Turun ammattikorkeakoulun hanke kehittää virtuaalisten koulutusten sertifiointialustan.  
Uutiset

Turun ammattikorkeakoulu kehittää virtuaalisten koulutusten sertifiointialustan – ”VR-harjoittelu on turvallista ja tehokasta”

Viimeistään koropandemia opetti sen, että digitaaliselle koulutukselle on kovaa kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Turun ammattikorkeakoulun hanke kehittää virtuaalisten koulutusten sertifiointialustan.  

Turun ammattikorkeakoulu selvittää Virtual Training Certification (VTC) -hankkeessa, miten virtuaalisia koulutusympäristöjä voidaan sulauttaa osaksi perinteisiä turva- ja pätevyyskoulutuksia. Tavoitteena on luoda sertifiointialusta, jossa ammattilaisen osaaminen todennetaan sekä tekoälyn että kouluttajan palautteen perusteella. Alusta takaisi sen, että esimerkiksi VR- tai AR- teknologialla rakennetut pätevyyskoulutukset olisivat yhtä hyviä, kuin perinteisellä menetelmällä tehdyt koulutukset.  

– Nyt testaamme sitä, mikä on tehokkain tai käytännöllisin tapa tarjota koulutusta ylipäätään. Testaamme esimerkiksi parhaat tavat ja alustat teorian ja käytännön asioiden opettamiseen, minkä jälkeen yhdistämme toimivimmat kokonaisuudet yhdeksi kokonaisuudeksi, selventää Turun ammattikorkeakoulun lehtori ja hankekoordinaattori Werner Ravyse

Suunnitelmissa on esimerkiksi nykyisten turvakortti – ja pätevyyskoulutusten muuntaminen siten, että ne olisi mahdollista suorittaa osin tai jopa kokonaan virtuaalista todellisuutta (VR) tai lisättyä todellisuutta (AR) hyödyntäen. Turvakortti- ja pätevyyskoulutuksia Suomessa tarjoaa yksi VTC-hankkeen kumppaneista, Kiwa Inspecta Oy. Tällä hetkellä esimerkiksi yleisen työturvallisuuskoulutuksen käy vuosittain Suomessa noin 200 000 henkilöä.  

– Haluamme hankkeessamme osoittaa, että VR-harjoittelu on turvallista ja tehokasta, ja että sillä on hyviä siirtovaikutuksia toimintaan todellisessa ympäristössä. Esimerkiksi työturvallisuuteen liittyviä asioita voisi hyvin opetella AR:n avulla, kertoo Turun ammattikorkeakoulun erityisasiantuntija ja projektipäällikkö Timo Haavisto

Pitkän tähtäimen tavoitteena on myös kehittää uusi virtuaalinen koulutustapa helpottamaan satamahenkilöstön turvallisuuskoulutuksen harmonisointia kansainvälisestikin. 

Pitkä kokemus metaversen hyödyntämisestä 

Turun ammattikorkeakoulussa on jo pitkään kehitetty virtuaalisia koulutussovelluksia. VTC-hankkeessa aiotaan kokeilla myös usean käyttäjän ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia, kuten usean käyttäjän yhtäaikaisen kouluttamiseen sekä kouluttajan ja koulutettavan fyysisestä sijainnista riippumattomia koulutuksia: siten koulutukseen osallistuvat voisivat yhdessä, myös tarvittaessa kouluttajan kanssa, harjoitella tarvittavia työtaitoja turvallisessa ympäristössä, joka vastaa todellisuutta.  

– VR-teknologialla on jo nyt mahdollista suorittaa virtuaalisesti trukinkäytön ajokortti. Kokeen suorittamiseen tarvitaan vain tietokone, sovellus, VR-lasit ja ohjaimet, selventää Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja ja tutkimusvastaava Mika Luimula.  

Lisäksi hankkeessa tutkitaan sertifiointialustan vaikuttavuutta. Tarkoituksena on osoittaa, että virtuaalinen koulutus parantaa osaamista ja on tehokasta.  

VTC-hankkeessa on mukana Turun yliopisto, ADE Oy, TTS Työtehoseura ry, Kiwa Inspecta Oy, Omnia Education Partnerships Oy, Desigence Oy ja Meyer Turku Oy. Projektin kokonaisrahoitus on lähes kolme miljoonaa euroa. Hanke päättyy toukokuussa 2024.