Vesa Palander
Uutiset

Turun kaupungin ja Turun Yrittäjien yhteisellä elinvoimalupauksella edistetään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä sekä Turun veto- ja pitovoimaa

Turun kaupunki ja Turun Yrittäjät ovat yhdessä laatineet valtuustokauden loppuun asti voimassa olevan elinvoimalupauksen. Elinvoimalupauksessa sovitaan yhteisistä tavoitteista elinvoiman edistämiseksi sekä yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Turun pormestari Minna Arve painottaa yritysten merkitystä kaupunkien ja koko Suomen elinvoimalle sekä kestävälle kasvulle.

– Turku kasvaa nyt ennätyksellistä vauhtia, ja kasvavan kaupungin tarpeisiin pitää pystyä vastaamaan samalla kun Turku pyrkii hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2029 mennessä. Yritykset ovat avainasemassa paitsi hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä myös kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Kestävä kasvu luodaan yhteistyössä, sillä ilman yrittäjien ja yritysten riskinottoa, investointeja ja työllistämisvaikutuksia ei mikään maa tai kaupunki voisi menestyä ja saavuttaa tavoitteitaan, pormestari Arve korostaa.

Aktiivista vuoropuhelua ja elinvoiman vahvistamista

Elinvoimalupauksen sisältöä on kevään 2024 aikana valmisteltu yhteistyössä Turun kaupungin elinvoiman palvelukokonaisuuden sekä Turun Yrittäjien kesken. Elinvoiman vahvistamisen toimenpiteet liittyvät muun muassa yritysten kokonaispalvelutarpeen huomioimiseen, aloittaviin yrityksiin, kansainvälisyyteen, matkailuun, tontteihin sekä vihreän siirtymän edistämiseen.    

Elinvoimalupaus uusitaan 2025 kunnallisvaalien jälkeen seuraavan vaalikauden ajaksi.

Turun kaupungin uusi elinvoimajohtaja Vesa Palander valmiina lupaukseen

Turun uusi elinvoimajohtaja Vesa Palander on aloittanut tehtävässään 1.5.2024. Elinvoimajohtajan tehtävänä on johtaa Turun kaupungin kasvuun ja kehittymiseen vaikuttavia kokonaisuuksia ja vastata kaupungin ulkosuhteista sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

– Elinvoimalupauksen vaikuttavuutta mitataan yritysmäärien, yritysten liikevaihdon ja henkilöstön ennustetietojen sekä työpaikkaomavaraisuuden kautta. Kaupungin elinvoima perustuu konkreettisiin tekoihin ja tiiviiseen yhteistyöhön kaupungin, yrittäjien, järjestöjen ja oppilaitosten välillä. Turku sitoutuu tukemaan ja kannustamaan yrittäjyyteen, sekä luomaan vahvoja verkostoja ja yhteistyömahdollisuuksia, jotka edistävät liiketoiminnan kasvua ja innovaatioiden kehittämistä, kertoo elinvoimajohtaja Vesa Palander.  
 
Elinvoimajohtaja johtaa noin 130 hengen palvelukokonaisuutta, johon kuuluvat yrityspalvelut, työllisyyspalvelut ja tapahtumapalvelut. Turun kehittäminen strategisen maankäytön, asuntopolitiikan ja liikkumisen, kaupungin kärkihankkeiden sekä vihreän siirtymän näkökulmista ovat myös elinvoimajohtajan tehtäväkenttää. Lisäksi elinvoimajohtajan ohjauksessa on useampi kaupungin strateginen yhtiö.