75 vuotta täyttävä Pilkington Automotive Finland Oy hakee kasvua energiaa säästävistä laseista
Uutiset

75 vuotta täyttävä Pilkington Automotive Finland Oy hakee kasvua energiaa säästävistä laseista

Lasituotteita valmistava Pilkington Automotive Finland Oy hakee juhlavuonna kasvua pääsektoreiltaan bussilaseista ja hyötyajoneuvolaseista. Busseihin ja työkoneisiin valmistettavat pinnoitetut lasit, jotka vähentävät ajoneuvojen ilmastoinnin energiatarvetta, kasvattavat kysyntäänsä tulevaisuudessa. Laseilla parannetaan ajoneuvojen energiatehokkuutta.

”Liikevaihtomme on kasvanut odotetulla tavalla ja liiketoimintaympäristö on rauhoittunut viime vuosien myllerrysten jälkeen. Liiketoiminnan perusta on tukevampi asiakaskysynnän vakiinnuttua ja inflaatiopiikin mentyä ohi. Julkisen liikenteen käyttö on palautunut normaaliksi koronavuosien jälkeen, mikä näkyy mm. bussilasiliiketoiminnan 20 prosentin kasvuna parin viime vuoden aikana”, kertoo toimitusjohtaja Jussi Parkkali.

”Off-Road-sektorilla on puolestaan tällä hetkellä pudotusta vallitsevan korkotason vuoksi. Markkinat kuitenkin kasvavat pidemmällä aikavälillä, kun maailman väkiluku lisääntyy ja sitä myöten myös maataloussektori kasvaa.”

Yhtiö panostaa tuotekehityksessään energiaa säästäviin laseihin eli niin sanottuihin Low-E-ratkaisuihin ja erilaisiin selektiivisiin pinnoitteisiin. Niillä se vastaa asiakkaidensa kiristyviin energiatehokkuusvaatimuksiin.

Lisäksi yhtiö panostaa strategiansa mukaisesti automaation ja digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin, niin sisäisissä prosesseissa kuin tuotekehityksessäkin.

”Päästäksemme mukaan hiilestä irrottautumisen ja digitalisoinnin markkinatrendeihin, meidän on kehitettävä uutta teknologiaa, uusia tuotteita ja uudenlaista toimintaa. Tämä on ratkaisevaa paitsi liiketoiminnan kasvun, myös operatiivisen toimintamme kannalta. Muutostrendien vaikutukset asiakkaidemme tarpeisiin korostuvat”, jatkaa toimitusjohtaja Parkkali.

Esimerkki yhtiön toimintaan vaikuttavasta megatrendistä ovat kuljettajaa avustavat niin sanotut ADAS-järjestelmät (Advanced Driver Assistant Systems), joilla kehitetään kulkuneuvon mahdollisimman turvallista käyttöä.

”Meidän tehtävämme on varmistaa toimivat kamera-alueet tuulilaseissa”, Parkkali kuvaa.

Tuulisähkön ostosopimus vauhdittaa siirtymää puhtaaseen energiaan

Tuotekehityksen ohella hiilipäästöjen vähentäminen on Pilkington Automotiven strategian keskeinen osa-alue, jolla varmistetaan yrityksen kestävä toiminta ja kustannusten pieneneminen tulevaisuudessa.

Yhtiö solmi viime vuoden lopulla pitkäaikaisen tuulisähkön ostosopimuksen (PPA, Power Purchase Agreement) Axpo Nordicin kanssa. Sähkönhankintasopimus on merkkipaalu Pilkington Automotiven matkalla kohti ympäristöystävällisempää toimintaa ja päästöjen vähentämistä. Kumppanuus edistää merkittävästi Pilkington Automotiven Suomen tehtaiden siirtymistä puhtaaseen ja kestävään energiaan sekä tukee koko konsernin sitoutumista kestävään kehitykseen ja hiilineutraaliin tulevaisuuteen.

”Uskon vahvasti yrityksemme kasvuun ja kilpailukykyyn. Erittäin osaava henkilöstömme on avainasemassa takaamassa yhtiön menestystä myös tulevina vuosikymmeninä. Olemme vahvasti mukana kansainvälisessä kilpailussa, jossa Suomen kilpailukykytekijöitä ovat ennen kaikkea osaaminen, innovatiivisuus ja joustavuus”, tiivistää Parkkali.

Pilkington Automotive Finland on kasvanut vuosikymmenten aikana pienestä raumalaisyrityksestä suureksi kansainväliseksi lasinvalmistajaksi ja toimittajaksi. Yhtiön tarina alkoi yrityksen toisen perustajan Arvi Artaman kodin kellarista vuonna 1949 toiminimellä Ar-Va. Sittemmin pienestä mikroyrityksestä on kasvanut mittava kansainvälinen toimija lasiteollisuudessa ja menestys jatkuu edelleen.

Tänä vuonna japanilaiseen NSG-konserniin kuuluva, lasituotteita toimittava yhtiö täyttää jo 75 vuotta. Pilkington Automotive Finland Oy:ssä valmistettavat tuotteet ovat nykyään merkittävin osa NSG-konsernin erikoisajoneuvoliiketoimintaa. Kaksi tärkeintä liiketoiminnan pääsektoria ovat bussilasisektori ja hyötyajoneuvolasit.