SmartPipe System Oy on valittu mukaan Turun yliopiston koordinoimaan hankkeeseen, joka tuo risteilyalusten vastuullisesta rakentamisesta uutta kilpailuetua Suomelle.
Uutiset

Suomalaiskeksintö mullistaa laivojen kemikaalien käyttöä tekoälyn avulla – Varustamot kiinnostuneita SmartPipe Systemin kehittämästä ympäristöystävällisestä ratkaisusta.

SmartPipe System Oy on valittu mukaan Turun yliopiston koordinoimaan hankkeeseen, joka tuo risteilyalusten vastuullisesta rakentamisesta uutta kilpailuetua Suomelle.

Probioottisia mikrobiratkaisuja kehittävä SmartPipe System Oy kehittää täysin uudenlaista teknologiaa, jonka avulla laivojen käyttämien puhdistuskemiaalien määrää voidaan säätää ja optimoida ympäristöystävällisesti tekoälyä hyödyntäen.

Älykäs järjestelmä osaa tulevaisuudessa päätellä oppimansa perusteella, minkä tyyppistä ainetta laivojen eri putkistoihin tarvitaan sekä milloin se annostellaan . Lisäksi järjestelmä osaa lisätä optimaalisen määrän kemikaalia jokaisessa tilanteessa.

Ratkaisu vähentää lukuisten kemiallisten puhdistusaineiden tarvetta ja estää aineiden liika-annostelun. Laivojen biologinen jäteveden puhdistusjärjestelmä toimii näin tehokkaammin, kustannussäästöt ovat merkittävät ja laivojen ympäristökuormitus on näin huomattavasti pienempi.

Turun telakalla risteilyaluksiin asennetaan älykkäät annostelulaitteet

SmartPipe on viime vuosina varustanut kaikki Turun telakalla valmistuneet isot risteilyalukset älykkäillä annostelulaitteilla. Järjestelmä on ohjelmoitu annostelemaan laivan viemäriputkistoihin mikrobiliuosta näin jo nyt tehostaen niiden ympäristöystävällistä puhdistustapaa.

Seuraavassa vaiheessa laivojen olemassaoleviin järjestelmiin lisätään uudentyyppistä teknologiaa. Ratkaisu tarkkailee ja kerää tietoa kymmenistä biokemiallisista parametreista. Aikaisemmin kerätyn datan perusteella laitteisto osaa päätellä putkiston tilanteen reaaliajassa ja näin ennakoivasti toteuttaa tarvittavia annostus- tai huoltotoimenpiteitä.

–        Järjestelmä tarkkailee reaaliajassa putkiston tilannetta sekä tallentaa käyttöön liittyvää tietoa. Sen perusteella se kertoo annostelulogiikalle, kuinka paljon sen pitää annostella mitäkin liuosta mihin ja koska. Oikea määrä oikeanlaista liuosta ennaltaehkäisee ongelmat ja estää esim. jäämien kiinnittymisen putkien pintaan. Olennaisinta on se, että järjestelmä itse tunnistaa, milloin putket ovat puhtaita ja osaa myös vähentää annostelua automaattisesti. Järjestelmä myös oppii menneestä ja laivayhtiön eri laivat voivat oppia toisiltaan eri tyyppisistä tilanteista ja vaihtaa tätä opittua tietoa keskenään. Kemiallisten aineiden käytön ”less is more -idea” toteutuu nyt vihdoinkin oikeasti, sanoo SmartPipen liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Eskola.

Vastuullisuus tuo Suomen laivanrakennusteollisuudelle globaalia kilpailuetua

SmartPipe System Oy on valittu mukaan yrityskumppaniksi Turun yliopiston ja VTT:n Sustainability Through Information Flows (SusFlow) -tutkimushankkeeseen.

Monitieteellinen hanke tähtää vastuullisuustiedon keräämiseen laivanrakennusverkostosta sekä sen hyödyntämiseen koko aluksen elinkaaren ajalta. Hanke lisää suomalaisen laivanrakennuksen globaalia kilpailukykyä ja auttaa sitä sopeutumaan kiristyviin vastuullisuusvaatimuksiin.

–        On hienoa olla osa tätä uraauurtavaa hanketta, joka nostaa suomalaisten toimijoiden kilpailuetua meriteollisuudessa. Kehittämämme innovaatio on herättänyt varustamoiden kiinnostuksen ja olemme aloittamassa pilotointia muutaman toimijan kanssa. Uudenlaisen teknologian mahdollisuudet vastuullisuuden osoittamisessa ovat valtavat. Tavoitteemme on valjastaa erityisesti mikrobipohjaiset ratkaisut ja tekoäly palvelemaan vastuullista meriteollisuutta lajissaan täysin uudenlaisella ja ennennäkemättömällä tavalla, Eskola sanoo.

Mittakaava on valtava. Maailmassa on tällä hetkellä risteilyaluksia noin 300 kpl pois lukien muun tyyppiset alukset. Säännökset ovat kehittymässä suuntaan, jossa tulevaisuudessa laivayhtiöiden on enenevässä määrin saatava nämä asiat hallintaan ja saatava aina varmuus, että niiden tuottama jätevesi täyttää aina kunkin hetken ja alueen säännökset.

–        Puhdistuskemiaalien käytön optimoiminen on laivalle iso kustannushyöty. Kun biologisen puhdistuslaitteiston kuormitus eri kemikaalien suhteen saadaan minimoitua, toteutuu samaan aikaan myös niiden toimiminen aina sunnitelulla tavalla. Kukaan ei tällä hetkellä oikeasti tiedä mitä eri aineiden eri yhdistelmät laitteiston toiminnalle ja puhdistusteholle aiheuttavat. Tästäkin syystä kemian määrän vähentäminen on erinomainen asia. Tulevaisuuden voittajia ovat ne, jotka oikeasti saavat aikaan tehokkaampia tuloksia mutta vähemmällä kemialla. Tuotteiden volyymikäytön aikakausi on pian pysyvästi ohi, toteaa Eskola

Sustainability Through Information Flows -hanke

SusFlow-hankkeen päärahoittajana on Business Finland ja se liittyy Meyer Turun vetämään NEcOLEAP-veturiohjelmaan, jonka tarkoituksena on kehittää ilmastoneutraalia risteilyalusta.

Hankkeen tutkimusosapuolina ovat Turun yliopiston teknillinen tiedekunta, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu sekä VTT Oy.

https://tt.utu.fi/ar/susflow/

SmartPipe System Oy

SmartPipe on suomalainen kasvuyritys, joka kehittää ja valmistaa mikrobipohjaisia ja ympäristöystävällisiä tuoteratkaisuja eri käyttötarkoituksiin. Yritys myös kehittää ja valmistaa älykkäitä annostelulaitteistoja eri toimialoille.

www.smartpipe.fi