Maskit
Suomessa saadaan koronatartuntoja ja kuollaan koronaan selvästi muita maita enemmän. Maskien käyttöä olisi syytä lisätä julkisilla paikoilla sekä kaupoissa ja olla varovaisempi joulunajan vierailuilla ikääntyneiden luona.
Uutiset

Tietoa kasvavista koronatartunnoista ja -kuolemista Suomessa ja vähän muuallakin

Our World Data -tilastojen perusteella Suomessa koronatartunnat ovat lisääntyneet enemmän kuin muissa naapurimaissamme. Myös koronakuolemia on Suomessa huomattavasti enemmän kuin muissa pohjoismaissa. Tilastoissa on puutteita, koska koronatestausten määrää on vähennetty eikä kotitestausten tuloksia tilastoida. Yleisesti ottaen tapausten määrä on kasvussa.

Viimeisen seitsemän päivän tartuntamäärissä Suomi pitää kärkipaikkaa naapurimaihin verrattuna. Todelinen tartuntojen määrä voi olla paljon suurempi johtuen virallisten testausten rajallisesta määrästä.

Kumulatiivisen tilaston (29.1.2020-6.12.2022) mukaan Ruotsi pitää edelleen kärkipaikkaa tartuntojen määrässä. Suomen tartuntamäärät ovat nekin kasvaneet ja kasvavat edelleen.

Verrattuna tilannetta oheisiin maihin, ovat koronatartuntojen määrät Suomessa kolmanneksi korkeimmat.

Koronatartunnat maailmanlaajuisesti viimeisen 7 päivän aikana. Mitä tummempi punainen, sitä enemmän tartuntoja. Luvut ovat puutteelliset rajallisista testimääristä johtuen, ja tartuntoja voi olla huomattavasti enemmän.

Maailmalaajuinen tartuntatilanne viimeisen kahden viikon ajalta. Todellinen tartuntamäärä voi olla paljon suurempi.

Vahvistetut koronakuolemat Suomessa. Tilastointimenetelmistä johtuen tarkkaa määrää ei voi todeta.

Koronakuolemien määrän vertailua muihin naapurimaihin, joihin nähden Suomessa kuollaan koronaan selvästi enemmän.

Kun verrataan koronakuolemantapauksia oheisten maiden vastaaviin, ovat ne Suomessa huomattavan korkeita.

Tutki itse lisää tästä.

Lue myös: Voiko koronavirus tarttua elintarvikkeista.