Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Johanna Erjonsalo
Uutiset

Työelämägallup: Enemmistö kannattaa ansioturvan porrastamista

Työelämässä olevista 56 prosenttia vastaa kyllä kysymykseen, pitäisikö työttömyysturvaa porrastaa niin, että se kannustaisi enemmän ottamaan vastaan työtä. 27 prosenttia sanoo ei. Lisäksi selvä enemmistö kannattaa sosiaaliturvan kannustavuuden vahvistamista. ”Työelämässä olevat suomalaiset kannattavat työttömyys- ja sosiaaliturvan kannustavuuden lisäämistä. Tämä on viesti siitä, että hallitus on oikealla tiellä uudistaessaan molempia”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Vain SAK-laisissa liitoissa ja vasemmistopuolueissa on enemmän ansioturvan porrastuksen vastustajia kuin kannattajia.

Työelämägallupiin 1 054 vastannutta ovat työelämässä toimivia työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä ja työttömiä.

Sosiaaliturvan kannustavuudella on vahva kannatus. 66 prosenttia työelämässä olevista vastaa kyllä kysymykseen, pitäisikö sosiaaliturvaa uudistaa siten, että se kannustaisi nykyistä enemmän ottamaan vastaan työtä. Ei sanoo vain 21 prosenttia.

Laaja tuki yleiselle ansioturvalle

Yrittäjät on esittänyt pitkään, että jokaisen ansioturvaa rahoittavan pitäisi päästä sen piiriin. Yleinen ansioturva toisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan riippumatta siitä, onko työttömyyskassan jäsen vai ei.

Yleisen ansioturvan kannatus on lievästi kasvanut ja vastustus vähentynyt. Nyt sitä kannattaa 44 prosenttia työelämässä olevista.

”Työelämässä olevat kokevat laajalti, että ansioturva kuuluu kaikille sitä rahoittaville. Siksi on tärkeää, että hallitus edistää määrätietoisesti ja viivyttelemättä hallitusohjelmaan kirjattua yleisen ansioturvan selvittämistä, jotta puoliväliriihessä voidaan tehdä päätöksiä”, Pentikäinen sanoo.

”On merkille pantavaa, että kaikissa ammattiryhmissä ja myös ammattiliittojen jäsenten parissa yleinen ansioturva on suositumpi kuin nykymalli, jossa ansioturvaa saa vain työttömyyskassan jäsen”, hän lisää.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä. Kyselyn tekoaika 13. – 25.9.2023. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1054) osalta on +- 3,1 %-yksikköä.