Takana vas. Tiina Kallonen, Markku Merenluoto, Päivi Helenius. Edessä vas. Tarja Ahonen, Leo Schroderus, Maija Koivunen ja Tuukka Karhu
Hyvä tietää, kumppanuus

Tervetuloa vihreä vuosi 2024

Alkava uusi vuosi 2024 on täynnä mahdollisuuksia, kasvua ja toivoa. Kuluva vuosi toi meille monia yhteiskunnallisia haasteita. Kun korkotaso normalisoitui ja kustannukset nousivat, söi se osan yritysten kannattavuudesta ja heikensi kuluttajien ostovoimaa. Epävarmuus korkojen kehityksestä saattoi siirtää monia investointeja ja omistusjärjestelyjä tuonnemmaksi. Rakennusalalla erityisesti uudisrakentaminen hiipui ja asuntokauppa hiljeni. Kuluvan vuoden päättyessä korot ovat kääntyneet hienoiseen laskuun. Myös rahoituksen kysyntä erilaisiin hankkeisiin ja järjestelyihin on hieman vilkastunut loppuvuotta kohden.

Vuoden 2024 keskeisiä investointiteemoja ovat kestävä kehitys ja ympäristövastuullisuus. Investoinnit toteutuvat osin uusina innovaatioina sekä tuotanto- ja toimintatapoina, osin pakottavina toimenpiteinä säädösten kiristyessä. Kiristyvän EU:n kestävyysraportointidirektiivin myötä suuryrityksille tulee vastuullisuusraportointivelvoite, joka kattaa jatkossa koko alihankintaketjun. Näihin alihankintaketjuihin kuuluu moni varsinaissuomalainen pk-yritys.    

Paikallisten pk-yritysten rooli vihreän siirtymän edistäjänä on tärkeä. On ollut ilo nähdä, että osa alueemme yrittäjistä on jo aktiivisesti lähtenyt muuttamaan omaa yritystoimintaansa kohti tulevaisuuden vaateita sen sijaan, että sopeuttaisivat väkipakolla toimintaansa tulevaan.

”Vihreä siirtymä ei ole korulauseita ja sanahelinää. Vihreä siirtymä on tekoja, toimintaa ja investointeja.”

Kestävä kehitys ohjaa tänä päivänä vahvasti myös pankkien luotonmyöntöä. Rahoitettavien hankkeiden osalta tarkastellaan paitsi hankkeiden suoria ympäristövaikutuksia, myös ympäristöasioiden vaikutusta asiakkaiden takaisinmaksukykyyn.

Positiivisia vaikutuksia maksukykyyn ja rahoituksen saatavuuteen ovat esimerkiksi kilpailukyvyn paraneminen vihreiden investointien myötä sekä energiansäästö ja kohteiden arvonnousu energiaremonttien ansiosta. Tarkasteltavana on myös, mitä tapahtuu velallisen maksukyvylle ympäristösäädösten kiristyessä.  

Alkava vuosi tuo pk-yrityksille mahdollisuuden saada rahoitusta vihreisiin hankkeisiinsa. Näitä rahoituksia ovat mahdollistamassa mm. pankkien välittämät lainaohjelmat sekä erilaiset takausohjelmat ympäristöhankkeiden rahoittamiseksi. Ole rohkeasti yhteydessä asiantuntijoihimme ja valmistaudu kertomaan hankkeen ympäristöhyödyistä hakiessasi vihreää rahoitusta.

Toivotan OmaSp:n puolesta kaikille V-S Yrittäjä-lehden lukijoille onnellista ja vihreää uutta vuotta. Olkoon alkava vuosi täynnä mahdollisuuksia, kasvua ja toivoa.

Maija Koivunen, maija.koivunen@omasp.fi
Yritysasiakkuusjohtaja, Varsinais-Suomi

OmaSp

  • Pohjoismaiden nopeimmin kasvava pankki
  • Suomen kannattavin pankki
  • Tase yli 7 miljardia euroa
  • 45 konttoria ja noin 500 asiantuntijaa