Luonto
Kestävä kaupunki -ohjelma tavoittelee ratkaisuja, jotka ovat samanaikaisesti sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestäviä. Kaupunkivihreän arvostus ei kuitenkaan aina näy käytännön ratkaisuissa, ja kaupunkiluonto hupenee rakentamisen vuoksi. Luontoalueet ovat sirpaleisia, eikä luonnon monimuotoisuutta aina huomioida.
Uutiset

Turku ja muutama muu kaupunki ratkovat kaupunkivihreän, kaupunkisuunnittelun ja hyvinvoinnin kestävyyshaasteita

Kuusitoista kuntaa Turku mukaan lukien ovat lähteneet mukaan Kestävä kaupunki -ohjelman haastekimpputyöhön. Työ pureutuu vaikeimpiin kestävyyshaasteisiin, joita ei voida ratkoa yhden organisaation tai toimialan sisällä. Työhön on valikoitunut kaupunkien tarpeiden pohjalta kolme teemaa: 1) kaupunkivihreä tiivistyvässä kaupungissa, 2) kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu sekä 3) hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävässä kaupungissa. Teemoista tekee erityisen haastavia se, että niissä yhdistyvät kestävyyden eri ulottuvuudet.

Haastekimpputyön tavoitteena on tuottaa vertaisoppimista, uudenlaisia tekemisen tapoja ja sellaisia konkreettisia kehitystoimia, joita kaupungit juuri nyt tarvitsevat. Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kaupunkien sisällä ja välillä sekä kaupunkien ja valtion välillä. Toiveena on löytää ratkaisuja, jotka edistäisivät laajempaa kestävyysmurrosta yhteiskunnassa.

Kuopio on mukana haastekimpputyön teemassa hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävissä kaupungeissa.

– Lähdimme mukaan, jotta saisimme tukea ja uusia käytännön ratkaisuja asukastoimintaan ja osallistamiseen. Jo ensimmäisessä yhteisessä työpajassa kävi ilmi, että meillä osallistujilla on paljon opittavaa toisiltamme, Kuopion kaupungin strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen kertoo.

Kolmen teeman ryhmät ovat tähän mennessä tunnistaneet työssä käsiteltävät haasteet. Tämän jälkeen edetään ratkaisuihin, ja tuloksia on luvassa marraskuussa 2023.

1. Kaupunkivihreä tiivistyvässä kaupungissa

Tiivistyvissä kaupungeissa lähiluonnolle on paljon kysyntää, ja pienetkin viheralueet ovat kovassa käytössä. Kaupunkiluonto on tärkeä muun muassa terveyden, viihtyisyyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Arvostus ei kuitenkaan aina näy käytännön ratkaisuissa, ja kaupunkiluonto hupenee rakentamisen vuoksi. Luontoalueet ovat sirpaleisia, eikä luonnon monimuotoisuutta aina huomioida. Haasteiden taklaamiseksi tarvitaan esimerkiksi laajaa yhteistyötä, vankkaa tietopohjaa, yhteisiä linjauksia ja riittävää keinovalikoimaa erilaisten kaupunkien tarpeisiin.

Kaupunkivihreän haasteita ratkotaan yhdeksän kunnan voimin: Helsinki, Iisalmi, Järvenpää, Kemi, Lahti, Raasepori, Turku, Vantaa, Ylöjärvi. Työtä fasilitoi Suomen ympäristökeskus.

2. Kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnitteluun pureutuva ryhmä haluaa kehittää suunnittelun kykyä huomioida kestävyys.  Haasteeksi on havaittu sisäänrakennettu kasvuajattelu sekä kaupunkirakentamisen vuosikymmenten saatossa vakiintuneet ajattelumallit ja käytännöt.

Talkoilla etsitään nyt ratkaisuja, miten olemassa olevaa keinovalikoimaa saadaan tehokkaammin käyttöön. Esimerkiksi kaupunkitilan luova käyttö ja olemassa olevan rakennuskannan resurssiviisas hyödyntäminen kiinnostavat mukaan lähteneitä kaupunkeja.

Kaupunkisuunnitteluteeman parissa työskentelevät Espoo, Helsinki, Kemi, Karkkila, Oulu sekä Turku. Haastekimppua fasilitoi Demos Helsinki yhteistyössä MDI Publicin ja FIGBC ry:n kanssa.

3. Hyvinvoivat yhteisöt sosiaalisesti kestävissä kaupungeissa

Kuntalaisten osallisuuden vahvistamisesta on jo paljon hyviä esimerkkejä ja toimintamalleja, mutta perusasia, eli kenen työpöydälle hyvinvointi kuuluu, on yhä suuri haaste.

Osallistamisen lyhytjänteisyys ja sirpaleisuus ja heikko suunnitelmallisuus rajoittavat vaikuttavuutta koko kaupunkiorganisaatiossa. Erityisesti nuorten ja lasten äänen kuulumiseen kaivataan kaupunkikehittämisessä merkittävää kulttuurimuutosta.

Osallistamiseen liittyviä ajattelu- ja toimintatapoja ovat muuttamassa Imatra, Jyväskylä, Lahti, Karkkila sekä Kuopio. Heitä yhdistää muun muassa Lapsiystävällinen kaupunki -työ. Haastekimppua fasilitoi MDI Public yhteistyössä Demos Helsingin ja THL:n kanssa.

Ympäristöministeriön koordinoiman Kestävä kaupunki -ohjelma tavoittelee ratkaisuja, jotka ovat samanaikaisesti sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti kestäviä. Tähän mennessä ohjelman hankkeisiin ja sparraustoimiin on osallistunut noin 90 kaupunkia ja kuntaa ja 70 muuta toimijaa.