Pernilla Jungåker, markkinointipäällikkö Pohjoismaissa ja Benelux-alueella.
Uutiset

Parempaa kuin palkankorotus: hyvät suhteet työkavereihin

Hubspotin kyselytutkimuksesta selviää, että yhteenkuuluvuuden tunne on työelämässä nyt kovaa valuuttaa. Vähän yli puolet (52 %) toimistotyötä tekevistä luopuisi 10 prosentin palkankorotuksesta, jos voisi rahan sijasta saada paremmat suhteet työkavereihin.

Työpaikoilla pohditaan parhaillaan, mitkä kahden viime vuoden aikana omaksutuista hybridityön tavoista jäävät pysyviksi ja mistä luovutaan tilanteen normalisoituessa. Hubspotin kansainvälisen kyselyn tuloksista voi päätellä, että monilla on ollut ikävä työkavereita ja yhteisöllisyyttä.

Vaikka 70 prosenttia kaikista vastanneista kokee työpaikan kulttuurin itselleen läheiseksi, vain 34 prosenttia tuntee voimakasta yhteenkuuluvuutta työkavereiden kanssa. Moni olisi valmis tiiviimpään yhteisöllisyyteen: 52 prosenttia kaikista vastanneista vaihtaisi 10 prosentin palkankorotuksen parempiin suhteisiin työkavereiden kanssa. Tuloksissa on vaihtelua maittain: esimerkiksi Saksassa 63 % valitsisi työkaverit, Japanissa 60 % ottaisi mieluummin rahaa.

Osittain etänä työskentelevistä vastaajista kolmasosa (33 %) arvioi, että suhteiden luominen ja ylläpitäminen työkavereihin on hybriditiimissä työskentelyn isoin haaste. 66 prosenttia niistä, joilla on läheinen ystävä työpaikalla, kertoo tämän vähentävän heidän haluaan vaihtaa työpaikkaa.

Työntekijät etsivät nyt tapoja olla mielekkäällä tavalla yhteydessä toisiinsa. 43 prosenttia vastanneista toivoo työnantajansa investoivan nykyistä enemmän vahvan yrityskulttuurin rakentamiseen esimerkiksi järjestämällä tiimin yhteisöllisyyttä kehittäviä tilaisuuksia.

Yrityskulttuurin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen ei ole olemassa yhtä, kaikille työpaikoille sopivaa tapaa. Keinoja ja työkaluja on kuitenkin monia.

– Toimivat yhteisöviestinnän kanavat ovat yksi avain kasvuun ja sitoutumiseen, ja niiden avulla on mahdollista myös edistää työntekijöiden viihtyvyyttä, sanoo Pernilla Jungåker, joka on Hubspotin markkinointipäällikkö Pohjoismaissa ja Benelux-alueella.

Kansainvälisesti suunta on kohti pysyvää joustavuutta työn tekemisen paikassa. Tietä aukoo Hollanti, jonka parlamentin alahuone hyväksyi kesäkuussa 2022 etätyölain (work from home act). Sen mukaan työntekijä voi pyytää kirjallisesti lupaa työskennellä osittain kotoa, ja työnantaja voi kieltää sen vain hyväksyttävästä syystä.

– Joustavuus työskentelypaikan suhteen on ollut hybridityön kulmakivi viime vuosina, mutta etätyössä on omat haasteensa. Työnantajien on löydettävä tapoja tukea työntekijöitä uudessa tilanteessa. Olemme edelleen oppimistilanteessa eikä valmiita malleja vielä ole. Toivomme kuitenkin, että kyselymme tulokset antavat hyödyllisiä vihjeitä siitä, mihin suuntaan kestävää tulevaisuutta voi nyt rakentaa työpaikoilla, Jungåker jatkaa.

2023 Hybrid Work Report

Hubspot teki joulukuussa 2022 hybridityön tekemistä ja sen haasteita kartoittavan kyselyn 5 000 kokoaikaiselle työntekijälle, jotka työskentelevät toimistossa, etätyössä tai näiden yhdistelmänä eli hybridityössä kymmenessä maassa: Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Irlannissa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Kolumbiassa, Australiassa, Japanissa ja Singaporessa. 2023 Hybrid Work Report on luettavissa ja ladattavissa Hubspotin verkkosivuilla täällä.