Turun yliopiston myöntämällä Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnolla palkitaan tutkimukseen perustuva, rajat ylittävä ja visionäärinen innovaatio, joka auttaa rakentamaan kestävämpää globaalia tulevaisuutta.
Uutiset

30 000 euron suuruinen Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto TM System Finland Oy:lle

Turun yliopiston myöntämällä Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinnolla palkitaan tutkimukseen perustuva, rajat ylittävä ja visionäärinen innovaatio, joka auttaa rakentamaan kestävämpää globaalia tulevaisuutta. Vuoden 2023 palkinto myönnetään TM System Finland Oy:lle, joka on kehittänyt kiertotaloutta edistävän teollisen mittakaavan Zero-Ex® ilmankäsittelyjärjestelmän.

Zero-Ex® perustuu suljetun kierron teknologiaan, jonka avulla voidaan ottaa talteen teollisessa prosessissa syntyvästä poistoilmasta päästöjä, kaasuja, hiilidioksidia, hajua ja näkyvää höyryä ennen poistoilman takaisinkierrätystä. Järjestelmä kerää myös haitallisia kaasuja poistoilmasta säilytettäväksi ja hyödynnettäväksi muihin tarkoituksiin. Zero-Ex® ratkoo teollisuuden ilmansaastehaastetta pudottamalla teollisen poistoilman päästöt nollaan. Zero-Ex® torjuu ilmastonmuutosta auttamalla teollisuutta saavuttamaan hiilidioksidineutraaliuden ja antamalla ihmiskunnalle mahdollisuuden hengittää puhdasta ja saastumatonta ilmaa.

Järjestelmällä on myös merkittäviä energian talteenottomahdollisuuksia, vedensäästöjä ja ympäristöhyötyjä. Se voi ottaa lämmön talteen myös vaativissa olosuhteissa, joissa perinteisiä lämmönsiirtimiä ei voida käyttää teknisesti. Tämä on tärkeä laatutekijä nykyisessä teollisuusympäristössä jossa kestävyystavoitteet ohjaavat päästöjen rajoittamista, sekä energia- ja vesitehokkuuden lisäämistä. Zero-Ex®-ratkaisu on sovellettavissa kaikille teollisuuden aloille, joilla on poistoilmaa.


– Hanke edistää kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita sekä pohjautuu monitieteiseen tutkimusyhteistyöhön. Ratkaisulla on myös suurta kaupallista potentiaalia ja sen merkitys ilmastohaasteiden ratkaisemisessa on tulevaisuudessa erittäin merkittävä. Voittaja jatkaa professori Pentti Malaskan poikkitieteellistä tulevaisuusfilosofiaa yhdistämällä visionäärisen ajattelun, innovatiivisen teknologian ja rajat ylittävän yhteistyön kestävän planetaarisen tulevaisuuden rakentamiseksi radikaalien ratkaisujen avulla, toteaa palkintoraadin puheenjohtaja, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtaja Juha Kaskinen.

Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto luovutettiin Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen järjestämässä kansainvälisessä Empowering Futures – Long-term Governance, Democracy and Futures Research -tiedekonferenssissa Turussa 14.6.2023.

Palkintoraatiin kuuluivat Linda Fröberg-Niemi (johtaja, CleanTurku, Turku Science Park Oy), Antti Salminen (professori, konetekniikka, Turun yliopisto), Vesa Silfver (M.Sc.Eng., EMBA), Satu Teerikangas (professori, johtaminen ja organisointi, Turun kauppakorkeakoulu) ja Juha Kaskinen (johtaja, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu).

Seuraavan kerran Pentti Malaska -tulevaisuuspalkinto jaetaan vuonna 2025.