Sopimuksilla tavoitellaan työelämäyhteistyön ja elinkeinoelämän kehittämistyön lisäämistä Loimaan ja Uudenkaupungin alueilla.
Uutiset

Turun ammattikorkeakoulu vahvistaa alueellista yhteistyötä kumppanuussopimuksilla Loimaan ja Uudenkaupungin kanssa

Sopimuksilla tavoitellaan työelämäyhteistyön ja elinkeinoelämän kehittämistyön lisäämistä Loimaan ja Uudenkaupungin alueilla.

Kumppanuussopimuksiin liittyvissä toimintasuunnitelmissa hyödynnetään Turun AMK:n maakuntakampus -yhteistyömallia. Maakuntakampusmallin taustalla ovat seutukaupunkien ja koko Varsinais-Suomen alueen akuutit tarpeet liittyen työvoimapulan ratkaisemiseen, koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) edistämiseen.

Monipuolinen yhteistyö kattaa harjoittelu- ja työpaikkojen tarjoamista tutkinto-ja kansainvälisille opiskelijoille, alueellisten rekrytointitapahtumien järjestämistä, jatkuvan oppimisen ja koulutuspalvelujen saatavuuden edistämistä, TKI-toiminnan lisäämistä sekä näihin liittyvien tukipalvelujen tarjoamista seutukaupunkeihin.

– Varsinais-Suomessa tarvitaan korkeakouluosaamista koko maakunnassa. Kansallisen trendin mukaisesti perustutkinto-opiskelijat hakeutuvat meilläkin suurimpiin kaupunkeihin, mutta maakuntakampusmallin avulla pystymme tuomaan osaamista laajemmin alueen käyttöön, sanoo Turun ammattikorkeakoulun rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila.

– Osaava työvoima on alueen yritysten ja elinkeinojen toiminnan ja kehittämisen kannalta ehdottoman tärkeitä. Työelämän vaatimukset ja osaamistarpeet laajenevat. Vahvistamalla työelämän tarpeiden mukaista koulutuksen saatavuutta haluamme varmistaa, että osaavaa työvoimaa on jatkossakin tarjolla. Korkeakoulutus on keskittynyt viime vuosikymmeninä maakuntakeskuksiin. Meille on tärkeää, että Loimaalla kiinteästi toimivien oppilaitosten tarjonnan lisäksi voimme yhteistyössä Turun AMK:n ja Novidan kanssa tarjota myös uusia toimintamalleja ja vaihtoehtoja.  Korkeakouluyhteistyö ja uusia toimintamallien kehittäminen on tässä tärkeää. Loimaan kaupungin strategiassa yhtenä kärkihankkeena on osaavan työvoiman saatavuus ja siihen liittyvä monikampustoimintamallin kehittäminen, kertoo Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala

– Novidan tehtävänä on toisen asteen koulutuksenjärjestäjänä osaltaan varmistaa alueidensa osaavan työvoiman saatavuus. Työvoimatarpeet koskevat niin toisen asteen kuin korkeakoulun suorittaneita opiskelijoita. Novida tarjoaa yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa sujuvia väyläopintoja omille opiskelijoilleen, joka mahdollistaa opiskelijoiden kiinnittymisen oman paikkakuntansa työvoimaksi, sanoo Novidan pedagoginen rehtori Petri Lähde.

– AMK-opintoja on tärkeää mahdollistaa monipuolisesti myös maakunnan reuna-alueilla asuvalle väestölle. Yhä useampi suorittaa opintojaan työn ohessa, toteaa Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Turun AMK:n uuden strategian tavoitteet ovat yhteneväisiä Varsinais-Suomen maakuntastrategian kanssa. Maakunnan halutaan houkuttelevan yhä enemmän osaajia kansallisesti ja kansainvälisesti. Maakunnan korkea ja monipuolinen osaaminen kanavoituu alueen hyvinvoinniksi. Toimintaan kytkeytyy  Osaajia maakuntaan-hanke, jota rahoittaa Varsinais-Suomen liitto Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) –määrärahasta. Hanke toteutetaan ajanjaksolla 1.5.2023- 31.5.2024.

Keskeisimpänä tavoitteena on osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen seutukaupungeissa. Tämä edistää alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Loimaan kumppanuussopimus allekirjoitettiin perjantaina 9.6. ja Uudenkaupungin sopimus allekirjoitetaan perjantaina 16.6.