Toimistotyöntekijöille maksutonta koulutusta digitaitoihin ja liiketoimintaosaamiseen
Uutiset

Toimistotyöntekijöille maksutonta koulutusta digitaitoihin ja liiketoimintaosaamiseen – tavoitteena edistää työssä onnistumista ja työmarkkinoilla pysymistä

Toimistotyöntekijöille maksutonta koulutusta digitaitoihin ja liiketoimintaosaamiseen

Toimistotyössä työskenteleville alkaa syksyllä 2023 maksuton koulutus verkossa. Toimistotyön digitaitaja -koulutus kehittää nykypäivän työelämässä tarvittavia digitaitoja ja liiketoiminnan osaamista. Kouluttautuminen edistää työssä onnistumista ja työmarkkinoilla pysymistä. Koulutukseen voi hakeutua mistä päin Suomea tahansa.

Matala kynnys opiskeluun ja jatko-opintoihin

Koulutus on suunniteltu toimistotyötä tekeville ja esimerkiksi perhevapaalta toimistotyöhön palaaville. Erityisesti se on tarkoitettu niille, joilla ei ole alan koulutusta tai tutkintoa tai joiden tutkinto on vanhentunut.

Jos viimeisimmistä opinnoista on jo aikaa, on itsenäisen verkko-opiskelun aloittamiseen saattanut syntyä pieni kynnys. Toimistotyön digitaitaja -koulutus auttaa toimistotyöläisiä pääsemään vaivatta tämän kynnyksen yli.

Koulutus kehittää nykypäivän työelämässä tarvittavia digitaitoja ja oppimisvalmiuksia. Samalla voi varmistaa itselleen jatko-opintoväylän: taitojen lisääntyessä opiskelijalla on hyvä mahdollisuus siirtyä suorittamaan liiketoiminnan perustutkintoa verkko-opintoina. Jo koulutuksen aikana opiskelijan on mahdollista suorittaa yksi tutkinnon osa liiketoiminnan perustutkinnosta.

– Koulutus on käytännönläheistä, ja jokainen valitsee verkko-opintojen sisällön alussa yhdessä kouluttajan kanssa , kertoo projektipäällikkö Johanna Kokkomäki Suomen Yrittäjäopistolta.

Koulutus tehostaa toimistotyötä ja auttaa ylläpitämään työkykyä

Koulutus kehittää erityisesti digi- ja etätyötaitoja ja taitoa pitää yllä omaa työkykyä. Digitaitoja opiskelija vahvistaa  työelämän asettamista tarpeista käsin.

Nykyajan työelämässä on välttämätöntä tuntea esimerkiksi työntekijänä toimiminen somessa, tekijänoikeudet, tietoturva ja -suoja, digivälineet sekä  kuvan ja videon käyttö ilmaisukeinoina. Liiketoimintaosaamistaan voi kehittää esimerkiksi henkilöstöhallinnon tai markkinoinnin näkökulmasta.

– Verkkokoulutukseen on helppo osallistua työn ohessa, ja ohjausta saa aina tarpeen mukaan. Ketään ei siis heitetä yksin selviämään verkossa, kertoo Kokkomäki.

Koulutuksessa alkaa kolme ryhmää vuosien 2023-2024 aikana. Ensimmäinen ryhmä käynnistyy syksyllä 2023. Koulutukseen on jatkuva haku, joten siihen voi hakea milloin vain.

Verkkokoulutukseen voi osallistua mistä päin Suomea tahansa.

Maksuttoman koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Koulutus on osallistujalle maksutonta. 

Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.