Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä. Kuva: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Työelämägallup: Puolet harkitsisi työpaikan vaihtoa, jos ei saisi tehdä etätöitä

Suomalaiset ovat palanneet laajalti työpaikoille. Enää neljännes on tehnyt etätöitä koko ajan kaikkina työpäivinä, vuosi sitten vastaava tulos oli 44 %, kertoo Työelämägallup. Etätöitä tehneistä lähes puolet harkitsisi työpaikan vaihtoa, jos ei saisi tehdä etätöitä. Osuus on selvästi suurin (64 %) nuorilla, 18–29-vuotiailla työllisillä. Etätyön arvioidaan vähentäneen merkittävästi sairauspoissaoloja.

Työelämässä olevat arvioivat etätyön lisänneen eniten työn itsenäisyyttä (60 % vastaajista), työtyytyväisyyttä (54 %) ja työn tuottavuutta (50 %). Etätöiden tekemisellä on ollut positiivinen vaikutus myös kokemukseen oman työn hallinnasta ja mielekkyydestä.

Suomen Yrittäjien teettämään Työelämägallupiin vastasi yli 1 000 työelämässä olevaa tammikuussa 2023.

– Etätöiden salliminen on työnantajalle kilpailuetu rekrytoinneissa. Työelämägallupin mukaan moni nuori painottaa etätyön arvoa ja olisi valmis vaihtamaan työpaikkaa, jos etätyö ei olisi mahdollista, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Lähityön ja työyhteisön tuoma lisäarvo ymmärretään, siksi työpaikoille on palattu laajalti. Silti kokemukset etätyöstä vaikuttavat olevan edelleen varsin myönteisiä. Hybridityöstä – ollaan vaihtelevasti etänä tai työpaikalla – on tullut työelämän arkea.

– Jos monipaikkatyö luo arvoa työnantajalle ja työntekijöille, sitä kannattaa tehdä. Viime kädessä työnantaja kuitenkin ratkaisee, missä ja miten töitä tehdään, Pentikäinen muistuttaa.

Suomen Yrittäjät on laatinut ohjeistuksen siitä, mitä työnantajan on huomioitava, kun yrityksessä tehdään etätöitä.

Eniten vähentymistä etätyön seurauksena arvioidaan tapahtuneen sairauspoissaoloissa (52 %), perhearkeen liittyvissä ongelmissa (47 %) ja koetussa stressissä (44 %).

Etätyöstä raportoidaan myös kielteisiä vaikutuksia. Enemmistö (54 %) on sitä mieltä, että etätyö on vaikeuttanut työn ja vapaa-ajan erottamista. Eri mieltä asiasta on 45 % etätöitä tehneistä.

Työnantaja suhtautuu myönteisesti etätyöhön

Valtaosa (79 %) työllisistä on sitä mieltä, että oma työnantaja suhtautuu myönteisesti monipaikkatyöhön. Eri mieltä asiasta on vain 13 %.

Jos monipaikkainen työ lisääntyisi, sitä haluttaisiin tehdä sekä kotona (67 %) että työpaikalla (60 %). Viidennes haluaisi tehdä monipaikkaista työtä vapaa-ajan asunnolla.

– Töitä voi tehdä työpaikalla, kotona, vapaa-ajan asunnossa tai muualla. Monipaikkatyö ei sovi kaikille, mutta monella se lisää työiloa, tyytyväisyyttä ja tuottavuutta, Pentikäinen tiivistää.

Etätöiden tekeminen on vähäisintä hyvinvointialueilla (28 %). Etätöiden tekeminen on yleisintä henkilömäärältään suurimmissa työpaikoissa. 10–49 työntekijän työpaikoissa etätöitä on tehnyt 32 % ja yli 100 työntekijän työpaikoissa 69 %.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin Työelämägallupin toteutti Kantar Public Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 19. – 26.1.2023. Tutkimuksessa oli vastaajana 1028 työllistä (palkansaajat, yrittäjät, lomautetut ja työttömät). Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1028) osalta on +- 3,1 %-yksikköä 50 % tulostasolla.