Rudus turvapuisto
Uutiset

Rakennusalan yhteinen turvallisuusviikko on taas täällä – hyvä kesätyökokemus lähtee hyvästä perehdytyksestä

Tällä viikolla vietetään yhdettätoista kertaa rakennusalan yhteistä Viisaat kypärät yhteen -turvallisuusviikkoa. Yrityksissä järjestetään turvallisuuden ja työhyvinvoinnin tapahtumia viikon aikana. Samalla muistutetaan turvallisen työympäristön tärkeydestä kesätyöntekijöille. 

Vaikka etenkin asuntorakentaminen mataa tällä hetkellä pohjalukemissa, tarvitaan alalle jatkossakin nuoria tulevaisuuden työntekijöitä.  

”Kesä- ja kausityöntekijöitä tulee tänäkin kesänä alalle töihin. Nyt on hyvä tilaisuus näyttää heille, miten monipuolinen ala rakentaminen on nuorelle. Omien kykyjen ja halujen mukaan alalla voi myös edetä vaativampiin tehtäviin”, Rakennusteollisuus RT:n turvallisuusasiantuntija Henri Litmanen muistuttaa. 

Perinteisesti nuoret ovat arvostaneet rakennusalan mielekkäitä työtehtäviä ja siihen liittyvää yrittäjyyttä. Myös hyviä työkavereita osataan alalla arvostaa. Rakennusalan tulee Litmasen mukaan näyttää nuorille, että sen työpaikoissa on myös turvallista työskennellä.  

”Juhlapuheilla ei rakentamisen turvallisuus parane. Meillä on käynnissä monia pienempiä hankkeita turvallisuuden parantamiseksi, joissa kehitellään käytännön työkaluja yritysten hyödyksi. Yhtä niistä esitellään Turvallisuusviikon webinaarissa. Sen aiheena on tapahtumista oppimisen malliprosessi, joka on laadittu jäsenyrityksistä koostuvan pienryhmän kanssa yhteistyössä”, Litmanen jatkaa.  

Litmasen mukaan työterveyden ja -turvallisuuden on oltava osa yrityksen yleistä johtamista ja liiketoimintaprosesseja. Tätä varten julkaistiin äskettäin etenkin pk-yrityksille suunnattu itsearvioinnin työkalu.  

Hyvä perehdytys ja avoin ilmapiiri luovat edellytykset turvallisuudelle 

Opiskelijat ovat olleet aina keskeinen kohderyhmä rakennusalan yhteisellä turvallisuusviikolla, sillä oikeiden ja turvallisten työskentelytapojen omaksuminen rakennusalalla jo opiskeluvaiheessa on tärkeää.  Tänä vuonna Espoossa Ruduksen turvapuistossa noin 600 rakennusalan toisen asteen opiskelijaa kiertää turvallisuusaiheisia rasteja.  

”Hyvä perehdytys on erityisen tärkeää nuoren työntekijän kohdalla. Julkaisimme tätä varten pari vuotta sitten Kesätyöntekijänä raksalla -nimisen perehdytysaineiston yrityksille”, Henri Litmanen kertoo. 

Työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien yhteinen asia ja edellyttää jokaisen sitoutumista. RT seuraa tarkasti omien jäsenyritystensä työtapaturmia ja kerää tietoa jäsenyritysten vaaratilanneilmoituksista ja turvallisuushavainnoista. Tänä vuonna seurantaa tehostamaan otettiin käyttöön uusi Reitti-työkalu.  

Rakennusalan kaikilla toimialoilla tapaturmia on saatu painettua pitkällä aikavälillä tasaisesti alaspäin. Jäsenyritykset ovat puolittaneet tapaturmansa viimeisten runsaan kymmenen vuoden aikana. Etenkin alalla sattuneet vakavat työtapaturmat on saatu vähenemään. Hyvästä kehityksestä huolimatta rakennusalalla on vielä matkaa nollaan tapaturmaan. 

Turvallisuusviikon aikana yritykset järjestävät omilla työmaillaan turvallisuuspainotteisia tapahtumia. Rakentamisen turvallisuus ei parane kuin kaikkien yhteistyöllä. Siitä koko alan yhteinen turvallisuusviikkokin haluaa joka toukokuu kertoa. 

Rakennusalan Viisaat kypärät yhteen -työturvallisuusviikon järjestävät Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset sekä yhteistyökumppanit.