Turun kaupunki työstää kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa.
Uutiset

Turku haluaa kuulla asukkaita ja yrittäjiä kestävän liikkumisen kehittämisessä

Turun kaupunki työstää kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa. Suunnitelma kokoaa yhteen kaupungin aiemmat päätökset liittyen kestävään liikkumiseen ja liikenteeseen sekä nostaa esiin uusia toimenpiteitä. Turun asukkaat ja yrittäjät pääsevät osallistumaan suunnittelutyöhön vastaamalla kyselyyn. Myös luottamushenkilöille toteutetaan kysely. Tämän lisäksi yrityksiä kuullaan myös työpajassa, joka järjestetään Turun kaupungintalolla 27.5. Saatuja vastauksia ja huomioita hyödynnetään suunnitelman toimenpiteiden määrittelyssä ja aikataulutuksessa.

Turun kaupunki on laatimassa kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa vuosille 2025–2029, johon kerätään yhteen kaupungin liikenteeseen liittyvissä ohjelmissa ja asiakirjoissa päätettyjä toimenpiteitä. Suunnitelmaan tulevat toimenpiteet keskittyvät neljään aihealueeseen, jotka ovat hiilineutraali, terveellinen, turvallinen ja tasa-arvoinen Turku. Suunnitelmassa ehdotetaan myös uusia toimenpiteitä, joilla Turun on mahdollista päästä ilmastosuunnitelman tavoitteisiin. Uusia toimenpiteitä luodaan arvioimalla toimenpiteiden ja kaupungin liikenteen ja liikkumisen muutoksia.

Turun kaupungin ilmastosuunnitelmassa mainittuja tavoitteita ovat esimerkiksi kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuden kasvattaminen Turun sisäisten matkojen osalta 66 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Toinen keskeinen tavoite on Turun tie- ja katuliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 50 % vuoden 2015 tasosta vuoteen 2029 mennessä.

— Turku kasvaa tulevina vuosina voimakkaasti. Jotta liikkuminen kaupungissa on jatkossakin sujuvaa ja pystymme saavuttamaan ilmastotavoitteemme myös kasvavassa kaupungissa, tarvitsemme lisää kestävän liikkumisen toimenpiteitä ja päätettyjen toimenpiteiden kokoamista yhteen, jotta niiden vaikuttavuutta voidaan seurata. On tärkeää saada turkulaiset mukaan suunnittelemaan toimivia ja tehokkaita kestävän liikkumisen ratkaisuja, sanoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Elina Rantanen.

Suunnitelman laadinnassa kuullaan asukkaita, yrittäjiä ja luottamushenkilöitä, jotka pääsevät ehdottamaan liikenteen kehittämistoimenpiteille tärkeysjärjestystä. Kyselyssä vastaaja pääsee valitsemaan satunnaisesti esitetyistä toimenpidepareista mieluisimmat vaihtoehdot. Kyselyssä esitettävät toimenpiteet ovat kaupungin voimassa olevista ohjelmista ja edistävät kestävää ja sujuvaa liikkumista kävellen, pyörällä, joukkoliikenteellä, yhteiskäyttöisillä kulkuneuvoilla sekä henkilöautolla. Asukkaille tarkoitettuun kyselyyn voi vastata täällä: Osallistu ja auta! Kehitetään Turkua yhdessä (innoduel.com)

Kyselyn lisäksi kaupunki kuulee yrittäjiä järjestämällä työpajan ”Kaupunki kohtaa yrittäjän: Kestävä liikenne ja liikkuminen Turussa”, jossa käsitellään ihmisten ja tavaroiden liikkumista, keskusta-alueen tulevia liikennejärjestelyjä ja yrityksille suunnattuja liikkumisen palveluja. Työpaja järjestetään maanantaina 27.5.2024 klo 8-10 Turun kaupungintalolla. Ilmoittautumaan pääsee täältä: Kaupunki kohtaa yrittäjän: Kaupunki kohtaa yrittäjän: Kestävä liikenne ja liikkuminen Turussa (lyyti.fi)

Kyselyn vastauksia ja työpajassa nousseita huomioita hyödynnetään laadittavan suunnitelman toimenpiteiden määrittelyssä ja aikataulutuksessa. Yhteistyössä asukkaiden, yrittäjien ja luottamushenkilöiden kanssa laadittu kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma tukee kaupunkilaisten hyvinvointia, vähentää ympäristökuormitusta ja tekee kaupungista entistä elinvoimaisemman paikan asua ja vierailla. EU:n TEN-T-asetuksen myötä keskeisiltä kaupunkisolmukohdilta vaadittava kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma tukee Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ja edistää sen toteutumista Turun kaupungin osalta.