Inflaatiolla karut seuraukset suomalaisten remonteille
Uutiset

Tutkimus paljasti: Inflaatiolla karut seuraukset suomalaisten remonteille – rakentamisen asiantuntija näkee kuitenkin pienen toivonkipinän tuloksissa

Inflaatio ja korkotaso vaikuttavat noin neljään viidestä suunnitellusta remontti- tai rakennusprojektista, kertoo Stark Suomi Oy:n tuore Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2024 -tutkimus. Yleisin vaikutus on projektin lykkääminen, mikä pitää sisällään pienen toivonpilkahduksen rakennusalalle.

Prosenttiluvut on pyöristetty tasadesimaaliin. Pyöristysteknisistä syistä prosenttilukujen summa voi graafeissa vaihdella välillä 99 ja 101 prosenttia.

Inflaatio ja korkotaso toimivat jarruna, joskaan eivät esteenä, suunniteltujen remontti- ja rakennusprojektien läpiviemiselle. Asia selviää Stark Suomen tammikuussa teettämästä tuhannen vastaajan Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2024 -tutkimuksesta, jonka mukaan kuusi kymmenestä suomalaisesta asunnon omistajasta on suunnitellut projektia, mutta tästä joukosta vain noin viidesosa (13/61 %) toteuttaa sen suunnitellussa koossa ja aikataulussa. Lähes puolet projektiin ryhtyvistä (29/61 %) aikoo pitää kiinni sen suunnitellusta laajuudesta, mutta lykkää aloitusta inflaation ja korkotason takia. Heistä noin kolmasosa (19/61 %) toteuttaa projektin aiottua pienimuotoisempana.

”Rakennusalalle on piristysruisketta kaivattu jo jokin aikaa. Uudiskohteiden osalta tilanne on erittäin synkeä, ja asuntotuotannon aloitukset seisahtuneet. Suomessa on mittava korjausvelka, ja korjausrakentamisen tarve kasvaa vuosi vuodelta. Tähän hyvä työkalu olisi kotitalousvähennyksen laajentaminen. Energia-avustuksilla puolestaan voitaisiin vaikuttaa energiatehokkuuden paranemiseen”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi sanoo.

”Tutkimuksen valonpilkahdus on se, että suunnitellut projektit lykkääntyvät eivätkä peruunnu. Tahto ja tarve korjaus- ja rakennustöille on siis muuttumaton”, Päiväniemi jatkaa.

Paritaloasujissa kahdenlaista väkeä

Erityisen jakaantuneita ovat paritaloasujien vastaukset. Heistä peräti 43 prosenttia lykkää remonttia, mutta samalla 19 prosentin osuus vastaa toteuttavansa projektin suunnitellusti. Kumpikin lukema on korkeampi kuin yhdenkään muun asumismuodon vastaava.

”Tutkimustulos kertoo remontteja suunniteltavan eniten juuri paritaloihin ja halu niiden toteuttamiselle on kova, joko heti tai myöhemmin. Alle neljäsosa tästä ryhmästä vastaa, ettei ole suunnitellut projektia, kun taas kerros- ja luhtitaloasujista vailla remonttisuunnitelmia on puolet. Vastausten tarkastelu ikäryhmien perusteella taas osoittaa, että eniten suunnitelmia on alle 50-vuotiailla. He kuitenkin ovat myös niitä, jotka lykkäävät toimeenpanoa todennäköisimmin”, Päiväniemi toteaa.

Stark Suomi Oy:n Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2024 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 9.–15.1.2024. Kohderyhmänä olivat 18–76-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat asunnon. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1000 vastaajaa.