Havainnekuvassa näkymä Turun Mäntymäen uudiskortteliin, jonne taidekilpailulla valittu taiteilija toteuttaa julkisen taideteoksen. Kuva: AJAK Arkkitehdit
Uutiset

TVT Asunnot ja Upeart käynnistävät taidekilpailun, jossa haetaan taidetta vuoden 2024 ARA-hankkeena palkittuun uudiskortteliin Turun Mäntymäkeen

Puistomaiseen ympäristöön sijoittuvan taideteoksen toivotaan vahvistavan asukkaiden kotipaikkaylpeyttä ja tuovan elämyksellistä asumisen laatua. Hankkeen odotetaan toimivan esimerkkinä vapaaehtoisessa tilaajalähtöisessä julkisen taiteen toteuttamisessa.

TVT Asunnot Oy ja Upeart käynnistävät avoimen yksivaiheisen taidekilpailun, jossa haetaan taiteilijaa toteuttamaan taideteos Turun Mäntymäkeen. Kilpailuun osallistuneiden joukosta valitaan taiteilijan tai taiteilijaryhmän teos toteutettavaksi keskustan kupeessa sijaitsevaan uudiskortteliin osoitteeseen Kunnallissairaalantie 36.

TVT Asunnot Oy sai Vuoden parhaat ARA-neliöt 2024 -palkinnon Mäntymäen uudistamishankkeesta, jossa teknisen käyttöikänsä lopussa olleiden 1950-luvun kerrostalojen tilalle nousee uusia ja moderneja Ara-vuokra-asuntoja alueen alkuperäisessä hengessä. Kunnallissairaalantie 36:n rakentamishanke käynnistyi vuonna 2020 ja sen suunnitelman mukainen valmistumisajankohta on vuonna 2027.

Taidekilpailulla haettavan taiteen toivotaan vahvistavan asukkaiden kokemaa kotipaikkaylpeyttä ja tuovan elämyksellistä asumisen laatua, mikä viestii samalla laadukkaasta rakennetusta ympäristöstä. Uudiskorttelin suunnittelussa on pyritty kuuntelemaan asukkaita ja huomioimaan heidän toiveitansa. Samaa asukaslähtöisyyttä toivotaan myös taiteen suunnittelussa. Arvioinnissa painotetaan kilpailuehdotusten sopivuutta sijoitusympäristöön sekä taiteellista ja elämyksellistä laatua.

Kilpailu järjestetään anonyyminä taidekilpailuna, jossa teosehdotusten aihe ja toteutustapa on vapaa. Kilpailun palkintolautakunta palkitsee viisi parasta teosehdotusta 7 000 euron, 5 000 euron, 4 000 euron, 2 000 euron ja 1 000 euron rahapalkinnoin. Tilattavasta teoksesta maksetaan 25 000 euron taiteilijapalkkio. Taideteoksen toteutukseen on varattu 100 000 euron maksimibudjetti.

Taidekilpailun palkintolautakuntana toimii TVT Asunnot Oy:n rakennuttamis- ja hankekehityspäällikkö Johannes Malmi, TVT Asunnot Oy:n projektipäällikkö Markus Asukas, kuvataiteilija Heini Aho, kuvataiteilija Sauli Sirviö, Turun kaupungin kulttuurijohtaja Anu Laitila, Wäinö Aaltosen museon kuraattori Susanna Hujala, kohteen pääsuunnittelija AJAK Arkkitehdit Oy:n Jarkko Kettunen, asukastoimikunnan puheenjohtaja Minna Havukainen sekä Upeartin taidekoordinaattori Yiorgos Slunga.

Taidekilpailu käynnistyy 6. helmikuuta ja päättyy 15. toukokuuta 2024. Avoimeen taidekilpailuun voivat osallistua Suomessa asuvat ja Suomeen vakituisesti työskentelevät yli 18 vuotta täyttäneet ammattitaiteilijat yksin, työparina tai ryhmänä. Tarkemmat tiedot kohteesta, osallistumisohjeet ja taidekilpailun säännöt löytyvät osoitteesta upeart.com/taidekilpailu.

Kunnallissairaalantie 36:n rakennushankkeeseen ei ole määrätty taidevelvoitetta tai muuta ulkoista taiteen tilaamiseen ohjaavaa toimenpidettä. Taiteen tilaaminen kohteeseen perustuu TVT Asuntojen omaehtoiseen ajatukseen asumisen laadullisuuden vahvistamisesta julkisen taiteen kautta. TVT Asunnot ja Upeart toivovat, että hanke toimisi Suomessa esimerkkinä vapaaehtoisessa tilaajalähtöisessä julkisen taiteen toteuttamisessa.

Taidekilpailun järjestävät yhteistyössä TVT Asunnot Oy ja Upeart. Taidehankkeelle on myönnetty Taiteen edistämiskeskuksen 35 000 euron prosentti rakennuskustannuksiin -apuraha.