Turun elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen painotti selvityksen julkistamistilaisuudessa 19.4.2023 Vierailu- ja Innovaatiokeskus Joessa, kuinka tärkeitä voimakasta kansainvälistä kasvua tavoittelevat startup-yritykset ovat alueelliseen työllisyyteen, talouteen, osaamiseen ja innovaatioiden syntyyn. Kuvaaja: Pia Lappalainen
Uutiset

Turun seudun startupit uskovat vahvaan kasvuun

Turun seudun startupeista tehtiin tänä keväänä ensimmäistä kertaa laaja selvitystyö. Alueen 125 startup-yritystä ennustavat liikevaihtonsa yli kaksinkertaistuvan tämän vuoden loppuun mennessä vuoden 2021 vahvistettuun liikevaihtoon verrattuna, mikä tarkoittaa yhteensä yli 54 miljoonan euron liikevaihdon kasvua. 

Turun seudun startup-ekosysteemistä saatiin ensimmäistä kertaa kokonaiskuvaa, kun Turun kaupungin tilaama laaja selvitystyö valmistui huhtikuussa. Selvityksessä koottiin yhteen viime vuosien tietoja alueen yritysten kasvusta, kehityksestä ja kasvutarpeista sekä arvioitiin seudun toimintaympäristöä. 

Turun seudulla tunnistettiin 125 aktiivista startupia, joista Turussa toimii 113, Kaarinassa kuusi, Naantalissa kolme ja Raisiossa yksi. Selvityksessä startup-yrityksen kriteerit olivat suhteellisen tiukkoja, joten näiden lisäksi alueella on paljon positiivista kasvua synnyttäviä pk-yrityksiä.

”Tunnistettujen startupien määrä kertoo kaupunkiseudun kokoon nähden vahvasta pohjasta, jonka varaan voi rakentaa ekosysteemin kehitystä. Startupit ovat tärkeitä aluetaloudelle, koska nämä yritykset synnyttävät korkean tuottavuuden työpaikkoja ja ovat potentiaalisia miljoonien eurojen arvoisia menestystarinoita”, kertoo selvityksen toteuttaja Tommi Uitti Startuptukiyhdistyksestä.

Turun startup-yhteisö SparkUpin yhteisömanageri Elias Savonlahti ja Turun seudun startup-selvityksen tuottanut Tommi Uitti odottavat mielenkiinnolla jo ensi vuoden selvitystä, jolloin seudun startup-ekosysteemistä saadaan tietoa siitä, mihin suuntaan se on kehittymässä. Kuvaaja: Pia Lappalainen

Luottamusta ympäröivään ekosysteemiin

Globaalista epävarmuudesta huolimatta Turun seudun startup-yritykset uskovat positiiviseen tulevaisuuteen. Ne ennustavat liikevaihtonsa kasvavan vuoden 2021 vahvistettuun liikevaihtoon verrattuna vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä +271 prosenttia eli yli 54 miljoonaa euroa. Yrityksistä kaksi kolmasosaa hakee nopeaa kansainvälistä kasvua. 

Selvityksessä tutkittiin, että yritysten ennustukset ovat realistisia. Liikevaihdon toteutunut kasvu on alueella ollut eksponentiaalista myös vuosina 2018–2021.

”Seutumme startupeilla on selkeästi luottamusta ympäröivään, kasvuun kannustavaan ekosysteemiin. Vaikka kehitettävääkin löytyy, on Turussa monia hyviä startup-yrittäjyyttä tukevia elementtejä”, kertoo Turun startup-yhteisö SparkUpin yhteisömanageri Elias Savonlahti Turku Science Park Oy:stä kertoo.

”Yrityksille on tarjolla kasvuohjelmia ja yksittäisiä työpajoja, jotka käsittelevät esimerkiksi rahoituksen hankintaa, liiketoiminnan kehitystä ja kansainvälistymistä. Startup-yhteisömme tiloissa järjestetään vuosittain satoja työpajoja ja verkostoitumistilaisuuksia. Lisäksi on paljon alakohtaisia yhteisöjä ja toimijoita, jotka tarjoavat erinomaista tukea yrittäjille”, hän jatkaa. 

Selvityksen mukaan Turun seudulle on sijoittuneena 20 aktiivista startup- tai spinoff-yritystä, jotka ovat syntyneet yliopiston kautta tai joilla on tukisuhde korkeakouluun, joten myös korkeakoulujen asema alueen startup-ekosysteemissä on suuri. 

Pelialan yritys MiTalessa työskentelevä Lassi Puolakka tuli selvityksen julkistamistilaisuuteen Vierailu- ja Innovaatiokeskus Jokeen 19.4.2023 kuulemaan ja keskustelemaan muiden startupien kanssa tuloksista. Kuvaaja: Pia Lappalainen

Lähes puolet toimii IT-alalla 

Alueen aktiivisista startupeista 49 prosenttia keskittyy tietotekniikkaan, mutta toinen puoli jakautuu suhteellisen tasaisesti usealle eri toimialalle. Terveydenhuollon ja terveysteknologian alalla toimii 18 prosenttia yrityksistä. Pelialalle on syntynyt kolmanneksi eniten toimijoita, 10 prosenttia.

”IT-alan valta kertoo monipuolisesta digitalisaation osaamisesta seudulla ja halusta soveltaa sitä skaalautuvasti ja innovatiivisesti uusille eri toimialoille”, miettii Uitti.

Alueelle on muodostunut muun muassa vahvoja yhteisöjä IT-alan ympärille.

”Esimerkiksi turkulainen yhteisö TurkuAwakens pyrkii luomaan tiiviimpää yhteistyötä IT-toimijoiden välillä kasvattaakseen alan liiketoimintaa Turun seudulla”, Savonlahti mainitsee. 

Turun kaupungin ja Turku Science Park Oy:n tavoitteena on jatkaa selvityksen tekemistä vuosittain. 

”Saamme ensi vuonna mielenkiintoista vertailudataa siitä, mihin suuntaan alueemme startup-ekosysteemi on kehittymässä. Tämän ensimmäisen selvityksen pohjalta pääsemme jo parantamaan palveluitamme startupeilta nousseisiin toiveisiin ja haasteisiin liittyen”, sanoo Savonlahti. 

Turun seudun startup-selvitys on data-aineiston hankintaan perustuva tutkimus- ja arviointikatsaus seudun startup-ekosysteemin ajantasaisesta tilanteesta. Kyselyyn vastasi 74 startupia. Selvityksen tilasi Turun kaupunki, ja sen toteutti Tommi Uitti Tampereen startuptukiyhdistys ry:stä Turku Science Park Oy:n ja startup-ekosysteemitoimijoiden tukemana. 

Lue raportti tästä (pdf)