Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Työelämägallup: Kokoomus ja perussuomalaiset työelämän ykköspuolueet

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat edelleen suosituimmat puolueet työelämässä olevien keskuudessa. Tuoreen Työelämägallupin mukaan puolueiden kannatus on kestänyt ay-liikkeen lakko-operoinnista huolimatta.

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat tuoreen Työelämägallupin mukaan suurimmat työelämäpuolueet. Kokoomuksen kannatus on työelämässä olevien parissa 17 prosenttia, perussuomalaisten 16 prosenttia ja Sdp:n 15 prosenttia. Keskusta on neljäs yhdeksällä ja vihreät viides seitsemällä prosentilla.

17 prosenttia vastaajista ei osaa tai halua sanoa kantaansa. Naisista 21 prosenttia ei osaa tai halua kertoa kantaansa.

Verianin tammikuussa tekemään Työelämägallupiin vastasi 1 001 työelämässä mukana olevaa, jotka ovat työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä, työttömiä ja lomautettuja. 

Hallituspuolueiden kannatus ennallaan

Kokoomuksen ja perussuomalaisten työelämäkannatus on pysynyt samana kuin se oli edellisessä Verianin mittauksessa syyskuussa 2023. Sdp:n kannatus on puolestaan hieman laskenut. Se oli syyskuussa 17 prosenttia.

– Kokoomus ja perussuomalaiset ovat pitäneet pintansa työelämässä olevien parissa huolimatta ay-liikkeen ankarista hyökkäyksistä. Ay-liikettä tukeneen Sdp:n kannatus on taas hieman laskenut. Tämä toivottavasti rohkaisee hallitusta edistämään työelämäuudistuksia, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– On selvää, että moni arvostelee uudistuksia, osin aiheesta, osin aiheetta. Arvostelu helposti peittää sen, että moni näkee uudistukset välttämättöminä. Työelämä tarvitsee hyvää arkista yhteistyötä työnantajan ja työntekijöiden välillä. Siksi on tärkeää välttää tilanteen kärjistämistä ja rakentaa työrauhaa, joka on edellytys investoinneille ja yritysten menestykselle, Pentikäinen jatkaa.

Keskustan kannatus on kohonnut syksystä prosenttiyksikön. Vielä vuosi sitten keskustan työelämäkannatus oli viisi prosenttia. Se on siis ohittanut sekä vihreät että vasemmistoliiton.

Naisten ja miesten poliittiset mieltymykset eroavat tuntuvasti. Perussuomalaiset on suurin miesten keskuudessa 20 prosentin ja Sdp naisten keskuudessa 15 prosentin kannatuksella.

Perussuomalaiset on suurin (19 prosenttia) työntekijöiden keskuudessa, Sdp on taas suosituin alempien toimihenkilöiden parissa.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Näin kysyttiin 
Kyselyn toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 11. –24.1.2024.  Vastaajina oli 1 001 työelämässä mukana olevaa (palkansaajat, yrittäjät, työttömät ja lomautetut).  Vastaajat olivat 18–69-vuotiaita suomalaisia. Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia.  Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen osalta on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa 50 prosentin tulostasolla.