Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Työelämägallup: Suomessa tarvitaan ulkomaista työvoimaa

Työelämägallupin mukaan 58 prosenttia työelämässä mukana olevista haluaa Suomeen lisää ulkomaista työvoimaa. 25 prosenttia sanoo, ettei sitä tarvita. ”Suomessa ymmärretään laajalti, että emme selviä ilman ulkomaista työvoimaa. On tärkeää, että hallitus toteuttaa määrätietoisesti myös ne hallitusohjelman kohdat, joilla edistetään työperäistä maahanmuuttoa”, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo Porissa Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä.

Työelämägallupin toteutti Suomen Yrittäjien toimeksiannosta Kantar Public. Siihen vastasi yli tuhat työelämässä olevaa, jotka ovat työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä, työttömiä ja lomautettuja.

Pentikäinen muistuttaa, että hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, jotka edistävät työperäistä maahanmuuttoa.

”Hallitusohjelma on tältä osin mainettaan parempi”, Pentikäinen sanoo.

Hallitusohjelmassa luvataan mm. panostaa kansainväliseen rekrytointiin, sujuvoittaa ulkomaisten tutkintojen tunnustamista, panostaa lähtömaakoulutukseen sekä kotimaisten kielten koulutukseen ja kielitutkintojen tarjontaan ja laatuun. Ohjelmassa luvataan myös vahvistaa suurlähetystöjen valmiuksia kansainväliseen rekrytointiin ja edistää ulkomaisen työvoiman verokannustimia.

Työperäisen maahanmuuton kannatus kasvanut

Työperäisen maahanmuuton kannatus on kasvanut tänä vuonna. Vielä tammikuussa Työelämägallupissa 50 prosenttia arvioi, että ulkomaista työvoimaa tarvitaan.

Vähiten työperäistä maahanmuuttoa kannatetaan perussuomalaisten keskuudessa. Puoluetta kannattavista työelämässä olevista neljännes kannattaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä, kun kokoomuksessa vastaava luku on 77 prosenttia.

Noin neljännes työelämässä olevista arvioi, että hänen omalla työpaikallaan on tarvetta ulkomaiselle työvoimalle. Tarvetta nähdään eniten hyvinvointialueilla.

Ulkomaisen työvoiman sijoittumista omaan työyhteisöön pitäisi edistää eniten sujuvoittamalla työperäisten maahanmuuttajien oleskelulupaprosesseja, parantamalla monimuotoisen työyhteisön johtamista sekä tuomalla työkaluja suomen ja ruotsin kielen kehittämiseen työpaikalla.

Maahan muuttaneita yrittäjiä tullut paljon lisää

Suomessa työikäinen väestö on kääntynyt viime aikoina kasvuun. Se johtuu työperäisen maahanmuuton lisääntymisestä ja maastamuuton vähentymisestä.

”Tämä on hyvä kehitys ja välttämätöntä, koska syntyvyys on dramaattisesti ja valitettavasti romahtanut”, Pentikäinen sanoo.

Suomessa on tällä hetkellä noin 28000 maahan muuttanutta yrittäjää. Määrä on kasvanut viime vuosina parilla tuhannella vuodessa.

”Maahan muuttaneet ovat entistä tärkeämpi yrittäjäryhmä. Myös Suomen Yrittäjät panostaa heidän tukemiseensa, sillä he ovat tärkeässä roolissa suomalaisten hyvinvoinnin rakentamisessa”, Pentikäinen muistuttaa.

Tutustu Työelämägallupin tuloksiin tarkemmin tästä. Lue myös Suomen Yrittäjien hallituksen kannanotto työmarkkinoista Valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä Porista tästä linkistä