Uutiset

Työelämä tarvitsee jatkuvaa oppimista

Työelämä muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Tämän päivän työntekijöiltä vaaditaan uudenlaisia taitoja: perinteisten ammattilaisten rinnalle ovat nousseet erilaiset sekatyöläiset ja monitaiturit. Toisaalta työelämä tarvitsee myös hyvin pitkälle erikoistuneita osaajia. Lisäksi mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan palkitsee, motivoi ja sitouttaa useimpia meistä.

Työn tekemisen muodot muuttuvat. Työikäisiltä edellytetään entistä vahvempia itsensä johtamisen ja työkyvyn ylläpitämisen taitoja. Ympärillä muuttuva maailma heittää uusia haasteita ja avaa tilaisuuksia. Samaan aikaan se mikä tänään on tarpeen, voi huomenna jo olla mennyttä maailmaa. Työelämästä on tullut jatkuvaa oppimista.

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan nimenomaan työikäisten osaamisen kehittämistä. Monesti uutta opitaan ja osaamista ylläpidetään työn ohessa omalla työpaikalla, esimerkiksi kokeneemmalta työntekijältä oppimalla, työtehtäviä kierrättämällä tai uusiin haastavampiin tehtäviin tarttumalla. Toisinaan tarvitaan myös koulutusta.

Valtakunnallinen uudistus varmistaa
osaavan työvoiman riittävyyden

Jatkuvan oppimisen kehittäminen on valtakunnallinen uudistus. Tavoitteena on muun muassa varmistaa, että työnantajilla on osaavaa työvoimaa ja jokaisella on mahdollisuus uudistaa osaamistaan työuran aikana. Erilaisia koulutus- ja osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia lisätään ja ohjausta sekä tukipalveluita kehitetään kaikilla koulutusasteilla.

Ammattikorkeakouluilla on tärkeä rooli työikäisten jatkuvan oppimisen uudistuksessa. Sen myötä lisätään esimerkiksi erilaisia muunto-, täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia sekä avoimen AMK:n opiskelumahdollisuuksia. Tavoitteena on tarjota joustavia, erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia koulutuksia, joihin on helppo hakeutua ja jotka sopivat vaikka yrityksen koko henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Katja Mäkinen, erityisasiantuntija
Turun ammattikorkeakoulu


Turun AMK – kumppani
työuran koulutustarpeissa

-Turun AMK:n tarjontaan kuuluu jo nyt satoja lyhyempiä opintojaksoja ja laajempia koulutuksia taiteen ja median, talouden ja tekniikan sekä terveyden ja hyvinvoinnin aloilta.

-Työikäisten osaamisen kehittämiseen on tarjolla monia erilaisia koulutusmuotoja, aina avoimen AMK:n yksittäisistä opintojaksoista laajempiin erikoistumiskoulutuksiin tai jopa kokonaiseen tutkintoon.

-Työyhteisöille on tarjolla erilaisia tilauskoulutuksia, ja niitä voi myös räätälöidä.

-Vaativien asiantuntija- ja esimiestehtävien edellyttämään osaamisen syventämiseen hyviä vaihtoehtoja löytyy erikoistumis- ja täydennyskoulutuksista sekä Master Schoolin ylemmistä AMK-tutkinnoista. Uuden osaamisen hankkimiseen voivat sopia myös esimerkiksi avoimen AMK:n korkeakouludiplomit.

-Täsmäosaamiseen ratkaisuja tarjoavat niin avoimen AMK:n yksittäiset opintojaksot ja esimerkiksi täydennyskoulutuksen tarjonta.

-Tutkintoa tavoittelevalle hyvä väylä opiskelijaksi voi löytyä myös avoimen AMK:n polkuopinnoista.

Lisätiedot: turkuamk.fi/jatkuvaoppiminen