Haemme merkittävää kasvua Suomessa kohdennetuin yritysostoin pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Nykyisten palvelujemme kilpailukykyä parannamme panostamalla digitaalisuuteen ja vastuullisuuteen”, kertovat Susteran toimitusjohtaja Tuomas Qvick (vas.) ja Suomen maajohtaja Keijo Leppävuori. (Kuva: Sustera)
Uutiset

Turun alueella vahva Raksystems on nyt Sustera – matkalla johtavaksi eurooppalaiseksi kiinteistöasiantuntijaksi

Uusi nimi ja strategia, tavoitteena laajeneminen useisiin uusiin maihin sekä liikevaihdon ja henkilöstömäärän kolminkertaistaminen.

 • Raksystems-konserni uudistaa strategiansa ja brändinsä sekä muuttaa nimensä. Uusi nimi on Sustera Group.
 • Strategia vuosille 2024–2028 sisältää kunnianhimoiset tavoitteet: liikevaihdon kasvu 90 miljoonasta eurosta 250 miljoonaan euroon ja laajentuminen yli viiteen maahan Keski- ja Pohjois-Euroopassa. Työntekijämäärä on tarkoitus kasvattaa 700 henkilöstä 2 000 henkilöön.
 • Suomessa tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 50 miljoonasta eurosta 90 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärää 400 henkilöstä 600 henkilöön.
 • Susteralla on toimipiste Turussa ja vahva asema koko Varsinais-Suomessa kiinteistöjen rakennuttamisessa ja valvonnassa sekä kuntotutkimuksissa ja -tarkastuksissa.
 • Nimen ja brändin uudistamisen tavoitteena on tukea kasvua ja kansainvälistymistä sekä yhdistää yrityskauppojen kautta tulleet yhtiöt yhtenäisen brändin alle.

Sustera-konserni on johtava kiinteistöjen hyvinvoinnin asiantuntija Suomessa ja Ruotsissa. Susteran palveluvalikoimaan kuuluvat kiinteistöjen tutkimukset ja kartoitukset, energia-, elinkaari- ja ympäristökonsultointi sekä projektit ja valvonta.

– Haemme voimakasta kansainvälistä kasvua, ja vahva ja yhtenäinen konserni tukee tätä tavoitettamme. Raksystemsin juuret ovat Suomessa ja yritys on täällä tunnettu. Olemme kuitenkin hankkineet 16 yritystä Suomessa ja Ruotsissa viimeisen vuosikymmenen aikana ja on tärkeää, että luomme yhteisen brändin kaikille yrityksille, sanoo Sustera Groupin toimitusjohtaja Tuomas Qvick.

Sustera-nimi tulee sanoista sustainable eli kestävä ja era eli aikakausi. Uuden brändin myötä kaikki nykyiset tytäryhtiöt Suomessa ja Ruotsissa ottavat käyttöön Sustera-nimen osana omaa nimeään.

– Kaikki yhtiömme työskentelevät yhdessä, mikä hyödyttää myös asiakkaitamme. He saavat kaikki rakennusten elinkaaripalvelut yhdeltä tarjoajalta.

Kasvua uusista eurooppalaisista markkinoista

Konsernin strategia vuosille 2024–2028 sisältää kunnianhimoisia suunnitelmia laajentumisesta uusille markkinoille. Susteran tavoitteena on vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa sekä tehdä strategisia yritysostoja jalansijan vakiinnuttamiseksi Isossa-Britanniassa, Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Benelux-maissa.

– Keskeinen tavoite vuoteen 2028 mennessä on kasvattaa konsernin liikevaihto nykyisestä 90 miljoonasta eurosta 250 miljoonaan euroon ja kasvattaa henkilöstöä 2 000 työntekijään nykyisestä 700 henkilöstä, kertoo Tuomas Qvick.

Strategia sisältää myös merkittävän hiilikädenjälkitavoitteen: Susteran palvelutarjonta tähtää siihen, että asiakkaat pystyvät vähentämään hiilidioksidipäästöjään miljoonalla tonnilla vuoteen 2028 mennessä.

– Tämän tavoitteen saavuttamista tukevat patoutunut korjausrakentamisen ja energiaremonttien tarve. Lisäksi energia- ja elinkaarikonsultointia sekä teknistä konsultointia tarvitaan yhä enemmän. Myös maalämpöä hyödyntävä Geolo-energiantuotantopalvelumme vähentää asiakkaidemme rakennusaikaisia hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Suomen kasvua vauhdittavat korjausvelka ja yritysostot

Suomen osalta tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa 50 miljoonasta eurosta 90 miljoonaan euroon ja henkilöstömäärää 400 henkilöstä 600 henkilöön.

Suomessa Sustera on markkinoiden kärkitoimija useissa palveluissa, kuten asuntokaupan kuntotarkastuksissa ja isojen kiinteistöjen tutkimuksissa, ympäristö-, elinkaari- ja vastuullisuuskonsultoinnissa sekä asuntoyhtiöiden korjaussuunnittelussa, rakennuttamisessa ja valvonnassa.

– Asuntoyhtiöiden lisäksi tavoitteenamme on saavuttaa Suomessa vastaava vahva asema toimitilakiinteistöjen koko elinkaaren kattavissa tutkimus- ja korjaushankepalveluissa. Vahvistamme kohdennetuin yritysostoin asemaamme pääkaupunkiseudun ja Tampereen lisäksi muissa kasvukeskuksissa, sekä vauhditamme nykyisten palveluiden kilpailukykyä panostuksilla digitaalisuuteen ja vastuullisuuteen, sanoo Suomen maajohtaja Keijo Leppävuori.

Rakennusinvestointien jälleen vauhdittuessa Sustera tavoittelee vahvaa kasvua myös kehittämälleen päästöttömälle Geolo-energiantuotantopalvelulle, joka hyödyntää maalämpöä kiinteistöjen rakennusvaiheessa. Se vähentää merkittävästi energiankulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä kustannuksia.

– Geolo on konkreettinen esimerkki vastuullisten palveluiden määrätietoisesta kehitystyöstämme. 

Isot markkinat Suomessa ja muualla Euroopassa

Rakennukset ovat suuri haaste ilmastolle, sillä ne vastaavat yli 40 prosentista kaikesta energiankulutuksesta ja 36 prosentista kasvihuonekaasupäästöistä. Euroopan komission mukaan Euroopassa on yli 220 miljoonaa rakennusta, joista yli 30 prosenttia on yli 50 vuotta vanhoja ja 75 prosenttia energiatehottomia. Myös Suomessa rakennuskanta vanhenee ja korjausvelkaa kasvaa. Suomessa on runsaat 1,5 miljoonaa rakennusta, ja niistä noin 36 prosenttia on rakennettu ennen vuotta 1970.

Vastuullisuus on entistä tärkeämpi osa rakentamista ja kiinteistöpitoa, sillä sekä EU-säädökset että paikalliset lait tiukkenevat. Yhä useampien kiinteistönomistajien on harkittava, miten energiatehokkuus ja nollapäästöt soveltuvat heidän liiketoimintaansa.

– Kestävä toiminta ei ole enää ylellisyys, joka koskee valittuja rakennuksia. Kaikkien rakennusten on sopeuduttava EU:n uusiin vaatimuksiin. Elinkaariajattelu luo pohjan kannattavalle liiketoiminnalle. Haluamme olla tukemassa kunnianhimoisten asiakkaittemme vastuullista liiketoimintaa ja kestävyystavoitteita. Ja ennen kaikkea rakennuksilla on valtava vaikutus asukkaiden ja työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin, sanoo Tuomas Qvick.

Sustera Group

 • Sustera Group, aikaisemmin Raksystems Group, on perustettu Suomessa vuonna 1989.
 • Yritys on kasvanut sekä orgaanisesti että kohdennettujen yritysostojen kautta Suomessa ja Ruotsissa.
 • Yhtiön missio on varmistaa, että rakennukset lisäävät arvoaan, pysyvät terveinä ihmisille ja tulevat ympäristöystävällisemmiksi.
 • Sustera Suomi on johtava toimija rakennusten kunnon ja sisäolosuhteiden tutkimisessa, ympäristö- ja elinkaarisuunnittelussa, energiaremonteissa ja -manageroinnissa sekä rakennusten ympäristösertifiointien, EU-taksonomian, kiinteistöliiketoiminnan ja vastuullisuuden konsultoinnissa.
 • Suurimmat asiakkaat ovat kiinteistöjä omistavat yksityiset yritykset ja julkiset toimijat, yksityiset kodinomistajat, rakennusliikkeet sekä kiinteistönhallintayritykset.
 • Nykyiset konserniyhtiöt, jotka siirtyvät Sustera-nimen alle: Raksystems Insinööritoimisto Oy, Green Building Partners Oy, Raksystems Climate Solutions Oy, EcoReal Oy, KnowTek Oy, Suomen radonhallinta Oy, Raksystems AB, Raksystems Projektledarhuset AB, Raksystems Dry-IT AB, Raksystems Consulting AB, Raksystems Besiktning AB, Raksystems Independia AB, Raksystems Byggkonsultgruppen AB, Raksystems qb3 projekt AB, Aquademica AB.
 • Pääomasijoitusyhtiö Trill Impact hankki enemmistöosuuden Raksystemsistä vuonna 2022.