritysasiakkailta ja tuleepa palautetta joskus suoraan vakuutetuilta työntekijöiltäkin.  Etenkin isommat toimenpiteet, kuten tutkimukset ja leikkaukset arvokkaina kokonaisuuksina keräävät kiitosta. Olen saanut puheluita, joissa asiakas kiittää LähiTapiolaa uusista lonkista tai kuntoon hoidetuista olkapäistä, hymyilee Krappe.

Kun haasteena on mielenterveys

Mielenterveyden haasteet ovat nykyään kasvava ongelma myös työelämässä toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta. Ongelmien juurisyiden selvittämiseen ja niiden ehkäisyyn on työpaikoillakin kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.

  • Työkykyvakuutus ei toki poista kaikkia ongelmia, mutta se pystyy omalta osaltaan auttamaan näissä haasteissa, kun vaikeaan tilanteeseen tarvitaan apua ja ratkaisuja, toteaa Krappe.

Lisätietoa LähiTapiolan Työkykyvakuutuksesta saa soittamalla numeroon 02 524 1000.